De Rechtspraak - Rechtszaal

Juristen met een brede maatschappelijke blik

Als rechter spreek je een oordeel uit als partijen onderling een conflict hebben of als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit. Jouw oordeel is bindend: de betrokkenen moeten zich eraan houden. Rechters zijn onpartijdig en laten zich niet leiden door persoonlijke opvattingen of door sympathie voor een van de partijen. Je stelt vragen aan de partijen, luistert naar hun verhaal, luistert naar getuigen en experts en bekijkt bewijzen. Vervolgens weeg je alle feiten en kijk je naar verschillende rechtsbronnen om tot een oordeel te komen.

Je kunt rechter worden als je de juiste vooropleiding hebt gehaald, van onberispelijk gedrag bent en na een selectie bij de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) en opleiding gebaseerd op je werkervaring. Aankomend rechters moeten na hun afstuderen bovendien minimaal twee jaar buiten de rechterlijke organisatie werkervaring hebben opgedaan en in bezit zijn van het Civiel Effect.

Als je direct na je afstuderen gaat werken als juridisch medewerker/griffier, moet je er rekening mee houden dat je vanuit die functie niet vanzelf kunt doorstromen naar de opleiding tot rechter. Rechter- of raadsheer-plaatsvervangers die solliciteren op een vaste rechtersfunctie en de selectieprocedure na de briefselectie niet met succes doorlopen, kunnen ook niet langer rechter- of raadsheer-plaatsvervanger zijn.

Functieprofiel rechters (pdf, 56 kB)

Rechterlijke vacatures

Jurist met twee á zes jaar juridische werkervaring

Juristen met twee á zes jaar werkervaring na het succesvol afronden van hun opleiding, waarvan minstens twee jaar buiten de rechterlijke organisatie, die de selectieprocedure met succes hebben afgerond, worden rechter in opleiding (rio). Deze rio’s volgen de volledige opleiding, die vier jaar duurt.

Je volgt je opleiding bij één van de gerechten en bij SSR, het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en een stage bij het OM. Rechtbanken stellen twee maal per jaar vacatures open voor juristen met beperkte werkervaring.

Selectieprocedure Rio met 2 á 6 jaar werkervaring (pdf, 292 kb)

De volgende sollicitatieperiode voor de opleiding voor juristen met 2 a 6 jaar werkervaring, is van 23 september tot en met 16 oktober 2019.

Bekijk het interview met Haris Skalonjic, rechter in opleiding bij de rechtbank Zeeland – West-Brabant:

Jurist met minstens vijf jaar juridische werkervaring

Juristen met minstens vijf jaar relevante werkervaring na het succesvol afronden van hun opleiding, waarvan twee jaar buiten de rechterlijke organisatie, volgen na het succesvol afronden van de selectieprocedure een opleiding die vijftien maanden tot maximaal drie jaar kan duren.

U volgt uw opleiding bij één van de gerechten en bij SSR, het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en u loopt een stage bij het OM. Gerechten kunnen op vier momenten per jaar vacatures openstellen voor juristen met beperkte werkervaring.

Selectieprocedure Rio met ruime werkervaring (pdf, 295 kb)

De volgende sollicitatieperiode voor de opleiding voor juristen met minstens 5 jaar juridische werkervaring, is van 30 september tot en met 23 oktober 2019.

Bekijk het interview met Diederik van Meersbergen, rechter in opleiding bij de rechtbank Rotterdam:

Bekijk het interview met Ashna Jhoeri, rechter in opleiding bij de rechtbank Oost-Brabant.

Eén van de strafrechters van de rechtbank Midden-Nederland vertelt over zijn werk.

Raadsheer worden

Als raadsheer (m/v) bij een gerechtshof of bijzonder college kijkt u opnieuw naar alle feiten van een al bij de rechtbank voorgekomen zaak en maakt vervolgens uw eigen beoordeling. U kunt raadsheer worden bij één van de appelcolleges als u beschikt over minstens tien jaar hoogwaardige werkervaring én als u door de president van een gerechtshof of bijzonder college voor de functie wordt voorgedragen.

Als u de selectieprocedure met succes hebt afgerond, wordt u raadsheer in opleiding (rio). U volgt dan een opleiding bij één van de gerechtshoven of bij een bijzonder college en bij SSR, het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het OM. Over het algemeen worden de vacatures voor raadsheer intern vervuld.

Functieprofiel raadsheer (pdf, 60 kB)

Selectieprocedure raadsheer in opleiding (pdf, 108 kb)

Rechter- of raadsheer-plaatsvervanger worden

Als u met enige regelmaat en op vrijwillige basis wilt werken als rechter of raadsheer, kunt u rechter- of raadsheer-plaatsvervanger worden. Daarvoor moet u minimaal zes (voor rechters) of tien (voor raadsheren) jaar relevante juridische ervaring hebben en beschikken over aantoonbare maatschappelijke ervaring. Werken als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger kan onbezoldigd of bezoldigd zijn. U kunt alleen benoemd worden als u wordt voorgedragen door het bestuur van de rechtbank of het gerechtshof.

Bekijk de volledige procedure (pdf, 108 kb)