Rechter of raadsheer worden? Wat gaat u doen en wat zijn de eisen?

Als rechter of raadsheer spreekt u een oordeel uit als partijen onderling een conflict hebben of als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit. Uw oordeel is bindend: de betrokkenen moeten zich eraan houden. Rechters en raadsheren zijn onpartijdig en laten zich niet leiden door persoonlijke opvattingen of door sympathie voor een van de partijen. Als rechter of raadsheer stelt u vragen aan de partijen, luistert naar hun verhaal, luistert naar getuigen en experts en bekijkt bewijzen. Vervolgens weegt u alle feiten en kijkt u naar verschillende rechtsbronnen om tot een oordeel te komen.

U kunt rechter of raadsheer worden als u de juiste vooropleiding hebt gehaald, van onberispelijk gedrag bent en de  selectie bij de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) met goed gevolg hebt afgerond. Aankomend rechters en raadsheren moeten na datum van afstuderen bovendien minimaal twee jaar buiten de rechterlijke organisatie werkervaring hebben opgedaan en aantoonbaar in bezit zijn van het Civiel Effect.

Als u direct na uw afstuderen gaat werken als juridisch medewerker/griffier, moet u er rekening mee houden dat u vanuit die functie niet vanzelf kunt doorstromen naar de opleiding tot rechter of raadsheer. Rechter- of raadsheer-plaatsvervangers die solliciteren op een vaste rechtersfunctie en de selectieprocedure na de briefselectie niet met succes doorlopen, kunnen ook niet langer rechter- of raadsheer-plaatsvervanger zijn.

Functieprofiel rechters (pdf, 56 kB)

Jurist met twee á zes jaar juridische werkervaring

Juristen met twee á zes jaar relevante werkervaring na het succesvol afronden van hun opleiding, waarvan minstens twee jaar buiten de rechterlijke organisatie, die de selectieprocedure met succes hebben afgerond, worden rechter in opleiding (rio). Deze rio’s volgen de volledige opleiding, die vier jaar duurt.

U volgt de opleiding bij één van de gerechten en bij SSR, het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en een stage bij het OM. Rechtbanken stellen twee maal per jaar vacatures open voor juristen met beperkte werkervaring.

Meer informatie over de selectieprocedure

Bekijk het interview met Haris Skalonjic, rechter in opleiding bij de rechtbank Zeeland – West-Brabant:

Jurist met minstens zes jaar juridische werkervaring

Juristen met minstens zes jaar relevante werkervaring na het succesvol afronden van hun opleiding, waarvan twee jaar buiten de rechterlijke organisatie, volgen na het succesvol afronden van de selectieprocedure een opleiding die vijftien maanden tot maximaal 2 jaar kan duren.

U volgt uw opleiding bij één van de gerechten en bij SSR, het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en u loopt een stage bij het OM.
Gerechten kunnen op vier momenten per jaar vacatures openstellen voor juristen met minstens 6 jaar werkervaring.

Meer informatie over de selectieprocedure

Bekijk het interview met Diederik van Meersbergen, rechter in opleiding bij de rechtbank Rotterdam:

Raadsheer worden

Als raadsheer (m/v) bij een gerechtshof of bijzonder college kijkt u opnieuw naar alle feiten van een al bij de rechtbank voorgekomen zaak en maakt vervolgens uw eigen beoordeling. U kunt raadsheer worden bij één van de appelcolleges als u beschikt over minstens tien jaar hoogwaardige juridische werkervaring.

Als u de selectieprocedure met succes hebt afgerond, wordt u raadsheer in opleiding (rhio). U volgt dan een opleiding bij één van de gerechtshoven of bij een bijzonder college en bij SSR, het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het OM.

Functieprofiel raadsheer (pdf, 60 kB)

Meer informatie over de selectieprocedure

Rechter- of raadsheer-plaatsvervanger worden

Als u met enige regelmaat en op vrijwillige basis wilt werken als rechter of raadsheer, kunt u rechter- of raadsheer-plaatsvervanger worden. Daarvoor moet u minimaal zes (voor rechters) of tien (voor raadsheren) jaar relevante juridische ervaring hebben en beschikken over aantoonbare maatschappelijke ervaring. Werken als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger kan onbezoldigd of bezoldigd zijn. U kunt alleen benoemd worden als u wordt voorgedragen door het bestuur van de rechtbank of het gerechtshof.

Meer informatie over de selectieprocedure rechter-raadsheer-plaatsvervanger

Eén van de strafrechters van de rechtbank Midden-Nederland vertelt over zijn werk.