Werken als jurist bij de Rechtspraak

De rechtspraak staat midden in een veranderende samenleving. Medewerkers moeten daarom verder kijken dan de wetboeken. Teams van deskundige juristen, bestaande uit rechters of raadsheren, gerechtsjuristen/griffiers, werken aan de best mogelijke oplossingen door zaken van alle kanten te bekijken. Zo kan de rechter uiteindelijk de knoop doorhakken.

Bij de Rechtspraak is volop gelegenheid om te rouleren tussen de verschillende rechtsgebieden of gerechten. Ook bieden we loopbaanmogelijkheden aan in bijvoorbeeld management of als opleider. Ben je student, starter of (young) professional? Lees hieronder meer over jouw mogelijkheden.

Rechter / raadsheer

Als rechter spreek je een oordeel uit als partijen onderling een conflict hebben of als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit. Jouw oordeel is bindend: de betrokkenen moeten zich eraan houden. Rechters zijn onpartijdig en laten zich niet leiden door persoonlijke opvattingen of door sympathie voor een van de partijen.

Je stelt vragen aan de partijen, luistert naar hun verhaal, luistert naar getuigen en experts en bekijkt bewijzen. Vervolgens weeg je alle feiten en kijk je naar verschillende rechtsbronnen om tot een oordeel te komen. Je kunt rechter worden als je de juiste vooropleiding hebt gehad, van onberispelijk gedrag bent en na een strenge selectie en pittige opleiding.

Rechter of raadsheer worden

Gerechtsjurist / griffier

Als gerechtsjurist/griffier ben je een belangrijke schakel in de rechtspraak. Je neemt de rechters werk uit handen, je bereidt zittingen voor, verdiept je in jurisprudentie, notuleert tijdens de zitting (dan ben je ‘griffier’) en je schrijft conceptvonnissen. Ook neem je deel aan de overleggen in de raadkamer.

Tijdens een rechtszitting zit je altijd aan de linkerhand van de rechter(s) en je draagt net als zij een zwarte toga. Het is inhoudelijk interessant werk dat er maatschappelijk toe doet. Door het volgen van opleidingen houd je je vakkennis op peil.

Om gerechtsjurist/griffier te worden, moet je een hbo- of wo-opleiding Nederlands recht hebben gevolgd. Je kunt direct na je opleiding solliciteren. Bij je eigen gerecht en bij de SSR volg je dan nog een aantal functiegerichte opleidingen, waar aandacht wordt besteed aan onderwerpen als het doen van onderzoek, het schrijven van vonnissen en de gang van zaken tijdens een (straf)proces.

Studenten Nederlands Recht kunnen eventueel ingezet worden om griffierwerkzaamheden te verrichten.

Trainee

Als trainee werk je als juridisch professional bij een rechtbank of gerechtshof en doet, samen met andere trainees, waardevolle ervaring op. Je ontwikkelt je in 24 maanden tot een breed inzetbare jurist. Bovendien werk je samen met andere trainees aan projecten die bijdragen aan een toekomstbestendige Rechtspraak. Lees meer over het traineeprogramma.

Jurist in de staf

Bij de Rechtspraak werken ook juristen die haar vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld op het gebied van personeel en organisatie. Juristen in de staf werken zowel bij de verschillende gerechten in het land als bij het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak in Utrecht.

Juridische vacatures

Rechterlijke vacatures

Kledingvoorschriften

Rechters en griffiers dragen in de zittingszaal een toga. Dat moet volgens de wet. Zo wordt hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid zichtbaar. Door het dragen van een toga geven ze geen uiting van hun persoonlijke opvattingen of levensovertuigingen. De toga kan daarom niet met bijvoorbeeld een hoofddoek, keppeltje of kruisteken worden gecombineerd. Het zou mensen kunnen doen twijfelen aan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter of griffier die zij tegenover hen zien. Het zichtbaar dragen van religieuze symbolen in combinatie met een toga is voor rechters en griffiers dan ook niet toegestaan.

Overigens mag iedereen binnen de Rechtspraak, die niet in functie is als rechter of (buiten)griffier in de zittingszaal, gewoon zijn of haar overtuiging uitdragen. Dat geldt voor iedereen, ook voor rechters en (buiten)griffiers als zij niet in de zittingszaal aanwezig zijn.