Werken als jurist bij de Rechtspraak

De rechtspraak staat midden in een doorlopend veranderende samenleving. Medewerkers moeten daarom verder kijken dan de wetboeken. Teams van deskundige juristen, bestaande uit rechters of raadsheren, juridisch medewerkers/griffiers, werken aan de best mogelijke oplossingen door zaken van alle kanten te bekijken. Zo kan de rechter uiteindelijk de knoop doorhakken.

Bij de Rechtspraak is volop gelegenheid om te rouleren tussen de verschillende rechtsgebieden of gerechten. Ook bieden we loopbaanmogelijkheden aan in bijvoorbeeld management of als opleider. Ben je student, starter of (young) professional? Lees hieronder meer over jouw mogelijkheden.

Rechter / raadsheer

Als rechter spreek je een oordeel uit als partijen onderling een conflict hebben of als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit. Jouw oordeel is bindend: de betrokkenen moeten zich eraan houden. Rechters zijn onpartijdig en laten zich niet leiden door persoonlijke opvattingen of door sympathie voor een van de partijen.

Je stelt vragen aan de partijen, luistert naar hun verhaal, luistert naar getuigen en experts en bekijkt bewijzen. Vervolgens weeg je alle feiten en kijk je naar verschillende rechtsbronnen om tot een oordeel te komen. Je kunt rechter worden als je de juiste vooropleiding hebt gehad, van onberispelijk gedrag bent en na een strenge selectie en pittige opleiding.

Rechter of raadsheer worden

Juridisch medewerker / griffier

Als juridisch medewerker/griffier ben je een belangrijke schakel in de rechtspraak. Je neemt de rechters werk uit handen, je bereidt zittingen voor, verdiept je in jurisprudentie, notuleert tijdens de zitting (dan ben je ‘griffier’) en je schrijft conceptvonnissen. Ook neem je deel aan de overleggen in de raadkamer.

Tijdens een rechtszitting zit je altijd aan de linkerhand van de rechter(s) en je draagt net als zij een zwarte toga. Het is inhoudelijk interessant werk dat er maatschappelijk toe doet. Door het volgen van opleidingen houd je je vakkennis op peil.

Om juridisch medewerker/griffier te worden, moet je een hbo- of wo-opleiding Nederlands recht hebben gevolgd. Je kunt direct na je opleiding solliciteren. Bij je eigen gerecht en bij de SSR volg je dan nog een aantal functiegerichte opleidingen, waar aandacht wordt besteed aan onderwerpen als het doen van onderzoek, het schrijven van vonnissen en de gang van zaken tijdens een (straf)proces.

Studenten Nederlands Recht kunnen eventueel ingezet worden om griffierwerkzaamheden te verrichten.

Jurist in de staf

Bij de Rechtspraak werken ook juristen die haar vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld op het gebied van personeel en organisatie. Juristen in de staf werken zowel bij de verschillende gerechten in het land als bij het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak in Utrecht.

Juridische vacatures

Rechterlijke vacatures