Voorzitter van het gerechtsbestuur rechtbank Noord-Nederland

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt de Rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht. De Rechtspraak staat daarmee in dienst van de samenleving. Een samenleving waarin iedereen vertrouwen stelt, omdat duidelijk is wat de spelregels zijn en omdat die regels zichtbaar voor iedereen gelden; een samenleving waar niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste.

Rechtbank Noord-Nederland

De rechtbank Noord-Nederland biedt werkgelegenheid aan circa 700 mensen, onder wie 150 rechters en verzorgt rechtspraak vanuit drie volwaardige rechtbanklocaties in Assen, Groningen en Leeuwarden. De rechtbank behandelt circa 160.000 zaken per jaar voor de 1,7 miljoen inwoners van de drie noordelijke provincies; het begrotingsvolume bedraagt circa 50 miljoen euro.

Het gerechtsbestuur is primair verantwoordelijk voor de rechtbank Noord-Nederland. Ook heeft het gerechtsbestuur een verantwoordelijkheid voor de Rechtspraak op landelijk niveau, waarmee het een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de Rechtspraak in Nederland. De uiteindelijke doelstelling van het gerechtsbestuur is het faciliteren van het rechterlijke werk in de meest brede zin van het woord. Daarvoor is kennis van het primaire proces, van het specifieke gerecht én van rechtspraak in zijn algemeenheid van groot belang.

Het gerechtsbestuur bestaat uit een voorzitter, een rechterlijk bestuurslid en een niet rechterlijk bestuurslid. De rechtbank Noord-Nederland is op zoek naar een nieuwe voorzitter van het gerechtsbestuur vanwege het vertrek van de zittende voorzitter.

De voorzitter van het gerechtsbestuur is een bestuurder die leiding geeft aan en fungeert als boegbeeld, binnen en buiten de rechtbank. De voorzitter bestuurt de rechtbank samen met de medebestuursleden.

Profiel voorzitter van het gerechtsbestuur

De rechtbank zoekt een ervaren bestuurder, die vooral verbindend en gezaghebbend is. Hij of zij:

  • communiceert open en tijdig en is transparant over beslissingen en koers;
  • weet draagvlak te creëren voor beslissingen;
  • laat voorbeeldgedrag zien en durft anderen aan te spreken;
  • gaat het eerlijke en open gesprek aan;
  • is toegankelijk, empathisch en toont belangstelling voor het individu;
  • is zichtbaar voor de gehele organisatie;
  • staat open voor feedback en is in staat tot zelfreflectie;
  • heeft uitgebreide ervaring als rechter;
  • heeft bovenal ruime ervaring in een bestuurlijke functie in de Rechtspraak.

Hij of zij is in staat om het belang van de rechtbank Noord-Nederland op landelijk niveau in te brengen en effectief te behartigen.

Van alle medewerkers van de rechtbank Noord-Nederland wordt (passieve) beheersing van de Friese taal gevraagd, of bereidheid deze zich eigen te maken.

Meer informatie over de functie vindt u in het landelijk functieprofiel.

Benoeming en salaris

De benoeming tot president van de rechtbank Noord-Nederland is voor 6 jaar en gebeurt via een Koninklijk Besluit. Het salaris voor een 36-urige werkweek bedraagt maximaal € 9790,58 bruto (salariscategorie 4). Daarnaast is er een onkostenvergoeding van € 181,51 bruto per maand.

Meer informatie

Informatie over de lokale bijzonderheden kunt u inwinnen bij Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, te bereiken via telefoonnummer 088 – 361 33 00. Ook kunt u informatie inwinnen bij Herman van der Meer, interim President bij de Rechtbank Noord-Nederland, te bereiken via telefoonnummer 088 – 361 36 30.

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met Marije van Duijne Strobosch, MD-adviseur van de Raad voor de rechtspraak. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 21 18 11 57 of md.rvdr@rechtspraak.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook het landelijk functieprofiel opvragen.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Uw sollicitatie

Uw sollicitatie richt u uiterlijk 18 september 2020, 09.00 uur per e-mail aan de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de heer mr. H.C. Naves, via md.rvdr@rechtspraak.nl.
I.v.m. de vakantieperiode kan het wat langer duren voordat u een ontvangstbevestiging ontvangt.

De gesprekken met de lokale BAC (benoemingsadviescommissie), de OR-cie (ondernemingsraad) en de GV-vertegenwoordiging zullen plaatsvinden in de week van 28 september 2020. Het gesprek met de landelijke selectiecommissie vindt plaats op woensdag 14 oktober 2020 op de locatie Raad voor de rechtspraak te Den Haag.