Veelgestelde vragen

Is het een bezwaar als ik naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit bezit?

Dat is geen enkel bezwaar.

Wat wordt verstaan onder juridisch relevante werkervaring?

Daaronder wordt verstaan: juridische werkervaring die is opgedaan na voltooiing van de studie rechtsgeleerdheid, die in het verlengde ligt van het niveau van deze studie en die voldoende aansluit bij het rechterlijke werk.

In het algemeen zal veelzijdige proceservaring in de advocatuur als zodanig worden aangemerkt.

Wat wordt verstaan onder juridische werkervaring buiten de Rechtspraak?

Niet: juridische werkervaring die is opgedaan in de Nederlandse of Caribisch-Nederlandse gerechten, de Raad voor de rechtspraak en bijbehorende landelijke diensten, de afdeling rechtspraak bij de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR, het Openbaar Ministerie (tenzij als Officier van Justitie of Advocaat-Generaal).

Wel: juridische werkervaring als advocaat, bedrijfsjurist, procesvertegenwoordiger, universitair docent rechtsgeleerdheid, bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Hoe lang is de positieve uitslag van de analytische test en assessment geldig?

Als u binnen een termijn van twee jaar (te rekenen vanaf het moment van afwijzing door de LSR) opnieuw solliciteert, hoeft u de analytische test, assessment en eindgesprekken niet opnieuw af te leggen, met dien verstande dat deze testuitslag bij maximaal twee toekomstige sollicitatierondes geldig blijft.

Als ik bij twee gerechten heb gesolliciteerd, dien ik dan ook twee testen en twee assessments af te leggen?

Nee, de test en assessment kunnen voor beide sollicitaties dienen, evenals de eindgesprekken. De lokale gesprekken worden wel per gerecht gehouden.

Als u bij twee gerechten hebt gesolliciteerd, en u wordt na de eindgesprekken met LSR in beide gerechten uitgenodigd voor plaatsing, dan is de keuze aan u.

Mocht u nog andere vragen hebben, aarzelt u niet om contact op te nemen met het Landelijk Servicepunt werving en selectie Rechters (LSR).
Uniceflaan 1
Postbus 3175
3502 GD Utrecht
lsr@rechtspraak.nl (het streven is om binnen drie werkdagen een reactie op uw mail te geven)
088-3611025 (het secretariaat is telefonisch bereikbaar op werkdagen).