Teamvoorzitter, team Handel

LocatiesRechtbank Den Haag
FunctiegroepDirectie / Management / Leiding
CarrièreniveauLeidinggevend
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
ContracttypeVast
Uren32 tot en met 36 uur
Stad informatiePrins Clauslaan 60 Den Haag

Wat je gaat doen

Team Handel
Als teamvoorzitter geef je leiding aan team Handel. Dit team bestaat uit de secties bodem, intellectuele eigendom, kort geding en administratie. Bij de sectie bodem worden zaken behandeld op het gebied van onder andere ondernemingsrecht, erfrecht, bouwrecht, burenrecht, onteigeningsrecht alsmede zaken tegen de overheid en letselschadezaken. De sectie Kort Geding behandelt alle voorkomende civiele zaken die een snelle (voorlopige) beslissing vragen. De sectie Intellectuele  Eigendom (IE) behandelt zaken op het gebied van onder meer het (Europees) octrooirecht, (Unie)merkenrecht en (Gemeenschaps)modelrecht. Rechtbank Den Haag is op een aantal van de IE deelgebieden exclusief bevoegd.

Wij zoeken een rechterlijk teamvoorzitter die verantwoordelijkheid neemt voor het integraal aansturen van het team. Je doet dit in lijn met management- en resultaatafspraken met als doel het team effectief en efficiënt te kunnen laten functioneren. Je takenpakket bestaat voor een belangrijk deel uit het aansturen van teamleden, waarbij je hen motiveert en coacht.

De managementtaken nemen het grootste deel van je werktijd in beslag. De overige tijd zal je als (senior) rechter nog enkele inhoudelijke zittingen doen. De teamvoorzitter is een rechter die zijn of haar managementkwaliteiten wil inzetten voor een team met ca. 26 rechters, ca. 40 juridisch medewerkers en ca. 20 administratief medewerkers. In deze functie verwachten we dat je belangstelling hebt voor de mensen die het werk doen.

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 170.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 220 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch medewerkers, administratief medewerkers en medewerkers van de bedrijfsvoering). De rechtbank is onderverdeeld in 14 teams. Daarvan zijn 11 teams aangeduid als juridisch team. Deze teams – bestaande uit rechters, juridisch medewerkers en administratief medewerkers – zijn belast met de uitvoering van het primair proces. Elk afzonderlijk team wordt aangestuurd door een teamvoorzitter.

Wat we je bieden

Een functie met uitdagingen en mogelijkheden om je kennis uit te breiden en je persoonlijk verder te ontwikkelen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld.

Het salaris voor deze functie bedraagt schaal RA08 maximaal € 8.593,79 bruto bij een 36-urige werkweek. Rechters die worden benoemd, krijgen een toelage naar het salarisniveau van senior rechter. Na minimaal een jaar kan, bij gebleken geschiktheid, benoeming tot senior rechter plaatsvinden. Daarnaast ontvangt de teamvoorzitter:

 • een maandelijkse toelage van € 250,- bruto;
 • verlof van 144 + 21,6 wettelijke resp. bovenwettelijke vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur;
 • vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%; 
 • pensioenopbouw volgens het ABP;
 • een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer als je reist met het openbaar vervoer (2e klas) en goede regelingen voor ouderschapsverlof en studiefaciliteiten.

Op de functie van teamvoorzitter is het landelijke functieprofiel van teamvoorzitter van toepassing. Het profiel vind je hier.

Wat we van je vragen

De rechtbank is op zoek naar een ervaren (senior) rechter met leidinggevende ervaring. De teamvoorzitter is (mede) verantwoordelijk voor:

 • het team dat zich voortdurend ontwikkelt, samenwerkt, eigen verantwoordelijkheid neemt en dat de medewerkers hun kennis met elkaar delen;
 • de kwalitatieve prestaties van het team en in het bijzonder voor tijdige rechtspraak door beheersing van doorlooptijden;
 • de inrichting en waar nodig vernieuwing van de werkprocessen, waarbij de professionele standaarden en maatschappelijke oriëntatie leidend zijn;
 • de planning, de implementatie van en de verantwoording over het beleid.

Je bent een teamspeler en stuurt samen met je collega teamvoorzitters op een goed resultaat. Je bewaakt de belangen van de professionals in je team en je houdt de belangen van het grotere geheel in het oog. Door je abstractievermogen kun je snel hoofd- en bijzaken onderscheiden. Je bent goed benaderbaar en ook zichtbaar op de werkvloer. Om tot een optimale oordeelsvorming te komen organiseer je tegenspraak en stimuleer je een feedback cultuur.

Waar nodig stuur je, neem je beslissingen en waar mogelijk durf je los te laten. Je motiveert medewerkers om zich verder te ontwikkelen en weet gebruik te maken van hun talenten. Je toont lef daar waar nodig en je bent overtuigend, daadkrachtig, initiatiefrijk en veranderingsgezind. Jouw leiderschapsstijl kenmerkt zich door het vermogen te verbinden. Je bent in staat draagkracht te creëren en om collega’s mee te nemen in een veranderingsproces. Om deze functie goed te kunnen uitoefenen heb je als (senior) rechter ruime ervaring in en affiniteit met het civiele recht en met de daarbij behorende (complexe) processen.

Samen met de twee hoofden juridische ondersteuning, de operationeel manager administratie en de projectleider van het rooster- en planbureau, zorg je voor de dagelijkse aansturing van het team en vorm je het MT van team Handel. Je wordt bijgestaan door een managementondersteuner. Borging van de inhoudelijke kwaliteit van het team doe je samen met de kwaliteitscoördinatoren van het team. Je werkt samen met het bestuur en overige teamvoorzitters aan de missie en visie van rechtbank Den Haag.

Procedure en inlichtingen

Je kunt je sollicitatiebrief met cv tot uiterlijk 30 mei 2022 sturen naar de voorzitter van de selectiecommissie, mevrouw mr. R.G. de Lange-Tegelaar, president van de rechtbank Den Haag.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie en een benoemingsadviescommissie. Het gesprek met de selectiecommissie zal naar verwachting op 9 juni 2022 plaatsvinden.

Een assessment maakt deel uit van de procedure tenzij de kandidaat al teamvoorzitter is of recent is geweest dan wel beschikt over een recent assessmentrapport. 

Een referentiecheck kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Collega-rechters die nog niet werkzaam zijn in de Haagse rechtbank zullen ook worden ontvangen door een vertegenwoordiging van de Haagse gerechtsvergadering.

Inlichtingen over de functie en de sollicitatieprocedure kunnen worden ingewonnen bij de heer mr. J. Visser, rechterlijk bestuurslid van de rechtbank Den Haag, bereikbaar via secretariaat telefoon 088 361 2021.

Bijzonderheden

 • de vacature wordt rechtspraak breed opengesteld;
 • we streven ernaar de organisatie een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij, waarin iedereen de tijd en ruimte krijgt zich te ontwikkelen.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken. We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen. Doorplaatsing en/of overname van deze vacature is niet toegestaan.