Stage hbo-rechten bij het Wetenschappelijk Bureau

LocatiesCentrale Raad van Beroep
FunctiegroepOnderzoek / wetenschappelijk
CarrièreniveauStarter
OpleidingsniveauHbo
DienstverbandParttime
ContracttypeStage
Uren32 tot en met 36 uur
Stad informatieVrouwe Justitiaplein 1 Utrecht

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel, tijdig en maatschappelijk effectief; zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, ten dienste van de samenleving. Een samenleving waarin iedereen vertrouwen stelt, omdat duidelijk is wat de spelregels zijn en omdat die regels zichtbaar voor iedereen gelden. Een samenleving waarin rechtsbescherming wordt geboden in individuele zaken, waarin niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste.

De Centrale Raad van Beroep zoekt een stagiair hbo rechten

De organisatie

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. In het grootste deel van zijn zaken spreekt de CRvB recht in hoger beroep, in een kleiner deel van de zaken in eerste en enige aanleg. Daarmee is de CRvB eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB werken ongeveer 60 raadsheren en ruim 200 juridische en andere ondersteuners. De CRvB heeft daarbij de beschikking over een Wetenschappelijk Bureau en een Internationale Kamer. Verder investeert de CRvB in de toekomst, onder meer door het opleiden van jonge talentvolle juristen in het Opleidingshuis.

De CRvB staat en gaat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. Daarmee kan ook een bijdrage worden geleverd aan het vertrouwen van burger en samenleving in de Rechtspraak en aan de instandhouding en versterking van de democratische rechtsstaat. De komende jaren legt de CRvB focus op het wegwerken van achterstanden, het verkorten van doorlooptijden en beheersing van de werkdruk. Daarnaast maakt de CRvB intern en extern zichtbaar wat zijn toegevoegde waarde is voor rechtzoekenden en samenleving.

Het Wetenschappelijk Bureau

Het Wetenschappelijk Bureau (WB) is belast met taken op het gebied van onderzoek en de juridische informatievoorziening. De onderzoekmedewerkers verrichten juridisch onderzoekswerk voor en bieden ondersteuning aan interne commissies, gerechtsauditeurs en raadsheren. De medewerkers van de afdeling Informatie, documentatie & bibliotheek, de Informatiespecialisten, hebben o.a. tot taak het publiceren van alle uitspraken van de CRvB en het beheer op WIKI Juridica van de interne Handboeken van de CRvB met een toelichting op wetgeving. De Informatiespecialisten beheren de juridische informatievoorziening voor alle medewerkers van de CRvB.

Wat ga je doen

Je wordt ingezet voor de ondersteuning van de onderzoekers. Dit betekent het verrichten van literatuur- en jurisprudentieonderzoek en daarvan verslag doen. Je wordt belast met de ondersteuning bij het afhandelen van klachten en het registreren van wrakingsverzoeken. In overleg wordt je op een nader te bepalen onderzoeksproject gezet zoals bijvoorbeeld het vereenvoudigd afdoen van zaken.

Wat we je bieden

Een unieke mogelijkheid om kennis te maken met het werk van de CRvB als hogerberoeprechter. Een stageplek voor 32 – 36 uur per week om je kennis uit te breiden, je vaardigheden verder te ontwikkelen een project uit te voeren dat resulteert in een masterscriptie. De start en duur van stage wordt in onderling overleg bepaald, waarbij de voorkeur uitdrukkelijk uitgaat naar een stageduur van minimaal vijf tot zes maanden. Onze stagevoorwaarden zijn goed geregeld:  

  • Sinds 1 januari 2022 bedraagt de stagevergoeding voor hbo-studenten € 652,- per maand. Deze stagevergoeding is gebaseerd op een vijfdaagse werkweek, waarbij wordt uitgegaan van 40 uur stage (5 dagen van 8 uur) per week. Bij een stage van minder dan 40 uur per week, wordt de stagevergoeding berekend naar evenredigheid van het aantal afgesproken uren.
  • Alleen bij stages van een maand of langer vindt toekenning van vakantie plaats. Je hebt tijdens je stage aanspraak op 160 vakantie-uren op jaarbasis bij een stage van 40 uur per week.

Wat we van je vragen

Je bent een enthousiaste hbo’er rechten die in de afstudeerfase zit met affiniteit met het bestuurs(proces)recht. Je bent proactief, zelfstandig, zorgvuldig en communicatief vaardig. Oog voor details, planmatig werken en een kwaliteitsgerichte instelling. Je weet van aanpakken, werkt graag samen met collega’s en kunt goed overweg met digitale systemen. Kennis van Excel, Word en Outlook.

Bijzonderheden

De CRvB is gehuisvest in het gebouw van de Rechtbank Midden-Nederland. Tijdens de stage wordt je begeleid door een onderzoeker en een informatiespecialist van het WB op de locatie Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht.

Interesse?

Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot uiterlijk maandag 29 augustus aanstaande. Voor informatie over de functie en het Wetenschappelijk bureau kun je contact opnemen met Leon Timmermans, telefoonnummer 06-11907929. Vragen over de procedure kun je stellen aan Anita Witlage, email crvb.personeelszaken@rechtspraak.nl.

De gesprekken voor deze stageplaats zijn gepland op dinsdag 20 september 2022.

De Rechtspraak stelt hoge eisen aan integriteit en voordat je kunt beginnen met je stage, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Deze verklaring vraag je pas aan als je duidelijkheid hebt over een stageplaats. De kosten van de VOG worden vergoed.