Senior Adviseur Planning & Verantwoording

LocatiesRaad voor de rechtspraak
Stad informatieLocatie Den Haag
FunctiegroepBeleid
CarrièreniveauSenior
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
Uren32 tot en met 36 uur
Uitgelichte functieJa

Wat je gaat doen

Binnen het team Begroting, Planning en Verantwoording is een tijdelijke vacature voor een senior adviseur P&V. 

Het team Begroting, Planning & Verantwoording van de Afdeling Financiën ondersteunt de Raad in het algemeen en de Chief Financial Officer van de Raad in het bijzonder bij het verwerven en het verdelen van de financiële middelen op basis van het bekostigingsstelsel voor de Rechtspraak. De uitkomsten van de begrotingsbesprekingen met de Minister voor Rechtsbescherming bepalen de beschikbare financiële bijdrage. De verdeling van dat beschikbaar gestelde bedrag, in samenhang met het meerjarige strategische beleid, is ingebed in de planning en verantwoordingscyclus van de Raad met de gerechten en met de landelijke diensten.

De adviseur die wij zoeken ondersteunt een lid van de Raad in zijn bestuurlijke relatie met de besturen van een beperkt aantal gerechten. De jaarlijkse cyclus van bestuurlijke overleggen tussen een lid van de Raad en het gerechtsbestuur is daarvoor het uitgangspunt. Daarnaast draagt de adviseur P&V bij aan de ontwikkeling van het beleid op terrein van P&V.

 • Je adviseert en ondersteunt een lid van de Raad in zijn bestuurlijke relatie met de besturen van een beperkt aantal gerechten. Je geeft advies over de agendering van onderwerpen voor de bestuurlijke overleggen en ondersteunt het lid Raad tijdens deze overleggen. Daarnaast ondersteun je het lid van de Raad bij de jaarlijkse overleggen met de Ondernemingsraden van de gerechten en neem je deel aan het jaarlijkse werkbezoek van het lid Raad aan de gerechten. Tenslotte adviseer je over ad hoc aangelegenheden die zich gedurende het jaar aandienen;
 • Het is van belang dat je op de hoogte bent van alle van belangrijke ontwikkelingen binnen jouw gerechten en daarom onderhoud je met die gerechten gedurende het jaar intensief contact. Je organiseert in dat kader een technisch vooroverleg met de gerechten, dat ook als doel heeft de bestuurlijke drukte te verminderen door zoveel mogelijk niet echt bestuurlijke issues af te handelen vóór het bestuurlijk overleg;
 • Je levert een overall beoordeling van de (jaar)plannen van jouw gerechten en voert daarvoor kwantitatieve analyses uit van productiecijfers en (ken-)getallen. Specifieke onderwerpen worden door themadeskundigen beoordeeld. Je onderhoudt contact met je gerechten over onduidelijkheden en noodzakelijk geachte aanpassingen van de voorstellen. Ook neem je deel en draag je bij aan de analysesessies jaarplannen. Voor wat betreft de jaarverslagen van de gerechten heb je een vergelijkbare taak;
 • Je zorgt voor het opstellen van de bestuursafspraken binnen de afgesproken P&V-beleidskaders en zorgt daarbij voor afstemming m.b.t. het realiseren van aan de Agenda van de Rechtspraak en het Meerjarenplan Rechtspraak gerelateerde doelstellingen.
 • Je draagt bij aan het beleid op het terrein van P&V.

Wat we je bieden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens het ARAR, het algemeen Rijksambtenarenreglement:

 • Een salaris in schaal 12.
 • Verlof van 144 + 21,6 wettelijke resp. bovenwettelijke vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur.
 • Vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%.
 • Pensioenopbouw volgens het ABP.
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Ook heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wat we van je vragen

 • Je hebt een relevante academische achtergrond
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen en inzicht in de organisatie van de Rechtspraak
 • Je bent een stevige persoonlijkheid met een brede blik en kennis.
 • Je bent analytisch sterk, ook kwantitatief, waarbij je inhoud en financiën met elkaar in verband brengt.
 • Relatiemanagement is belangrijk bij de uitvoering van deze functie.
 • Kennis van openbare financiën.

Interesse?

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou.
Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot uiterlijk 31 mei aanstaande.

Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Ids Tijsseling, tel. 088-3613313.

We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken.

We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.