Senior Adviseur Planning & Verantwoording

LocatiesRaad voor de rechtspraak
Stad informatieLocatie Den Haag
FunctiegroepBeleid
CarrièreniveauSenior
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
Uren32 tot en met 36 uur
Uitgelichte functieJa

Wat je gaat doen

Het team Begroting, Planning & Verantwoording van de Afdeling Financiën ondersteunt de Raad in het algemeen en de Chief Financial Officer van de Raad in het bijzonder bij het verwerven, en het verdelen van de financiële middelen voor de Rechtspraak. De uitkomsten van de begrotingsbesprekingen met de Minister van Veiligheid en Justitie bepalen de beschikbare financiële bijdrage. De verdeling van dat beschikbaar gestelde bedrag, in samenhang met het meerjarige strategische beleid, is ingebed in de planning en verantwoordingscyclus van de Raad met de gerechten en met de landelijke diensten.

De adviseur die wij zoeken ondersteunt een lid van de Raad in zijn bestuurlijke relatie met de besturen van een beperkt aantal gerechten. De jaarlijkse cyclus van bestuurlijke overleggen tussen een lid van de Raad en het gerechtsbestuur is daarvoor het uitgangspunt. Daarnaast draagt de adviseur bij aan de ontwikkeling van het beleid op terrein van planning en verantwoording van het Bureau van de Raad voor de Rechtspraak.

Taken

 • Je geeft advies over de agendering van onderwerpen voor de bestuurlijke overleggen en ondersteunt het lid van de Raad tijdens deze overleggen. Daarnaast neem je deel aan het jaarlijkse werkbezoek van het lid Raad aan de gerechten. Ook adviseer je over ad hoc-aangelegenheden die zich gedurende het jaar aandienen.
 • Het is van belang dat je op de hoogte bent van alle belangrijke ontwikkelingen binnen jouw dossiers en daarom onderhoud je met je relaties gedurende het jaar intensief contact. Je organiseert in dat kader een technisch vooroverleg met de gerechten, dat ook als doel heeft de bestuurlijke drukte te verminderen door zoveel mogelijk issues af te handelen vóór het bestuurlijk overleg.
 • Specifieke onderwerpen worden door jouw collega’s die themadeskundig zijn beoordeeld. Jij bent in staat om  de (jaar)plannen van jouw gerechten in combinatie met kwantitatieve analyses te beoordelen. Je onderhoudt contact met je gerechten over onduidelijkheden en noodzakelijk geachte aanpassingen van verschillende voorstellen. Ook neem je deel, en draag je bij aan de analysesessies van de jaarplannen. Voor wat betreft de jaarverslagen heb je een vergelijkbare taak.
 • Je zorgt voor het opstellen van de bestuursafspraken binnen de afgesproken beleidskaders en zorgt daarbij voor afstemming m.b.t. het realiseren van aan de Agenda van de Rechtspraak en het Meerjarenplan Rechtspraak.
 • Tenslotte ben je namens de afdeling verantwoordelijk voor de coördinatie van het project ‘zicht op kwaliteit’. Dit project is erop gericht om de kwaliteit en effectiviteit van de rechtspraak te vergroten.

Wat we je bieden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens het ARAR, het algemeen Rijksambtenarenreglement:

 • Een salaris in schaal 12.
 • Verlof van 144 + 21,6 wettelijke resp. bovenwettelijke vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur.
 • Vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%.
 • Pensioenopbouw volgens het ABP.
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Ook heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wat we van je vragen

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Je beschikt over een brede blik en hebt analytische vaardigheden;
 • Je bent in staat om verbindingen te leggen tussen financiële gegevens en de inhoud;
 • Je durft kritisch te zijn maar verliest hierbij de relatie niet uit het oog.

Interesse?

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou.
Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot uiterlijk 18 juli aanstaande.

Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met René Groeneveld, tel. 06-31749194

We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken.

We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.