Secretaris voor de Ondernemingskamer

LocatiesGerechtshof Amsterdam
Stad informatieLocatie Amsterdam
FunctiegroepJuridisch
CarrièreniveauSenior
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
ContracttypeTijdelijk, met uitzicht op vaste aanstelling
Uren32 tot en met 36 uur
Uitgelichte functieNee

Wat je gaat doen

De Ondernemingskamer is een bijzondere kamer binnen het gerechtshof Amsterdam waar met een klein en hecht team op hoog niveau wordt gewerkt. De Ondernemingskamer behandelt zaken op het gebied van onder meer het enquêterecht, de wet op de ondernemingsraden, het jaarrekeningenrecht, de geschillenregeling en de uitkoop van minderheidsaandeelhouders. In deze zaken staan vaak grote (financiële) belangen op het spel. Regelmatig spelen zij zich af in een internationale context. De Ondernemingskamer houdt zitting met een voorzitter, 2 raadsheren, 2 raden (deskundigen uit de praktijk die geen lid zijn van de rechterlijke macht) en 1 secretaris.

Als secretaris van de Ondernemingskamer werk je nauw samen met de voorzitter, de raadsheren en de overige secretarissen van de Ondernemingskamer. Je fungeert voor en tijdens de terechtzitting als griffier en neemt actief deel aan het overleg in de raadkamer. Je schrijft beschikkingen en arresten en begeleidt lopende procedures, ook na de zitting. Je bent daarnaast betrokken bij de benoeming en begeleiding van externe functionarissen door de Ondernemingskamer. Voor hen fungeer je als aanspreekpunt. In het kader daarvan beoordeel je dossiers op weloverwogen wijze op hun juridische en tactische merites. Je draagt verder op proactieve wijze bij aan de kennisontwikkeling binnen de Ondernemingskamer en blijft dan ook goed op de hoogte van de vak ontwikkelingen.

Wat we je bieden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens het ARAR, het algemeen Rijksambtenarenreglement:

  • Het betreft een vaste aanstelling welke voorafgegaan wordt door een tijdelijke aanstelling met een proeftijd van maximaal twee jaar (artikel 6 lid 2 sub a ARAR). De functie is opengesteld voor 36 uur per week, 32 uur per week is bespreekbaar, met dien verstande dat de Ondernemingskamer wekelijks op donderdag zitting houdt.
  • Afhankelijk van de werkervaring een salaris in schaal 10 (minimaal € 2.631,28 en maximaal € 4.229,30 op basis van 36 uur) of in schaal 11 (minimaal € 3.130,07 en maximaal € 4.809,66 op basis van 36 uur);
  • Verlof van 144 + 21,6 wettelijke resp. bovenwettelijke vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur.
  • Vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%;
  • Pensioenopbouw volgens het ABP.
  • Goede regelingen voor ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en vergoeding woon-werkverkeer.
  • Ook heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wat we van je vragen

Je hebt een voltooide universitaire opleiding Nederlands recht en je hebt kennis van het ondernemingsrecht in brede zin. Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur als advocaat of (bedrijfs)jurist in een ondernemingsrechtelijke praktijk. Je kunt goed analyseren en neemt nieuwe kennis snel op en past deze toe in het werk. Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn uitstekend en je bent gewend je werk zelfstandig en efficiënt te organiseren. Je hebt een proactieve houding en bent sociaal vaardig.

Interesse?

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou.
Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot en met 3 februari 2019.

We verzoeken je uitsluitend te reageren, indien je aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen voldoet.

Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met de heer mr. G.C. Makkink (voorzitter) via g.makkink@rechtspraak.nl.

We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.

De selectiegesprekken zijn gepland op 8 februari 2019 in Amsterdam.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken.

We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.