Roosteraar, team Handel en team Familie

LocatiesRechtbank Den Haag
FunctiegroepAdministratief
CarrièreniveauMedior
OpleidingsniveauMbo
DienstverbandFulltime
ContracttypeDetacheringTijdelijk
Uren32 tot en met 36 uur
Stad informatiePrins Clauslaan 60 Den Haag

Wat je gaat doen

Zittingsrooster maken

 • Verzamelt en registreert verhinderdata en roostervariabelen van rechters (zoals werktijdroosters, structurele vrijstellingen, specialismen etc.) en vult dit aan met relevante bepalingen uit bijvoorbeeld de werktijdenregeling;
 • Brengt op basis van de verzamelde informatie de personele capaciteit van rechters in kaart; 
 • Stelt op basis van de managementafspraken en overige relevante vastgestelde uitgangspunten  periodiek een zo optimaal mogelijk zittingsrooster op en legt dit ter goedkeuring aan de teamvoorzitter voor. Bespreekt knelpunten, weet hierbij alle relevante informatie, belangen en partijen te betrekken, en komt met oplossingsrichtingen;
 • Registreert en communiceert tijdig het zittingsrooster aan alle relevante betrokkenen; treedt in overleg wanneer er sprake is van knelpunten, maar weet het belang van het totale rooster hierbij in acht te nemen.

Advies uitbrengen

 • Signaleert trends en mogelijke knelpunten in het zittingsrooster (zowel ten aanzien van de personele inzet als van de realisatie van de managementafspraken) en adviseert de teamvoorzitter over oplossingsrichtingen ten aanzien van het opstellen van de managementafspraken;
 • Verwerkt goedgekeurde oplossingsrichtingen in het zittingsrooster en communiceert de wijzigingen;
 • Adviseert de teamvoorzitter over verbeteringen en optimale benutting van de zittingscapaciteit;
 • Stelt roosterrapportages (werklastnormen, evenredige verdeling van zittingen enz.) op, analyseert deze en formuleert conclusies en/of aanbevelingen.

Je gaat werken in het nieuw opgezet rooster- en planbureau binnen team Handel of in het nieuw op te zetten rooster- en planbureau van team Familie.

Team Handel bestaat uit de secties bodem, intellectuele eigendom, kort geding en administratie. Bij de sectie bodem worden zaken behandeld op het gebied van onder andere ondernemingsrecht, erfrecht, bouwrecht, burenrecht, verzekeringsrecht, onteigeningsrecht, zaken tegen de overheid en letselschadezaken. Bij de sectie kortgeding worden alle voorkomende civiele zaken behandeld die een snelle (voorlopige) beslissing vergen. Deze zaken spelen zich af op diverse rechtsgebieden; naast het civiele recht ook op het gebied van het strafrecht en bestuursrecht.

Team Familie behandelt een variëteit aan zaken: echtscheiding- en alimentatiezaken, adoptie, omgangsregelingen en gezagsvoorzieningen, alsmede een verscheidenheid aan overige zaken behorend bij de wetgeving conform Boek 1 BW.

Wat we je bieden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens cao Rijk:

 • Een salaris in schaal 8 (minimaal € 2.817,71 maximaal € 3.782,52 op basis van 36 uur p/w);
 • Indeling in de schaal geschiedt op basis van relevante kennis en ervaring;
 • Verlof van 144 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur;
 • Een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd (bovenwettelijke vakantie-uren en eventuele leeftijdsuren). Met dit keuzebudget kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen;
 • Pensioenopbouw volgens het ABP;
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof en vergoeding woon-werkverkeer.

Wat we van je vragen

Je bent resultaat- en oplossingsgericht, werkt accuraat en dienstverlenend en bent klantgericht. Je bent flexibel, ook onder (tijds- en werk)druk en zoekt naar gezamenlijke oplossingen. Om deze functie op goed niveau te kunnen uitoefenen, heb je ook nog:

 • Een afgeronde opleiding op mbo- 4 niveau;
 • Een gecertificeerde opleiding tot roosteraar is een pre;
 • Ervaring met en gespecialiseerde kennis van rooster- en planningsprocessen en -systemen;
 • Zaakinhoudelijke kennis in hoofdlijnen;
 • Kennis van/ ervaring met het werken met geautomatiseerde systemen (outlook, intranet, kantoorautomatisering);
 • Bereidheid tot het volgen van relevante opleidingen en cursussen;
 • Een uitstekende beheersing van het Nederlands, in woord en geschrift.

Interesse?

Zoek jij veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou. Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot 17 augustus 2022. Je brief richt je aan mevrouw M. Brunt-Plugge, projectleider rooster- en planbureau team Handel.

Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Monique Brunt via (06) 46837357. Vragen over de sollicitatieprocedure kan je stellen via wervingenselectie.rb.denhaag@rechtspraak.nl. Let op: sollicitaties via de e-mail worden niet in behandeling genomen.

Bijzonderheden:

 • Je bent minimaal 32 uur per week flexibel inzetbaar;
 • De vacature wordt zowel in- als extern opengesteld;
 • De sollicitatiegesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden op 29 of 30 augustus 2022;
 • Heb je geen vast contract bij het Rijk, dan wordt in eerste instantie een tijdelijke dienstbetrekking geboden voor de duur van één jaar met één maand proeftijd;
 • (Interne) detachering behoort tot de mogelijkheden;
 • Ben je een kandidaat voor wie volgens regelgeving een passende functie dient te worden aangeboden? Geef dit dan duidelijk aan boven aan je brief en cv. Geef ook aan welke functieschaal je nu hebt. Wij ontvangen graag een bewijsstuk van je status. Bijvoorbeeld een besluit. Alleen dan kunnen we je sollicitatie met voorrang behandelen;
 • Voor een kandidaat die geen voorrang geniet bij het vervullen van de vacature: houd er rekening mee dat de procedure langer kan duren dan de termijn die in de standaard ontvangstbevestiging staat aangegeven. De procedure heeft namelijk een opschortende werking wanneer een preferente kandidaat heeft gesolliciteerd;
 • Wij verzoeken je uitsluitend te reageren, indien je aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen voldoet;
 • Een online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kunnen onderdeel zijn  van het selectieproces. Referenties kunnen worden opgevraagd;
 • We streven ernaar de organisatie een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij, waarin iedereen de tijd en ruimte krijgt zich te ontwikkelen;
 • We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken. We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen. Doorplaatsing en/of overname van deze vacature is niet toegestaan.