Rechter in opleiding rechtbank Overijssel

LocatiesRechtbank Overijssel
FunctiegroepJuridisch
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
ContracttypeTijdelijk, met uitzicht op een vast contract
Uren32 tot en met 36 uur
Uitgelichte functieNee
Stad informatieEgbert Gorterstraat 5 AlmeloSchuurmanstraat 2 Zwolle
Contractduur2 jaar

Rechter in opleiding rechtbank Overijssel

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Ben je zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft je de kans om  rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. Binnen de rechtbank Overijssel hebben we 1 opleidingsplaats beschikbaar per 1 oktober 2021.

De rechtbank Overijssel wil een realistische afspiegeling zijn van de samenleving, wij willen daarom kandidaten met een niet- westerse migratie achtergrond nadrukkelijk uitnodigen om te solliciteren.

De opleiding

Afhankelijk van jouw ervaring duurt de fulltime opleiding maximaal 2 jaar inclusief voorfase.

Je zult in beginsel in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden worden opgeleid en na de opleiding ben je in meerdere teams inzetbaar.

Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen, heb je:

  • een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect of voldoe je aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (WRRA).
  • de Nederlandse nationaliteit.
  • ten minste zes jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 oktober 2021. Voorafgaand aan de opleiding worden met je afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en het salaris.

Tijdens de opleiding bedraagt jouw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding word je bezoldigd conform salariscategorie 9a Rechterlijke macht. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van jouw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.823,70 en maximaal € 5.883,61 per maand.

Wanneer je na de opleiding wordt aangesteld als rechter, wordt u bezoldigd conform salariscategorie 9 Rechterlijke Macht. Het startsalaris bedraagt dan € 5.636,30  of € 6.044,10, afhankelijk van het laatste inkomen als rechter in opleiding. Als rechter is het mogelijk om parttime te werken. Daarnaast krijg je 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

De rechtbank Overijssel

De rechtbank Overijssel bestrijkt het gebied van de provincie Overijssel. De rechtbank staat voor rechtvaardige, moderne en toekomstbestendige rechtspraak die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.  Rechtspraak waarbij sprake is van een goede balans tussen vakmanschap, efficiency en maatschappelijke relevantie. Wij verwachten van iedere medewerker dat hij blijft leren van de buitenwereld en van collega’s. Samenwerken is daarbij essentieel waarbij iedereen ertoe doet en zich vrij voelt om zijn of haar bijdrage te leveren.

De rechtbank Overijssel is een van de vier concentratierechtbanken strafrecht is, dat wil zeggen dat zowel strafzaken van het algemeen, het landelijk en het functioneel parket worden behandeld. Naast een team strafrecht, kent de rechtbank de teams bestuursrecht, handel en kanton, familie en jeugd en toezicht.

De rechtbank (Overijssel) is een hoogwaardig opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht met een cultuur van samenwerking en delen van kennis, zoeken van verbinding, teamwork en communicatie.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht in samenspraak met de rechtbank de selectie van de kandidaten. Het secretariaat van LSR is bereikbaar op tel: 088 361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 19 is de briefselectie, in week 20 zijn de analytische testen en in week 21 en 22 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 23. In week 25/26 voer je de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie Rechters.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kun je contact opnemen met mevrouw mr. W.P.M. (Elmy) Elderman, lid van het gerechtsbestuur, via 06 45 44 27 24, of via het Team bestuursondersteuning, 06 46 80 07 55. Of per mail: gerechtsbestuur.rb-ove@rechtspraak.nl

Je kunt jouw sollicitatie met bijlagen tot en met maandag 26 april 2021 richten aan de LSR via onderstaand digitale sollicitatieformulier:

Je kunt je per wervingsronde bij maximaal twee gerechten aanmelden.