Rechter in opleiding Rechtbank Oost-Brabant

LocatiesRechtbank Oost-Brabant
FunctiegroepJuridisch
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
ContracttypeBepaalde tijd voor de duur van de opleiding
Uren32 tot en met 36 uur
Stad informatieLeeghwaterlaan 8 Den BoschStadhuisplein 4 Eindhoven

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doe jij als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Ben je zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft je de kans om verschillende rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen.

Binnen de rechtbank Oost-Brabant hebben we twee opleidingsplaatsen beschikbaar per 1 oktober 2021.

De rechtbank Oost-Brabant wil een realistische afspiegeling zijn van de samenleving, wij willen daarom kandidaten met een niet- westerse migratie achtergrond nadrukkelijk uitnodigen om te solliciteren.

De opleiding

Afhankelijk van jouw ervaring duurt de fulltime opleiding maximaal 2 jaar inclusief voorfase.

Je zult in beginsel in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden worden opgeleid en na de opleiding ben je in meerdere teams inzetbaar. Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen, heb je:

  • een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect of voldoe je aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (WRRA).
  • de Nederlandse nationaliteit.
  • ten minste zes jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 oktober 2021. Voorafgaand aan de opleiding worden met jou afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en het salaris.

Tijdens de opleiding bedraagt jouw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding word je bezoldigd conform salariscategorie 9a Rechterlijke macht. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van jouw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.823,70 en maximaal € 5.883,61 per maand.

Wanneer je na de opleiding wordt aangesteld als rechter, word je bezoldigd conform salariscategorie 9 Rechterlijke Macht. Het startsalaris bedraagt dan € 5.636,30  of € 6.044,10 per maand, afhankelijk van het laatste inkomen als rechter in opleiding. Als rechter is het mogelijk om parttime te werken. Daarnaast krijg je 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

De rechtbank Oost-Brabant

Werken in de rechtbank Oost-Brabant betekent werken in een unieke en dynamische omgeving. Het laat zich kenmerken door veel afwisseling, een breed werkterrein, interessante zaken, midden in de actualiteit. De rechtbank Oost-Brabant wil een lerende organisatie zijn, waarin het geven en ontvangen van feedback vanzelfsprekend is. We zetten in op een inclusieve en diverse organisatie, waarin verschillen worden omarmd en waarin we elkaar versterken.

Bij de rechtbank Oost-Brabant werken ongeveer zeshonderd mensen onder wie juridisch medewerkers, rechters, administratief medewerkers, adviseurs en stafmedewerkers. Onze organisatie bestaat uit teams die werken in de rechtsgebieden civiel recht, familie- en jeugdrecht, strafrecht, toezicht en bestuursrecht. De teams Facilitaire Zaken, Control, HRM en Communicatie adviseren en ondersteunen het rechtbankbestuur en de teams op het gebied van personeelsbeleid, communicatie, automatisering, planning & control en huisvesting.

We behandelen op jaarbasis gemiddeld zo’n 100.000 zaken. Dat gebeurt in het Paleis van Justitie in 's-Hertogenbosch (direct naast het centraal station) en in het gerechtsgebouw in het centrum van Eindhoven.

Kennisdeling, een permanente dialoog en samenwerking tussen rechtsgebieden staan in onze organisatie centraal. We willen als rechtbank midden in de samenleving staan en op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen. Zo kunnen we de kwaliteit van de rechtspraak en van onze dienstverlening verbeteren.

Of je nu stafjurist bent, bode, rechter of adviseur; samen zijn we de rechtbank Oost-Brabant. Van iedereen vragen we dezelfde kerncompetenties: je bent omgevingsbewust, ondernemend, resultaatgericht en integer. Samenwerken is voor ons vanzelfsprekend. We vinden het belangrijk dat medewerkers flexibel zijn en bereid zijn bij te springen in andere teams als dat nodig is.

We stimuleren het als medewerkers naast hun werk meedoen met rechtbankactiviteiten en lokale of landelijke projecten, of het nu gaat om het lidmaatschap van een rechtbankcommissie of de ondernemingsraad, het deelnemen aan een pilot of de organisatie van het tweejaarlijkse zomerfeest.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht in samenspraak met de rechtbank de selectie van de kandidaten. Het secretariaat van LSR is bereikbaar op tel: 088 361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 19 is de briefselectie, in week 20 zijn de analytische testen en in week 21 en 22 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 23. In week 25/26 voer je de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kun je contact opnemen mevr. mr. Roos van den Munckhof (088 362 13 28), gerechtsbrede opleidingscoördinator, of met mevr. mr. Judy Willems (088 362 16 41), senior HRM-adviseur.

Je kunt jouw sollicitatie met bijlagen tot en met maandag 26 april 2021 richten aan de LSR via onderstaand digitale sollicitatieformulier:

Je kunt je per wervingsronde bij maximaal twee gerechten aanmelden.