Niet-rechterlijk bestuurslid gerechtshof Den Haag en CBb

LocatiesCollege van Beroep voor het BedrijfslevenGerechtshof Den Haag
Stad informatieLocatie Den Haag
FunctiegroepDirectie / Management / Leiding
CarrièreniveauManagement / Directie
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
ContracttypeTijdelijk
Uren32 tot en met 36 uur
Uitgelichte functieJa
ContractduurBenoeming geschiedt per Koninklijk Besluit voor een periode van zes jaar, met een eventuele herbenoemingsmogelijkheid voor drie jaar.

De functie van niet-rechterlijk lid van beide gerechtsbesturen

Als niet-rechterlijk lid van het gerechtsbestuur bent u lid van het collegiale bestuur van elk van beide rechterlijke colleges. De besturen bestaan, naast het niet-rechterlijk lid, uit de president en het rechterlijk lid.  Bestuurlijke kernwaarden zijn: samenwerken, verbinden, openheid, beweging creëren, ruimte voor de professional en implementatiekracht.

Als bestuurder van beide rechterlijke colleges draagt u bij aan het vertrouwen van burger en samenleving in de rechtspraak en staat u voor de organisaties en hun medewerkers. U bevordert een open feedbackcultuur. Daarnaast draagt u bij aan beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering op landelijk niveau, in het bijzonder op het terrein van de (strategische) bedrijfsvoering. U begeleidt innovatie- en veranderingsprocessen, ook rondom ICT- en huisvestingsvraagstukken. U bent in staat andere invalshoeken dan die van de rechter in te brengen in de bestuurlijke besluitvorming.

Binnen elk van beide gerechtsbesturen is er een portefeuilleverdeling. Bij beide rechterlijke colleges bent u in het bijzonder verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.  Daarbij wordt gestreefd naar samenwerking en synergie bij bedrijfsvoeringstaken (waaronder HRM). U bent degene die op zoek gaat naar mogelijkheden en kansen om dit concreet te maken en ervoor te zorgen dat beide organisaties daarvan profiteren. Bij het CBb levert u verder in elk geval een wezenlijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling en vereenvoudiging van de werkprocessen.

U bent voor 3/5 werkzaam voor het gerechtshof Den Haag en voor 2/5 voor het CBb.

De organisaties

Het gerechtshof Den Haag spreekt recht in hoger beroep in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken tegen vonnissen en uitspraken van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam. Er werken ongeveer 260 medewerkers.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de hoogste bestuursrechter in het economische bestuursrecht. In een deel van zijn zaken spreekt het CBb recht in eerste en enige aanleg; in een ander deel spreekt het recht in hoger beroep tegen uitspraken van alle rechtbanken in Nederland, in het bijzonder van de rechtbank Rotterdam. Er werken ongeveer 75 medewerkers.

Beide rechterlijke colleges staan voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor de burger. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het vertrouwen van burger en samenleving in de rechtspraak en aan de instandhouding en versterking van de democratische rechtsstaat. Inspelen op ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving is noodzakelijk. Voortvarende behandeling van zaken met ruimte voor maatwerk en digitalisering van procedures zijn daarvan belangrijke uitingen. Binnen de organisaties wordt gestreefd naar een goede balans tussen organisatiedoelen en de menselijke maat, door het bieden van een prettig, duurzaam en stimulerend werkklimaat met optimale ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers. Beide colleges zijn gevestigd in het Paleis van Justitie in Den Haag.

Wat we u bieden

Een functie vol mogelijkheden om uw kennis verder uit te breiden en uw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens het ARAR, het algemeen Rijksambtenarenreglement:

  • Een salaris in schaal 16 (maximaal € 7813,14 op basis van 36 uur).
  • Verlof van 144 + 21,6 wettelijke resp. bovenwettelijke vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur.
  • Vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%.
  • Pensioenopbouw volgens het ABP.
  • Goede regelingen voor ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en vergoeding woon-werkverkeer.
  • Ook heeft u een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wie is ons niet-rechterlijk bestuurslid van beide gerechtsbesturen

Wij zoeken een open, betrokken en actieve bestuurder met visie, lef, relativeringsvermogen en gevoel voor humor. U heeft oog voor de positie van de rechterlijke macht als een van de drie staatsmachten en voor het belang van kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijk effectieve rechtspraak. U heeft een academisch denk- en werkniveau. U bent extern georiënteerd, heeft een relevant netwerk en kunt bogen op ruime bestuurlijke ervaring. U bent in staat verbinding te maken tussen bestuur, management, medewerkers en in breder verband met andere gerechten. U bent zichtbaar in de organisatie en geeft ruimte en vertrouwen, enthousiasmeert medewerkers, benut hun talenten en ideeën, en spreekt hen tegelijkertijd aan op hun professionele verantwoordelijkheid.

Interesse?

Zoekt u inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wilt u een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor u.
Solliciteer direct via onderstaande button of via md.rvdr@rechtspraak.nl. Dit kan tot uiterlijk 28 mei 2018, 09.00 uur.

Uw sollicitatie richt u aan de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de heer mr. F.C. Bakker.

Inlichtingen en procedure

Inlichtingen over de organisaties en de vacature kunt u inwinnen bij de president van het gerechtshof Den Haag, mevrouw mr. M.W. Koek, 088-3622357, en bij de president van het CBb, de heer mr. drs. T.G.M. Simons, 088-3611730. 

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw drs. L.  Harthoorn, MD-adviseur bij de Raad voor de rechtspraak, 06-21192559 of md.rvdr@rechtspraak.nl.

Meer informatie over de organisaties kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Het landelijk functieprofiel voor niet-rechterlijk lid van een gerechtsbestuur is op te vragen via md.rvdr@rechtspraak.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De gesprekken met de lokale benoemingsadviescommissies en de ondernemingsraden vinden tussen 12 en 15 juni 2018 plaats.
Er is een “klikgesprek” met de rechterlijke leden van beide gerechtsbesturen op 27 juni 2018.
Het gesprek met de landelijke selectiecommissie vindt plaats op 28 juni 2018.

Alle gesprekken zijn in Den Haag.