Juridisch medewerker (opleidingstraject tot gerechtsauditeur)

LocatiesCentrale Raad van Beroep
Stad informatieLocatie Utrecht
FunctiegroepJuridisch
CarrièreniveauStarter
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
ContracttypeTijdelijk, met uitzicht op vaste aanstelling
Uren32 tot en met 36 uur
Contractduur6 jaar

Medio 2018 is bij de Centrale Raad van Beroep het nieuwe opleidingstraject van juridisch medewerker tot gerechtsauditeur succesvol van start gegaan, het zogenoemde Opleidingshuis. Het opleidingstraject staat open voor talentvolle, pas afgestudeerde juristen. De Centrale Raad van Beroep is op zoek naar nieuwe talenten die begin 2020 willen starten met dit opleidingstraject.

De organisatie

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. In het grootste deel van zijn zaken spreekt de CRvB recht in hoger beroep, in een kleiner deel van de zaken in eerste en enige aanleg. Daarmee is de CRvB eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB werken ongeveer 60 raadsheren en ruim 200 juridische en andere ondersteuners. De CRvB heeft daarbij de beschikking over een Wetenschappelijk Bureau en een Internationale Kamer. Verder investeert de CRvB in de toekomst, onder meer door het opleiden van jonge talentvolle juristen in het Opleidingshuis.

De CRvB staat en gaat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. Daarmee kan ook een bijdrage worden geleverd aan het vertrouwen van burger en samenleving in de Rechtspraak en aan de instandhouding en versterking van de democratische rechtsstaat. De komende jaren legt de CRvB focus op het wegwerken van achterstanden, het verkorten van doorlooptijden en beheersing van de werkdruk. Daarnaast maakt de CRvB intern en extern zichtbaar wat zijn toegevoegde waarde is voor rechtzoekenden en samenleving.

Wat je gaat doen

De juridisch medewerker ondersteunt de rechters en heeft/speelt een belangrijke rol in de voorbereiding van een einduitspraak in de bestuursrechtspraak in hoger beroep. De juridisch medewerker maakt deel uit van een team dat werkzaam is op een van de werkterreinen van de CRvB, te weten: ambtenaren en pensioenen, bijstand, sociale verzekeringen en sociale voorzieningen en Internationale kamer. Het opleidingstraject is gericht op de groei naar de functie van gerechtsauditeur en duurt maximaal zes jaar. De opleiding is afgestemd op de werkterreinen van de CRvB en er wordt nauw samengewerkt met het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht. De opleiding kent een duaal karakter (werken en leren). Bij de opleiding vervult onder andere een senior gerechtsauditeur als praktijkopleider een belangrijke rol.

Taken:

 • Je verleent met een grote en groeiende mate van zelfstandigheid juridische ondersteuning aan de rechters in een van de werkstromen bij de CRvB.
 • Je bereidt individuele zaken zodanig voor dat zij ter zitting kunnen worden behandeld en vervolgens afgedaan. Hiervoor doe je  dossier-, literatuur-, jurisprudentie- en wetsgeschiedenisonderzoek.
 • Je stelt uitspraken op in zaken die ter zitting zijn behandeld. Je woont daarom de zitting en de raadkamer bij. Ook stel je juridische nota’s op over onderwerpen die de individuele zaken overstijgen.

Wat we je bieden

De functie heeft een werktijd van 32 tot 36 uur per week. Benoeming vindt plaats in een tijdelijk dienstverband voor de duur van de opleiding, met een maximum van zes jaar. Salariëring zal plaatsvinden afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal 10 BBRA (minimaal € 2.737,59 tot maximaal € 4.400,17). Gedurende de opleiding is bevordering naar schaal 11 BBRA voorzien. Bij succesvolle afronding van de opleiding volgt een voordracht tot benoeming bij Koninklijk Besluit als gerechtsauditeur (in vaste dienst).

Wat we van je vragen

Functie-eisen:

 • Je hebt de academische opleiding Nederlands recht voltooid en je beschikt over hooguit twee jaar werkervaring bij voorkeur op bestuursrechtelijk gebied.
 • Je beschikt over een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, bent in staat een zaak of probleem procesmatig te benaderen en beschikt over het vermogen te komen tot een goede oordeelsvorming.
 • Je kunt langdurig en effectief omgaan met (detail)informatie en accuraat werken.
   

Vaardigheden/competenties:

 • Je bent in staat zaken scherp en bondig in een juridisch goed betoog weer te geven. Je zoekt gericht naar oplossingen.
 • Je combineert een scherp analytisch vermogen met een nauwkeurig oog voor relevante details.
 • Je bent in staat je nieuwe  rechts(deel)gebieden snel eigen te maken.
 • Je volgt de ontwikkelingen op het terrein van het algemene bestuursrecht en het bestuursprocesrecht.

Interesse?

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met de heer G. Weber, Manager primair proces (088-3620761).

De reactietermijn sluit op 26 januari 2020. In week 6 zijn de gesprekken met de selectie-adviescommissie gepland.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

 

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken.

We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.