Juridisch medewerker beheerteam strafrecht

LocatiesRaad voor de rechtspraak
Stad informatieLocatie Den Haag
FunctiegroepJuridisch
CarrièreniveauMedior
OpleidingsniveauHbo
DienstverbandParttime
ContracttypeDetacheringTijdelijk
Uren16 tot 24 uur
Uitgelichte functieJa
Contractduur1 jaar

Wat je gaat doen

Het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak (LBVr) is de organisatie van en voor de vakinhoud van de rechtspraak waar, in samenwerking met de juridische professionals van de gerechten, relevante vakinhoudelijke informatie wordt ontwikkeld, verrijkt en verspreid. Het LBVr werkt primair voor de medewerkers in het primair proces van de rechtspraak. De nadruk ligt op kennisdeling en kennisontwikkeling. Het LBVr bestaat uit de teams Strafrecht, Bestuursrecht, Civiel recht, Familierecht, Jeugdrecht, Europees recht en Maatwerk en Mediation.
Opdrachtgevers van het LBVr zijn de voorzitters van de landelijke overleggen vakinhoud (LOV’s).
Het LBVr ondersteunt de LOV’s in het bevorderen van rechtseenheid en de juridische kwaliteit, (en de gerechten bij) het ontwikkelen van werkprocessen ten behoeve van het zo optimaal mogelijk organiseren van het werk, bij het stimuleren van innovatie en het lerend vermogen en bij het participeren in wetgevingsadvisering en het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving.
Er werken ongeveer 30 medewerkers, bestaande uit o.a. stafjuristen en secretarissen. Het LBVr is gehuisvest in het Huis van de Rechtspraak in Den Haag.

Functieomschrijving juridisch medewerker beheerteam

Het beheerteam van het LBVr staat garant voor het state of the art houden van opgeleverde (juridische) producten en juridisch inhoudelijke informatie die via in- en externe kanalen (bijv. de primaire processystemen, Wiki Juridica en rechtspraak.nl), is ontsloten.

Daartoe verzamelt zij relevante (juridisch-inhoudelijke) informatie en analyseert of deze aanleiding vormt tot aanpassing van de bestaande producten/informatie. Voorbeelden van informatie die tot aanpassing van bestaande producten/informatie kunnen leiden zijn verandering in wet- en regelgeving, van de procesreglementen van de Landelijke Overleggen van Vakinhoud en vragen/opmerkingen van medewerkers van de gerechten of rechtzoekenden.

Voor strafrecht is het onderhoud en beheer van de GPS-bouwstenen een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Als lid van het beheerteam werk je daarbij nauw samen met de stafjuristen en secretaris van het team.

De werkzaamheden bestaan meer specifiek uit de volgende taken:     

  • Het, in samenwerking met jouw collega’s, vergaren en analyseren van juridische strafrechtelijke informatie en deze afzetten tegen bestaande gepubliceerde informatie/producten.
  • Het actief doorgeleiden van informatie vanuit het LBVr naar de betrokken beheerpartijen (team contentmanagement van het LDCR, het Rechtspraak Service Center) indien de informatie tot aanpassing van bestaande informatie/producten aanleiding geeft.
  • Het informeren van de medewerkers van de gerechten over wijzigingen van bestaande producten/informatie of over ontwikkeling van nieuwe producten;
  • Het zelfstandig aanpassen van bestaande informatie op en/of het leveren van een nieuwe bijdrage aan de Wiki Juridica;
  • Het fungeren als secretaris van de landelijke bouwstenencommissie strafrecht;
  • Het beheer van producten die door het programma Digitalisering strafrecht worden opgeleverd.
     
    Het beheerteam van het LBVr is in een opbouwfase. Dit betekent dat het takenpakket zich de komende tijd zal ontwikkelen en concretiseren en nog niet vastomlijnd is. Je kunt daarnaast worden ingezet voor ad hoc taken, bijv. de organisatie van de jaarlijkse strafrechtersdag. Ondersteuning van een gremium met een bepaald strafrechtelijk thema, bijvoorbeeld de kenniskring terrorisme, behoort eveneens in overleg tot de mogelijkheden.   

Wat we je bieden

De functie betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar (voor 18 à 20 uur in de week). De functieschaal betreft maximaal 10 BBRA. De functievervulling zal bij voorkeur op detacheringsbasis (met behulp van een detacheringsovereenkomst) plaatsvinden. Je blijft dan in dienst bij de instantie waar je nu werkzaam bent. In dat geval zijn de (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals van toepassing in de huidige functie, onverkort van toepassing. Bij gebleken goed functioneren is een toelage op het salarisniveau bespreekbaar.

 Standplaats

Standplaats is Den Haag. Binnen het LBVr is “Het Nieuwe Werken” ingevoerd. Dit betekent dat, na de inwerkperiode, de werkzaamheden gedeeltelijk plaatsonafhankelijk (b.v. bij één van de gerechten of thuis) kunnen worden uitgevoerd.
 

Wat we van je vragen

Je hebt een afgeronde HBO opleiding Nederlands Recht en bezit meerjarige ervaring op het terrein van het strafrecht.
Je hebt minimaal 2 jaar
zittingservaring (als griffier/(sr) secretaris), kennis van het primaire procesverloop en van het primaire processysteem GPS. Je kunt overweg en hebt affiniteit met de gebruikelijke Microsoft Office producten (Word, Outlook, Excel). Kennis van het gebruik van SharePoint is een pré.

Je beschikt over een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je bent een teamplayer, staat stevig in jouw schoenen en beschikt over een goed analytisch- en oordeelsvermogen. Je neemt gemakkelijk initiatief en kunt zelfstandig werken. Tot jouw competenties behoren verder: resultaatgerichtheid, professionele integriteit, omgevingsbewustzijn, flexibiliteit, stressbestendigheid en organisatiesensitiviteit.

Interesse?

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou.
Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot uiterlijk 17 juli aanstaande.

Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Nils Kruis, Coördinator LBVr team strafrecht via 088-3613 286.

We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken.

We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.