Hoofd juridische ondersteuning, RB-breed

LocatiesRechtbank Den Haag
Stad informatieLocatie Den Haag
FunctiegroepJuridisch
CarrièreniveauSenior
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
ContracttypeTijdelijk, met uitzicht op vaste aanstelling
Uren32 tot en met 36 uur
Uitgelichte functieJa
ContractduurTD uitzicht op VD

Wat je gaat doen

In de functie van Hoofd juridische ondersteuning (HJO) geef je samen met jouw leidinggevende, de teamvoorzitter die de rechters als primair aandachtsgebied heeft, leiding aan het team Insolventierecht. Daarnaast neem je deel aan rechtbankbrede activiteiten en projecten.

Je houdt je bezig met de dagelijkse aansturing van juridisch medewerkers (ca. 15) en de medewerkers verwerken en behandelen (ca. 5) Je vertaalt het jaarplan naar de te behalen resultaten voor juridisch medewerkers en medewerkers verwerken en behandelen. Je spreekt met de medewerkers de te behalen resultaten af, volgt hun functioneren en maakt afspraken over wat zij nodig hebben aan kennis en vaardigheden om de resultaten te kunnen behalen. Je realiseert de randvoorwaarden om aan de gemaakte productieafspraken met het bestuur te kunnen voldoen.
Je adviseert collega’s over onderwerpen die de bedrijfsvoering van het team raken maar je adviseert ook over landelijke of lokale ontwikkelingen die consequenties voor de behandeling van rechtszaken kunnen hebben. Je schrijft hiervoor notities, vertegenwoordigt het team in intern en extern overleg en levert input voor het jaarplan.

Naast het leidinggeven verricht je alle voorkomende werkzaamheden van een senior juridisch medewerker. In deze functie bereid je zelfstandig de zaken die op zitting staan voor (onder meer verzoeken tot faillietverklaring, dwangakkoorden en WSNP-verzoeken, tussentijdse beëindigingen van schuldsaneringsregelingen in verband met het niet nakomen van de verplichtingen), treed je op als griffier bij (enkelvoudige en meervoudige) zittingen en schrijf je na overleg met de rechter de (concept)beslissing. Daarnaast behandel je samen met de rechter de beroepen (bijvoorbeeld tegen een beslissing van de rechter-commissaris) Naast de zittingswerkzaamheden is een onderdeel van je werk dat je als dossiersecretaris onder leiding van de rechter-commissaris toezicht houdt op curatoren en bewindvoerders in het kader van faillissementen en het wettelijke schuldsaneringstraject. In faillissementen van natuurlijke personen behandel je namens de rechter-commissaris zelfstandig bepaalde verzoeken. Verder neem je (actief) deel aan kennisgroepen, scholings- en jurisprudentiebijeenkomsten.

De rechtbank Den Haag beslecht geschillen van burgers en overheid, berecht mensen die er van worden verdacht strafbare feiten te hebben gepleegd en houdt toezicht op personen en organisaties. Om over deze rechtszaken een beslissing te kunnen nemen zijn twaalf juridisch inhoudelijke teams ingericht. Elk team bestaat uit rechters, juridische medewerkers en medewerkers verwerken en behandelen. Voor het team Insolventies zoeken wij een HJO.
Het team Insolventies behandelt faillissementen, surseances van betalingen en verzoeken tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (wsnp) Daarnaast wordt toezicht gehouden in faillissementen en wsnp-zaken. Als je niet alleen de inhoud van insolventiezaken interessant vindt, maar óók het managen van alle voorkomende processen eromheen dan is deze functie geschikt voor jou!

Wat we je bieden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens het cao Rijk, in te zien via www.caorijk.nl:

 • Een salaris in schaal 11 (maximaal € 5.003,97 op basis van 36 uur)
 • Verlof van 144 wettelijke vakantie-uren bij 36 uur en IKB-uren.
 • Een individueel keuze budget (IKB) waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden zelf kunt samenstellen. Dit IKB-budget bedraagt 16,37% van je salaris. Hierin is een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering opgenomen.
 • Pensioenopbouw volgens het ABP.
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en vergoeding woon-werkverkeer.

Wat we van je vragen

Je hebt een duidelijk beeld over hoe een team zo effectief mogelijk ingezet wordt om hoogwaardige administratieve en juridische kwaliteit te leveren. Jouw leiderschapsstijl kenmerkt zich door transparantie en het creëren van een veilig werkklimaat waarin juridisch en administratief medewerkers optimaal kunnen presteren.

Je hebt vaardigheden opgedaan in het leidinggeven en in het motiveren van medewerkers in hun werk. Je weet ontwikkelingen die van invloed zijn op de behandeling van rechtszaken te duiden en naar oplossingen voor het juridische en administratieve werk te vertalen. Je bent vaardig in het opstellen van adviezen en weet voor de opvolging daarvan acceptatie bij collega’s en derden te verkrijgen. Om deze functie op goed niveau te kunnen uitoefenen, heb je ook nog:

 • een afgeronde wo-opleiding, Nederlands recht.
 • Opleiding en/of gevolgde trainingen op managementgebied.
 • Kennis van de achtergrond van en instrumenten van planning en verantwoording.
 • Kennis van en ervaring met het rechtsgebied is een pre.
 • Een uitstekende beheersing van het Nederlands, in woord en geschrift.

Interesse?

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou. Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot 1 februari 2020. Je brief en cv richt je aan mevrouw mr. M. Dam, voorzitter selectiecommissie.

Heb je eerst nog inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Debby Nobel, teamvoorzitter team Insolventies via (06) 256 583 63.
Vragen over de sollicitatieprocedure kan je stellen via e-mailadres wervingenselectie.rb.denhaag@rechtspraak.nl. Let op: sollicitaties via dit e-mailadres worden niet in behandeling genomen.

Bijzonderheden

 • Deze functie wordt intern en extern opengesteld. Medewerkers van de rechtbank Den Haag hebben voorrang in de procedure. De mogelijkheid bestaat dat interne HJO’s rouleren zodat er een vacature van HJO in een ander team kan ontstaan. Potentiële kandidaten kunnen om die reden ook voor andere teams worden uitgenodigd.
 • Heb je geen vaste aanstelling bij het Rijk, dan wordt in eerste instantie een tijdelijke dienstbetrekking geboden voor een jaar.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in week 7 (10 – 14 februari 2020)
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure, evenals het opvragen van referenties.
 • Kandidaten met een verplicht VWNW-status hebben voorrang op andere kandidaten. Als VWNW-kandidaat moet je ook het besluit over je VWNW-status meesturen.
 • Wij verzoeken je uitsluitend te reageren, indien je aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen voldoet.
 • Indien blijkt dat we binnen een korte tijd meer dan genoeg reacties hebben ontvangen, kunnen we besluiten om de sollicitatietermijn in te korten.
 • We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken. We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen. Doorplaatsing en/of overname van deze vacature is niet toegestaan.