Coördinerend Adviseur Begroten, Plannen en Verantwoorden (schaal 13)

LocatiesRaad voor de rechtspraak
FunctiegroepBeleid
CarrièreniveauSenior
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
Uren32 tot en met 36 uur
Stad informatieKneuterdijk 1 Den Haag

Wat je gaat doen

De Raad voor de rechtspraak is op zoek naar een flexibele, communicatief en financieel vaardige coördinator die in staat is om de verbinding te leggen tussen geld en inhoud. Het betreft een vaste functie voor 32 tot 36 uur per week in schaal 13.

Wat worden je taken?  

Je bent coördinator van het totale rechtspraak brede proces van begroten en verantwoorden van de rechtspraak, in het bijzonder van dat van de gerechten. Focus ligt op goede afstemming met en tussen jouw collega’s die als accounthouder naar gerechten en landelijke diensten fungeren alsmede met jouw teamhoofd, directeur en de Raadsleden. Je bent verantwoordelijk voor een goed en tijdig verloop van de rechtspraak brede begrotingscyclus. Ook stel jij verschillende P&V-producten van de Raad aan de gerechten en diensten op in afstemming met diverse belanghebbenden (onder andere Bureau Raad, controllers en bestuurders van de gerechten). Verder adviseer en ondersteun je de Raad in hun bestuurlijke relatie met de gerechten, zie je toe op toepassing en naleving van gemaakte afspraken en draag je bij aan het beleid en vernieuwing op het terrein van begroten, plannen en verantwoorden. Tot slot ben je de achtervanger voor de accounthouders en het teamhoofd.

De organisatie

De Raad voor de rechtspraak maakt deel uit van de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht. Het vormt het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak en bewaakt de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak. De Raad bestaat uit vijf leden en heeft een Bureau ter ondersteuning. De afdeling Financiën maakt onderdeel uit van het Bureau.

De afdeling Financiën (ongeveer 30 medewerkers) voert wettelijke taken van de Raad uit op het terrein van de verwerving, verdeling en het beheer van en de verantwoording over de middelen voor de Rechtspraak. Daarnaast ondersteunt en adviseert de afdeling de Raad bij zijn wettelijke taak in het scheppen van kaders en bepalen van beleid. De afdeling voert kwantitatieve analyses uit voor de begroting, het jaarplan en het jaarverslag Rechtspraak en voor de planning en verantwoordingscyclus.

Het team Begroting, Planning & Verantwoording (BP&V, ongeveer 10 medewerkers) coördineert en houdt toezicht op de bedrijfsvoering via de plannings- en verantwoordingscyclus. Het team heeft een belangrijke taak in de financiële relatie met de minister van Justitie en Veiligheid (JenV). Het team raamt het budget van de Rechtspraak en bereidt de periodieke prijsonderhandelingen met het Ministerie van JenV voor. Ook ondersteunt en adviseert het team de financieel directeur binnen het Bureau en de portefeuillehouders binnen de Raad bij hun bestuurlijke overleggen met de gerechtsbesturen en de directeuren van de landelijke diensten en in het bijzonder de portefeuillehouder Financiën binnen de Raad.

Wat we je bieden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens cao Rijk:

  • Vaste functie voor 32 tot 36 uur per week
  • Een salaris in schaal 13
  • Verlof van 144 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur
  • Een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd (bovenwettelijke vakantie-uren en eventuele leeftijdsuren). Met dit keuzebudget kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen
  • Pensioenopbouw volgens het ABP
  • Goede regelingen voor ouderschapsverlof en vergoeding woon-werkverkeer
  • Standplaats Den Haag met ruime mogelijkheden om hybride te werken

Wat we van je vragen

Je hebt een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. Je bent analytisch sterk en kan goed coördineren zonder het inhoudelijke uit het oog te verliezen. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Inzicht in de organisatie van de Rechtspraak is een pre. Wij zijn op zoek naar iemand die communicatief stevig in zijn of haar schoenen staat, met een brede, verbindende blik. Een coördinerend adviseur moet goed kunnen omgaan met uiteenlopende en soms tegengestelde belangen en proactief kunnen handelen. Kennis van openbare financiën en de economie van de publieke sector is een aanbeveling.

Interesse?

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met H.C. (Hans) Honnef (h.honnef@rechtspraak.nl, 06-151 160 85).

Solliciteren
Je schriftelijke reactie op de vacature wordt met belangstelling tegemoet gezien. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief naar solliciteren.rvdr@rechtspraak.nl. De sollicitatie moet uiterlijk 7 oktober binnen zijn.

We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken.

We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.