Coördinator gezamenlijk logistiek centrum Rechtspraak en OM Amsterdam

LocatiesGerechtshof Amsterdam
Stad informatieLocatie Amsterdam
FunctiegroepDirectie / Management / Leiding
CarrièreniveauLeidinggevend
OpleidingsniveauHboWo
DienstverbandFulltime
ContracttypeTijdelijk, met uitzicht op vaste aanstelling
Uren32 tot en met 36 uur
Uitgelichte functieNee
Contractduur1 jaar

Wat je gaat doen

Het gerechtshof Amsterdam en het ressortsparket, vestiging Amsterdam zoeken een operationeel coördinator om sturing te geven aan het gezamenlijke logistieke centrum, de Verkeerstoren ++. Een uitdagende functie die invulling geeft aan de gedeelde doelstelling om het planningsproces in strafzaken tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak (ZM) zo in te richten dat  de beschikbare zittingscapaciteit optimaal wordt benut en overeenkomt met het tussen het ressortsparket en het gerechtshof afgesloten convenant. Cruciaal in deze functie is dat je in staat bent om op een constructieve manier medewerkers van beide organisaties te betrekken bij de werkprocessen en besluitvorming binnen OM en ZM en een gezamenlijke werkeenheid creëert.

In de Verkeerstoren++ wordt de intake door het gerechtshof, de roostering, de planning en de appointering van strafzaken op zitting , gevolgd en bepaald. Er werken (senior) zaaksplanners en roosteraars en administratieve medewerkers, waar jij sturing aan gaat geven. In de functie van operationeel coördinator leg je verantwoording af aan de hiërarchisch leidinggevenden bij het gerechtshof en het ressortsparket.

Je bent als coördinator Verkeerstoren++, in de rol van kwartiermaker verantwoordelijk voor het vormgeven, inrichten en implementeren en daarna als coördinator het aansturen van de Verkeerstoren ++. Je zal daartoe in gezamenlijkheid met de medewerkers een team vormen dat tot doel heeft, op basis van bestaande ontwerprapporten en de ervaringen met reeds bestaande verkeertorens en/of vergelijkbare afdelingen, de integrale logistieke samenwerking tussen OM en ZM verder te optimaliseren. Aandachtspunt hierbij is de interactie met de medewerkers om de ambitie en richting als gemeenschappelijk doel te ervaren.

Na de implementatie van de Verkeerstoren++ ben je als coördinator verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de logistieke activiteiten, zoals roostering, kwaliteitscontrole, planning, en de monitoring van het convenant. Je zorgt tevens voor afstemming daarover tussen het ressortsparket en het gerechtshof.

Je zorgt er met jouw team voor dat de zittingscapaciteit efficiënt benut wordt, waarbij het uitgangspunt de Professionele Standaard is.

Je realiseert optimale doorlooptijden van zaken door :

 • een frequent contact met de rechtbanken over de tijdige aanlevering van de hoger beroep zaken;
 • het beperken van aanhoudingen als gevolg van te late aanlevering van, dan wel incomplete dossiers.
   
  Je monitort het zittingsrooster en signaleert en rapporteert dit aan je leidinggevenden van ZM en RP waarbij je alternatieven biedt daar waar nodig. Je draagt gezamenlijk met de medewerkers zorg voor continue verbetering van de werkprocessen. Hierbij heb je kennis van -en oog voor- de ontwikkelingen op het gebied van automatisering in brede zin.
  Je analyseert inhoudelijk zaaksoverstijgende management informatie uit de interne VT++ processen, vertaalt dit in gewenste acties en implementeert deze in afstemming met  de afdelingsvoorzitter van het gerechtshof en het hoofd administratie van het Ressortsparket. Verder lever je input voor  uitdagende doch realiseerbare resultaatafspraken ten behoeve van de jaarplannen.

Wat we je bieden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens de Cao Rijk.

 • Een salaris in schaal 11 (maximaal € 5003,97 op basis van 36 uur);
 • Verlof van 144 + 21,6 wettelijke resp. bovenwettelijke vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur;
 • Individueel keuzebudget opgebouwd uit vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%;
 • Pensioenopbouw volgens het ABP;
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en vergoeding woon-werkverkeer;
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar en bij goed functioneren omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een detachering behoort tot de mogelijkheden voor werknemers van de Rijksoverheid;
 • Een fulltime dienstverband voor 36 uur per week.

Wat we van je vragen

Je hebt tenminste een afgeronde HBO opleiding, (bijv. Bedrijfskunde) met specialisme logistiek of procesmanagement (Lean) aangevuld met management- en vakgerichte opleidingen;

 • Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen van veranderingsprocessen;
 • Je stimuleert de samenwerking in het team en bent een verbinder;
 • Je hebt oog voor ontwikkelingen op het gebied van automatisering en digitalisering;
 • Je beschikt over ruime ervaring met logistieke en planningsprocessen;
 • Je bent sterk in het analyseren van gegevens en het omzetten van de beschikbare informatie in sturingsinformatie;
 • Je bent communicatief vaardig en goed in staat te verbinden met je gesprekspartners;
 • Je beschikt over inzicht in – de administratieve processen binnen OM en/of ZM en het strafrechtproces;
 • Je bent flexibel;  stressbestendig en denkt in mogelijkheden;
  Je hebt bij voorkeur 3 jaren ervaring in het leidinggeven dan wel coördineren van een team.

Introductie gerechtshof

Het gerechtshof Amsterdam behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Bij het gerechtshof werken 350 mensen. Jaarlijks behandelt het hof ongeveer 11.000 strafzaken. Het gerechtshof is gevestigd in het Paleis van Justitie, vlakbij het Centraal Station van Amsterdam. Het hof kent een dynamische en collegiale werksfeer, in een inspirerende en moderne omgeving aan de IJ-oever.

Introductie ressortsparket, vestiging  Amsterdam

Het ressortsparket  draagt bij aan het realiseren van de maatschappelijke opdracht van het OM: rechtvaardige, snelle en effectieve strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Daarbij richt het ressortsparket zich op de pijlers Voortgang, Inhoud en Relatie (V.I.R). Voortgang: de voortgang (snelheid) van zaken. Inhoud: de juridische kwaliteit van het inhoudelijke werk. Relatie: de relaties met betrokkenen, waaronder die met gerechtshoven en de eerste lijn. De sfeer op het parket is informeel en collegiaal. Er wordt veel waarde gehecht aan goede persoonlijke verhoudingen, waarbij men elkaar helpt waar het kan.

Interesse?

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie iets voor jou.

Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij  de afdelingsvoorzitter afdeling Strafrecht , Vincent Mul, telefoonnummer 06-18307690 of Hans Kruit, Afdelingshoofd Ressortparket, vestiging Amsterdam tel. 06-50071289

Indien je wilt solliciteren, kun je jouw motivatie, CV en eventuele getuigschriften digitaal versturen naar Hilde te Braak, via de sollicitatiebutton. Reageren is mogelijk tot en met 3 februari 2020. De briefselectie vindt plaats op 4 februari. De eerste selectiegesprekken vinden plaats 7 februari 2020.

Bij indiensttreding wordt als voorwaarde gesteld dat je beschikt over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken.

We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.