Beveiligings- en veiligheidscoördinator, team Front

LocatiesRechtbank Den Haag
Stad informatieLocatie Den Haag
FunctiegroepBeleid
CarrièreniveauMedior
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
ContracttypeTijdelijk, met uitzicht op vaste aanstelling
Uren32 tot en met 36 uur
Uitgelichte functieJa
ContractduurTD met uitzicht op VD

Wat je gaat doen

Functie: Beveiligings- en Veiligheidscoördinator (BVC) Functienaam conform Functie Gebouw Rijk: Senior adviseur bedrijfsvoering.
De BVC draagt op tactisch gebied zorg voor advisering, coördinatie, voorlichting en/of toezicht en controle op de taakgebieden informatiebeveiliging, personele beveiliging, gebouwbeveiliging en persoonsbeveiliging. Tevens voer je bijzondere veiligheidsonderzoeken uit in opdracht van het bestuur.
De BVC is lid van de beveiligingscommissie (het Tactisch Beveiligingsoverleg) en van het landelijk beveiligingsoverleg. Je participeert in landelijke project- en werkgroepen, draagt bij aan het opstellen van een jaarplan integrale veiligheid en beveiliging en bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse risico-inventarisatie, -analyse en –evaluatie. De BVC ontwikkelt integrale veiligheidsplannen (zoals o.a. het bedrijfscontinuïteitsplan) en je rapporteert over incidenten en afwijkingen binnen de veiligheids- en beveiligingsorganisatie aan de bestuurders. Verder coördineer je de taken binnen het crisisondersteuningsteam en ondersteunt de teamvoorzitters bij het opstellen van de alternatieve bedrijfsvoeringscenario’s.

De BVC draagt zorg voor een communicatieplan en voor de uitvoering hiervan, waarbij ook voorlichtingen en instructies worden gegeven aan (nieuwe) medewerkers over veiligheid en beveiliging.
Daarnaast vertaal je rechtspraakbrede ontwikkelingen en beleid(svoornemens) naar consequenties voor de werkprocessen van de organisatie en doet hierbij voorstellen met betrekking tot het lokale beleid, adviseert en ondersteunt bij implementatie van lokale beleid en maatregelen en ziet toe op de uitvoering door de teamvoorzitters en/of de proceseigenaren.
Je bent tevens de stralingshygiënedeskundige voor interne scan- en beveiligingsapparatuur voor toegangscontrole en lokaal contactpersoon inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ten slotte ben je lid van de permanente werkgroep integriteit.
Een deel van de werkzaamheden zullen ook worden uitgevoerd voor het gerechtshof Den Haag.

Team Front bestaat uit drie afdelingen, te weten beveiliging, bodedienst en de centrale balie. Deze afdelingen worden geleid door afdelingshoofden. De teamvoorzitter wordt verder ondersteund door een managementondersteuner, een beleidsmedewerker en de BVC. Bij team Front werken totaal ongeveer 55 medewerkers.

Wat we je bieden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens het ARAR, het algemeen Rijksambtenarenreglement:

 • Een salaris in schaal 11 (maximaal € 4.809,66 op basis van 36 uur)
 • Verlof van 144 + 21,6 wettelijke resp. bovenwettelijke vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur.
 • Vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%.
 • Pensioenopbouw volgens het ABP.
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Ook heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wat we van je vragen

Sturen op resultaat, organisatiesensitiviteit, zelfvertrouwen, probleemanalyse, oordeelsvorming, overtuigingskracht, vasthoudendheid en flexibel gedrag zijn de competenties die we van je vragen. Om deze functie op goed niveau te kunnen uitoefenen, heb je ook nog:

 • Werk- en denken op wo-niveau;
 • Kennis van de rechtelijke organisatie en de ontwikkelingen daarbinnen is een pre;
 • Vaktechnische kennis op het gebied van integrale veiligheid en beveiliging, onder andere blijkend uit gediplomeerd post-hbo security management (DHM), post-hbo Information Security Management Advanced (ISMA), post-hbo BHV-management, en Stralingshygiëne Deskundigheidsniveau 5a;
 • Kennis van risico-analysemethoden en audittechnieken en vaardigheid in het toepassen ervan;
 • Inhoudelijke kennis van de minimumnormen van het Handboek Integrale veiligheid en beveiliging;
 • een uitstekende beheersing van het Nederlands, in woord en geschrift.

Interesse?

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou. Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot 26 januari 2019. Je brief richt je aan de heer W.H. van der Spek, teamvoorzitter.

Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Willem van der Spek, teamvoorzitter via 06-296 266 81.
Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Yolande Roso, junior P&O-adviseur (werving en selectie) via (06) 256 584 16 of via wervingenselectie.rb.denhaag@rechtspraak.nl. Let op: via dit e-mailadres worden sollicitaties niet in behandeling genomen.

Bijzonderheden:

 • Ben je een verplicht Van-Werk-Naar-Werk (VWNW)-kandidaat? Geef dit dan duidelijk aan bovenaan je brief. Wij ontvangen graag een bewijsstuk van je VWNW-status, bijvoorbeeld een besluit. Alleen dan kunnen we je sollicitatie in behandeling nemen. Je kunt als interne kandidaat hier nadere informatie bekijken.
 • Voor een niet VWNW-kandidaat: hou er rekening mee dat de procedure langer kan duren dan de termijn die in de standaard ontvangstbevestiging staat aangegeven. De procedure heeft namelijk een opschortende werking wanneer een VWNW-kandidaat gesolliciteerd heeft.
 • De gesprekken staan gepland op 6 februari 2019.
 • We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken. We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.