Beveiligings- en Veiligheidscoördinator S 10

LocatiesRechtbank Limburg
FunctiegroepDirectie / Management / Leiding
CarrièreniveauSenior
OpleidingsniveauHbo
DienstverbandFulltime
ContracttypeTijdelijk, met uitzicht op een vast contract
Uren32 tot en met 36 uur
Stad informatieSt. Annadal 1 Maastricht
Contractduur1 jaar

De organisatie

De rechtbank Limburg staat dicht bij de mensen: we leveren goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak. Hier werken bevlogen, trotse en betrokken medewerkers. Zij vormen het grootste kapitaal van onze organisatie. Dit vraagt niet alleen aandacht vanuit de leidinggevenden, maar ook, minstens zo belangrijk, collegiale aandacht voor elkaar. Integriteit zit in het DNA van al onze medewerkers. We hechten veel waarde aan samenwerken en verbinding, zowel binnen onze rechtbank als met de maatschappij en onze ketenpartners.

We vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt zich thuis voelt, plezier heeft in het werk en zichzelf kan zijn, mede door verschillen in achtergrond en leeftijd. Vertrouwen in de rechtspraak is een essentiële voorwaarde voor het functioneren van de maatschappij. Al onze medewerkers zetten zich hier dagelijks voor in ongeacht de functie die ze uitoefenen.

Werken bij de Rechtspraak betekent werken bij een unieke werkgever. We worden gewaardeerd om ons positieve werkklimaat, werk met maatschappelijke impact en prima arbeidsvoorwaarden. Dat levert ons een mooie notering op in de Top 50 favoriete Werkgevers 2021.

Wat je gaat doen

Als beveiligings- en veiligheidscoördinator (BVC) vervul je een zelfstandig functie en val je rechtstreeks onder de teamvoorzitter Facilitaire Zaken/Beveiliging & Services. De beveiligings- en veiligheidscoördinator vertaalt, adviseert en implementeert, onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder in het bestuur, de minimumnormen van beveiliging voor de Rechtspraak naar het desbetreffende gerecht. Deze minimumnormen vloeien direct voort uit het integrale veiligheids- en beveiligingsbeleid van de Rechtspraak. De normen hebben betrekking op sociale veiligheid, fysieke beveiliging/veiligheid en informatiebeveiliging.

 • Ontwikkelt en implementeert beveiligingsplannen en bedrijfshulpverlening voor het gerecht, na uitgebreide analyse van het landelijk vastgestelde beleid, rekening houdend met lokale uitgangspunten en op basis van lokale risicoanalyses;

 • draagt zorg voor de implementatie van minimum normen op het gebied van integrale veiligheid en beveiliging in het gerecht;

 • draagt het veiligheids- en beveiligingsbeleid uit en overtuigt alle partijen van het belang hiervan;

 • zorgt voor voldoende informatie en specialistische scholing (hbo-niveau) op zijn vakgebied, om de meest recente methoden, technieken en hulpmiddelen toe te kunnen passen bij de veiligheidsanalyses;

 • is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de beveiligingscommissie(s);

 • voert overleg met collega-BVC’s en met externe partners over werkwijze en werkzaamheden;

 • adviseert de teamvoorzitters en de collega’s over knelpunten op gebied van veiligheid en beveiliging; adviseert gevraagd en ongevraagd op basis van de gemaakte risicoanalyses;

 • beslist met of zonder ruggespraak in acute situaties welke acties in gang worden gezet;

 • draagt bij aan de landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van veiligheid en beveiliging en voor alle rechterlijke organisaties;

 • draagt zorg voor een communicatieplan voor het bevorderen van het veiligheids- en beveiligingsbewustzijn;

 • draagt zorg voor een crisismanagementplan dat voorziet in het snel hervatten van de normale bedrijfsvoering na een calamiteit;

 • houdt contact en voert overleg met andere gerechten en landelijke gerechtelijke instellingen over rechtbank overschrijdende afstemming en aangelegenheden;  

 • onderzoekt incidenten en beheert het incidentenregistratiesysteem. 

Verder hou je je bezig met datalekken, AVG, PIA-beschrijving en verwerkingsregisters, privacy-zaken alsmede met de daarmee samenhangende presentaties en awareness-sessies.

We zorgen er samen voor dat je snel thuis bent in onze organisatie en dat je systemen en werkwijzen leert kennen. Jouw introductieprogramma begint al voor je eerste werkdag via onze onboarding app, leuk, leerzaam en eenvoudig te volgen via je mobiele telefoon of tablet.

Wat we je bieden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens de CAO Rijk.

 • Een contract voor bepaalde tijd voor 36 uur per week met een proeftijd van 1 maand,
 • De functie is indicatief gewaardeerd op schaal 10. Definitieve waardering vindt op korte termijn plaats.
 • Verlof van 144 vakantieuren bij een werkweek van 36 uur.
 • Een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto salaris) en tijd (bovenwettelijke vakantieuren en eventuele leeftijdsuren). Met dit keuzebudget kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • Pensioenopbouw volgens het ABP.
 • Goede regeling voor ouderschapsverlof en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Incidenteel thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. In deze functie wordt ook van je verwacht dat je in zowel de locatie Maastricht als Roermond fysiek zichtbaar bent.

 

Wat we van je vragen

Je moet zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau op het gebied van veiligheid en beveiliging kunnen denken. Daarnaast beschik je over een goed analytisch vermogen en moet je plannen kunnen ontwikkelen en implementeren. Door je wijze van optreden draag je bij aan de bewustwording van veiligheidsrisico’s, resulterend in een handelen dat van deze bewustwording is doordrongen. Bij weerstand kun je je gedragsstijl goed aanpassen en schakelen naar een andere aanpak om zo het doel te bereiken. Je bent in staat een netwerk met ketenpartners op te bouwen en te onderhouden.  

Daarnaast zijn de rechtbank brede competenties belangrijk: samenwerken, omgevingsbewust resultaatgericht en integriteit.

Om deze functie op een goed niveau te kunnen uitoefenen beschik je over:

 • een afgeronde opleiding Integrale Veiligheid, of eventueel aangevuld met een post HBO opleiding security management, informatiemanagement of BVH;
 • vaktechnische kennis op het gebied van veiligheid, beveiliging en informatiebeveiliging;
 • enkele jaren ervaring in een gelijksoortige functie  
 • affiniteit van de (interne) gerechtelijke organisatie en de ontwikkelingen daarbinnen

Enthousiast geworden?

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou.
Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot en met woensdag 29 september 2021.

Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met de heer M. Vandewall, teamvoorzitter B&S en beveiligingsfunctionaris, telefoonnummer: 06 53 92 25 11.

Wat verder goed is om te weten:

 • Wij zoeken een collega voor 36 uur per week. De functie is vooralsnog tijdelijk voor de duur van één jaar met uitzicht op een structurele functie.
 • Deze functie is opengesteld binnen het hele Rijk. Ben jij enthousiast en heb je een voorrangspositie binnen het Rijk? Stuur dan de documenten waaruit je voorkeurspositie blijkt mee in je sollicitatie.
  Als geen van de sollicitanten met een voorrangspositie de vacature kan vervullen, hebben sollicitanten met een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst Rijksbreed voorrang op externe sollicitanten.
 • De vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Kom jij als interne sollicitant voor deze functie in aanmerking? Dan zal je tijdelijke dan wel vaste aanstelling niet wijzigen. Ben je een externe kandidaat? Dan word je een tijdelijk dienstverband aangeboden.
 • De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 13 oktober a.s.
 • Een test/toets/assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Er wordt voor de invulling van deze functie een aanvullend veiligheidsonderzoek uitgevoerd.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks is onderdeel van het selectieproces.
 • In het kader van ons integriteitsbeleid vragen we je bij indiensttreding om een Verklaring Omtrent Gedrag. Meer info hierover kun je vinden op www.justis.nl
 • Indien je na het versturen van je sollicitatie géén ontvangstbevestiging ontvangt, neem dan contact op met mw. Peggy Hendrikx-Hecker (p.hendrikx-hecker@rechtspraak.nl) of tel. 06-54356611

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken.
We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen