Bestuurder bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden(967133)

LocatiesGerechtshof Arnhem-Leeuwarden
FunctiegroepDirectie / Management / Leiding
CarrièreniveauBestuur
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
ContracttypeVast
Uren32 tot en met 36 uur
Stad informatieSchuurmanstraat 2 ZwolleWalburgstraat 2-4 ArnhemWilhelminaplein 1 Leeuwarden

De Rechtspraak beschermt rechten en vrijheden, komt op voor de democratische rechtsstaat, zorgt voor een goede toepassing van het recht en voor beslissingen door onafhankelijke, onpartijdige, integere en deskundige rechters. De Rechtspraak is rechtvaardig, toegankelijk, tijdig, transparant en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen.

Het gerechtshof wordt geleid door een collegiaal bestuur dat is belast met de algemene leiding, de organisatie en de bedrijfsvoering van ons hof. Het bestuur bestaat uit drie personen: een president en twee bestuursleden. De functie van niet-rechterlijk bestuurslid komt vacant. Ben jij de persoon die het bestuur van ons hof weer compleet maakt?

Wie zoeken we?

Wij zoeken een collegiale, inspirerende, energieke en laagdrempelige bestuurder met ruime leidinggevende ervaring, binnen of buiten de overheid. Iemand die praktisch is en niet van overdreven bureaucratie houdt.

Je bent in staat draagvlak te creëren voor de beslissingen van het bestuur, je kunt loslaten en je houdt daarbij steeds zicht op de visie van het gerechtshof en de Rechtspraak. Je ziet het voortdurende belang van (en de tegenstelling tussen) zowel beheersen en veranderen van processen als van een externe en een interne bestuurlijke oriëntatie. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bestuurlijke moed en hakt knopen door als dat mogelijk en/of nodig is.

In eerdere functies heb je de verantwoordelijkheid gehad voor bedrijfsvoering in complexe organisaties en heb je ervaring opgedaan met omvangrijke veranderprocessen. De rechtspraak bevindt zich in een transitie naar verdere digitalisering en automatisering, zodat affiniteit met ICT vraagstukken van belang is. Ervaring met ingrijpende huisvestingsvraagstukken is een pre.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, hier hebben we je nodig

De bestuursleden werken nauw samen, met elkaar en met de leidinggevenden. Zij verdelen onderling de verschillende portefeuilles. Gelet op de achtergrond en kwaliteiten van de huidige bestuurders zul je in elk geval verantwoordelijk zijn voor de aandachtsgebieden planning en verantwoording, huisvesting en een aantal andere bedrijfsvoeringsonderwerpen. 

Je neemt vanuit jouw rol deel aan het landelijk overleg van niet-rechterlijk bestuurders en aan landelijke projecten. Op die wijze draag je bij aan de landelijke strategie en beleidsvorming voor de rechtspraak in zijn geheel.

Het bestuur wordt direct ondersteund door een team Organisatie en Advies en een team Business Control en Informatievoorziening. Beide teams worden aangestuurd door een teamvoorzitter en vormen een managementteam waar jij voorzitter van bent. De teams ondersteunen en adviseren tevens de afdelings- en de andere teamvoorzitters.

Jaarlijks legt het bestuur aan de Raad voor de rechtspraak verantwoording af over de resultaten van ons gerechtshof. Je bent en voelt je, samen met je collega-bestuurders, verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en voor de koers die ons hof vaart.

Wat doet ons gerechtshof?

Ons hof behandelt jaarlijks ruim 25.000 hoger beroepszaken uit zeven provincies met vier rechtbanken. We zijn één gerechtshof met twee kantoorlocaties in Arnhem en Leeuwarden en drie zittingslocaties (Arnhem, Leeuwarden en Zwolle). Eén hof dat kwalitatief hoogwaardige en tijdige rechtspraak levert in iedere zaak. Wij willen een hof zijn waar mensen graag willen komen en blijven werken. Een hof dat de bedrijfsvoering op orde heeft en financieel gezond is.

Bij ons hof werken ruim 500 collega’s onder wie 165 raadsheren. Samen werken we aan goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak. Alle medewerkers dragen daaraan bij en we zijn trots op de kwaliteit van ons werk. Meer weten over wie we zijn en wat we doen? Bekijk dan deze video.

Binnen onze teams werken we hard en voelen we ons verantwoordelijk voor ons werk. Medewerkers krijgen aandacht van hun collega’s, hun leidinggevenden en van het bestuur. Op deze manier werken wij aan een werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. De sfeer is informeel en collegiaal. We zijn een lerende organisatie met een diversiteit aan achtergronden, oriëntaties en vakkennis.

Als bestuurder speel je een cruciale rol in het bereiken van de strategische doelen.

Voor ons hof gelden de komende jaren deze prioriteiten:

  • Het verder verbeteren van de tijdigheid en voorspelbaarheid van de rechtspraak en het verkleinen van de werkvoorraad.
  • Het optimaliseren van de personeelsbezetting en de ontwikkeling van de medewerkers van ons hof. Leren en ontwikkelen is een speerpunt.
  • Verdere ontwikkeling van de digitalisering. We streven naar een beter toegankelijke rechtspraak, digitaal vaardige professionals en toekomstbestendige werkprocessen/systemen.
  • De plannen voor verbouw of nieuwbouw van het Paleis van Justitie in Arnhem.

Dit breng je mee

  • Een academische opleiding.
  • Ervaring als verantwoordelijke voor de bedrijfsvoering in een complexe organisatie.
  • Ervaring in besturen is een pré.
  • Een goed gevoel voor humor en relativeringsvermogen.
  • Ervaring met organisatieontwikkeling.
  • Visie in combinatie met verander- en implementatiekracht. 

Wat mag je van de Rechtspraak als werkgever verwachten?

De Rechtspraak is een unieke werkgever. Letterlijk, want er is er maar één van. We willen een werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt. We willen dat onze medewerkers zich goed voelen op hun werk: gerespecteerd, gewaardeerd en passend bij de functie.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Rijk.

•    De benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit voor een periode van 6 jaar.

•    Het salaris bedraagt minimaal € 6.530,- en maximaal € 8.890,- bruto per maand op basis van een aanstelling voor 36 uur per week.

Interesse?

Voor meer informatie over de functie of een oriënterend gesprek kun je contact opnemen met mevrouw Jonneke Oosting, president gerechtshof Arnhem – Leeuwarden, op telefoonnummer 06-28122986. Voor schriftelijke informatie (profielschets, jaarplan, e.d.) kun je contact opnemen met mevrouw Nicole de Bruin, n.g.de.bruin-jansen@rechtspraak.nl.

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met mevrouw Marlies Rijnbergen , op telefoonnummer 06-52830864 of via de e-mail md.rvdr@rechtspraak.nl.

Je kunt je sollicitatie met twee actuele referenties tot en met zondag 11 december 2022 per e-mail richten aan de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de heer mr. H.C. Naves, via md.rvdr@rechtspraak.nl.

We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen bij indiensttreding.

Een assessment en een tweede gesprek met de vertrouwenscommissie kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken. We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.