Beleidsmedewerker bestuurlijke informatievoorziening

LocatiesRaad voor de rechtspraak
FunctiegroepFinancieel / Accounting
CarrièreniveauSenior
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
Uren32 tot en met 36 uur
Stad informatieKneuterdijk 1 Den Haag

Wat je gaat doen

 • Jij bent dé schakel tussen Raad en BICC op beleidsmatig en organisatorisch niveau.  Je organiseert de ‘’vraagarticulatie’’ vanuit bureau Raad (dat wil zeggen alle afdelingen): aan welke vernieuwingen is behoefte voor wat betreft dashboards en rapportages? Als een juiste telling van zaken bedreigd wordt of dat informatie voor de beantwoording van informatievragen niet beschikbaar dreigt te zijn ben jij degene die dat aankaart en de opvolging van afspraken bewaakt. Je wordt hierbij gevoed door de collega’s binnen en buiten het team die de informatie uit DWH gebruiken.
 • Je bent secretaris van de BI-board, het orgaan dat uiteindelijk beslist over de prioritering van de wensen van Raad en gerechtsbesturen aan het BICC. Je stelt in overleg met de leden de agenda op en maakt het verslag. Je bent tevens adviseur van specifiek het lid van de Raad in de BI-board. Je bewaakt de voortgang van de werkzaamheden die zijn afgesproken met het BICC.
 • Samen met name de data-analisten van het team FI ontwikkel je beleid en visie van de Raad op de gegevens die gebruikt worden voor de informatieverzoeken. Welke informatie moet beschikbaar zijn en waarom? Welke eisen moeten aan de betrouwbaarheid gesteld worden. Welke afspraken moeten gemaakt worden met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de gerechten?
 • Je neemt als projectleider of -lid deel aan Rechtspraakprojecten op het gebied van informatievoorziening en bewaakt daarbij het belang van de afdeling Financiën.
 • Je verricht ad hoc werkzaamheden op het brede terrein van team en afdeling waarbij rekening wordt gehouden met je specifieke kennis en ervaring.

Informatie over rechtszaken
Medewerkers van gerechten registreren gegevens over de ca. 1,4 mln. rechtszaken per jaar in diverse registratiesystemen. Deze gegevens worden bewerkt en samengebracht in het datawarehouse (DWH) van de Rechtspraak  waardoor gedetailleerde informatie beschikbaar is. Op basis van deze cijfers worden periodieke en ad hoc rapportages gemaakt, onder andere ten behoeve van de planning en control cyclus tussen Raad en gerechten en het jaarverslag Rechtspraak. Er zijn ook dashboards beschikbaar met realtime gegevens. Er zijn plannen om het  DWH  te verrijken met financiële en personele data van de Rechtspraak zodat er in de rapportages en dashboards een integraal beeld kan worden gepresenteerd. Het DWH dat de aantallen zaken etc. genereert wordt niet door (het bureau van) de Raad beheerd en doorontwikkeld maar door het Business Intelligence Competence Center (BICC) dat letterlijk en figuurlijk op afstand is geplaatst van de Raad. Het datawarehouse wordt zowel gebruikt door de 17 individuele gerechten als door de Raad en zijn ondersteunend bureau.

De cijfers in het DWH zijn om meerdere redenen van groot belang voor (het Bureau van) de Raad:

 • De aantallen afgehandelde zaken volgens het DWH  zijn leidend voor de financiering van de Rechtspraak en bepalen mede de jaarrekening. Zij moeten dus correct zijn. Twee collega’s binnen het team Financiële Infrastructuur (FI) van de afdeling Financiën stellen de (tel)voorschriften voor zaken op en houden toezicht op de naleving. In laatste instantie doet de externe accountant in zijn verslag een uitspraak over de het aantal opgevoerde zaken.
 • Het aantal inkomende en uitstromende rechtszaken maar ook bijvoorbeeld doorlooptijden worden real time weergegeven in dashboards. Op deze wijze kunnen Raad en gerechten gedurende het jaar (bij)sturen. De ontwikkeling en verbetering van deze dashboards is een continue proces.
 • De Raad krijgt veel vragen over rechtszaken, onder meer van Kamerleden en journalisten. Vier collega’s in het team FI (data-analisten) bevragen de informatiesystemen en beantwoorden de vragen.

Werken voor de Rechtspraak
Werken bij de Rechtspraak betekent werken aan een rechtvaardige samenleving. Als beleidsmedewerker draag je hier actief aan bij. Past dit helemaal bij jou? Lees dan verder!
De Rechtspraak staat in dienst van de samenleving. Eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig: zo maakt de Rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Medewerkers vormen het hart van de Rechtspraak. Geen goed functionerende rechtspraak zonder vakbekwame en gemotiveerde medewerkers.

De Raad voor de Rechtspraak heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. De Raad behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten, zorgt voor gerechtsoverstijgende voorzieningen en houdt toezicht op de bedrijfsvoering en het financieel beheer. De Raad is het aanspreekpunt van de Rechtspraak in het politieke en maatschappelijke debat. De leden van de Raad worden bij de uitvoering van deze opdracht ondersteund door een bureau van rond de 140 medewerkers. Een van de afdelingen binnen het bureau is de afdeling Financien.

Team en afdeling
De functie is vanwege de directe relatie tussen aantallen afgehandelde zaken en budget ondergebracht bij de afdeling Financiën, team Financiële Infrastructuur (FI). Behalve voor de informatievoorziening is het team Financiële Infrastructuur verantwoordelijk voor het  financieel beheer en het bekostigingssysteem van de Rechtspraak. Er is veel contact met het team Begroting, planning en verantwoording binnen de afdeling Financiën.

De Rechtspraak is een complexe organisatie. Als beleidsmedewerker FI moet je kunnen opereren in een dergelijke setting en in staat zijn ook zonder doorzettingsmacht je doelen te bereiken.

Er wordt met name een beroep gedaan op je vaardigheden om besluitvorming te organiseren en te coördineren. Je durft zo nodig dwars te liggen en naar de leiding te escaleren maar je doet dit met open vizier en met oog voor behoud van de relatie. Je weet je deadlines te halen zonder dat dit ten koste gaat van je nachtrust. Je bent een volwaardige gesprekspartner op het gebied van de informatievoorziening.

Wat we je bieden

De Rechtspraak is een unieke werkgever. Letterlijk, want er is er maar één van. We willen een werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar onze medewerkers zich goed voelen op hun werk. Wist je dat de Rechtspraak ook dit jaar weer verkozen is in de Top 50 Favoriete Werkgevers? Werken bij de Rechtspraak betekent met twee benen in de maatschappij staan. Iedereen die bij ons werkt draagt bij aan efficiënte rechtspraak van hoge kwaliteit. Je krijgt niet alleen een uitdagende functie vol mogelijkheden, maar ook goede arbeidsvoorwaarden die geregeld zijn volgens de cao Rijk:

 • Een salaris in schaal 12 BBRA (max. € 6045,65 o.b.v. een werkweek van 36 uur)
 • Verlof van 144 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur.
 • Een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd (bovenwettelijke vakantie-uren en eventuele leeftijdsuren). Met dit keuzebudget kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • Pensioenopbouw volgens het ABP.
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof en vergoeding woon-werkverkeer.

Standplaats: Den Haag. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken is in overleg mogelijk, sinds het uitbreken van de coronacrisis wordt er meer thuisgewerkt. In overleg bepalen we hoe de verdeling tussen thuiswerken en werken op kantoor er uit ziet.

Wat we van je vragen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 • Brede kennis en belangstelling, generalist;
 • Kennis van informatievoorziening/ business intelligence en financiën;
 • Een stevige persoonlijkheid en resultaatgericht;
 • Kunnen plannen en organiseren;
 • Stressbestendigheid;
 • Uitstekende schrijfvaardigheid;
 • Basiskennis van Excel.

Interesse?

We kijken uit naar jouw sollicitatie, die kan je tot en met 20 februari 2023 versturen. Enthousiast, maar wil je eerst meer weten over de functie? Mail naar: j.puts@rechtspraak.nl of bel met Jos Puts, (Hoofd Team Financiële Infrastructuur) op telefoon nummer 0610911466 (telefonisch bereikbaar vanaf 03-02-2023).

Dit gebeurt er met je sollicitatie
We beoordelen jouw motivatiebrief en cv. Na een positieve beoordeling van je sollicitatie nodigen we je uit voor een gesprek. Hebben we er beide een goed gevoel over volgt een arbeidsvoorwaardengesprek. Zo weet je snel waar je aan toe bent.

Dit is goed om te weten
De Rechtspraak is voor iedereen en streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Sollicitanten van alle achtergronden en oriëntaties zijn welkom om te solliciteren.

 • Wij stellen deze vacature gelijktijdig in- en extern open.
 • Werknemers met een verplichte VWNW-status en medische herplaatsingskandidaten hebben voorrang. Na toepassing van de VWNW-voorrangsregels hebben interne kandidaten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.
 • Een referentiecheck kan onderdeel zijn van de procedure, uiteraard in overleg.
 • We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.