Vacature Teamvoorzitter Team Insolventies

TEAM INSOLVENTIES ZOEKT VOORZITTER

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk

 

VACATURE TEAMVOORZITTER TEAM INSOLVENTIES

(rechterlijk ambtenaar)

 

Vind je niet alleen de inhoud van zaken interessant, maar juist ook het werken met veel betrokken partijen en het managen van processen eromheen? Binnen de rechtbank Den Haag is een vacature beschikbaar voor een leidinggevende met grote verantwoordelijkheid op juridisch en bedrijfsmatig gebied: een teamvoorzitter Insolventies.

In het team worden faillissementszaken en WSNP-zaken behandeld. De teamvoorzitter is een rechter die zijn of haar managementkwaliteiten wil inzetten voor een team met ca. 4 rechters, ca. 15 juridisch medewerkers en 5 administratief medewerkers. In deze functie verwachten we dat je belangstelling hebt voor de mensen die het werk doen. Verder kun je samenbindend en – waar nodig – sturend optreden.

Uitgedaagd? Lees hier verder. (zie hieronder)

Naast het zorgen voor een kwalitatief, efficiënt en tijdige beslissing op verzoeken van rechtzoekenden, ligt als leidinggevende van het team Insolventies bij rechtbank Den Haag een aantal uitdagingen voor je in het verschiet.

Ingezet wordt op versterking van de samenwerking met het team Kanton Den Haag. Samen met de voorzitter van dit team werk je aan een nauwere en structurele samenwerking tussen de teams en aan een meer flexibele inzetbaarheid over de teamgrenzen heen. Verder is één van de speerpunten voor komend jaar de pilot ‘de Schuldenrechter’. Jij speelt daarin een positieve en stimulerende rol. Van de nieuwe teamvoorzitter wordt daarnaast een actieve bijdrage aan het primaire proces verwacht.

Je hebt affiniteit met het insolventierecht en je kunt je uitstekend verstaan met de ketenpartners binnen het rechtsgebied (o.a. curatoren en bewindvoerders). Je speelt een belangrijke rol in het bewaken van de werkvoorraden en termijnen. Binnen de rechtspraak worden de werkprocessen gedigitaliseerd met als doel een efficiënte(re) en transparante rechtspraak. Voor faillissementen wordt inmiddels grotendeels digitaal gewerkt in Toezicht. Voor jou als leidinggevende de uitdaging om mee te denken in deze ontwikkelingen en de collega’s van je team hierin actief mee te nemen.

Je stimuleert rechters, juridisch medewerkers en medewerkers administratie om het beste uit zichzelf te halen en neemt ze mee in hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkelingen. Je geeft vertrouwen en schept duidelijkheid in de verwachtingen. Samenbindend leiderschap is hierbij van belang.

Samen met een Hoofd Juridische Ondersteuning (HJO) vorm je het managementteam. Je wordt bijgestaan door een management ondersteuner. Het takenpakket van het HJO bestaat voor een belangrijk deel uit de dagelijkse aansturing van juridisch en administratief medewerkers, terwijl de teamvoorzitter de rechters als primair aandachtsgebied heeft. Borging van de inhoudelijke kwaliteit van het team doe je samen met de kwaliteitscoördinator.

Je werkt samen met het bestuur en overige teamvoorzitters aan de missie en visie van de rechtbank.

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 150.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 200 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch medewerkers, administratief personeel en medewerkers van de bedrijfsvoering). De rechtbank is onderverdeeld in 15 teams. Daarvan zijn 12 teams aangeduid als juridisch team. Deze teams – bestaande uit rechters, juridisch medewerkers en administratief medewerkers – zijn belast met de uitvoering van het primair proces. Elk afzonderlijk team wordt aangestuurd door een teamvoorzitter.

 Wat bieden wij?

Afwisselend werk met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling voor een academisch geschoolde leidinggevende die het (bijna) voltijds aansturen van professionals als een uitdaging ziet. Het betreft een functie voor 32-36 uur p/w.

Op de functie van teamvoorzitter is het landelijke functieprofiel van teamvoorzitter van toepassing.

Het profiel van een teamvoorzitter/rechter, vind je hier. Deze functie wordt gehonoreerd op het niveau van een senior rechter (salariscategorie 8, minimaal € 7.589,- en maximaal € 8.366,- bruto bij een 36-urige werkweek). Daarnaast ontvangt de teamvoorzitter een maandelijkse toelage van € 250,-.

 Procedure en inlichtingen

Je kunt je sollicitatiebrief met cv tot uiterlijk 10 januari 2020 per e-mail versturen naar de voorzitter van de Selectiecommissie, mr. M.A. van de Laarschot, president van de rechtbank Den Haag. E-mailadres: secretariaatgerechtsbestuur.rb.denhaag@rechtspraak.nl.

 

De sollicitatieprocedure voorziet in een gesprek met een selectieadviescommissie en een benoemingsadviescommissie. De gesprekken met de eerste commissie zullen naar verwachting plaatsvinden in week 4.

Inlichtingen over de functie en de sollicitatieprocedure kunnen worden ingewonnen bij mr. M.A. van de Laarschot (secretariaat tel. 088-361 2021)

 

Indien je niet beschikt over een voldoende recent assessmentrapport (voor een leidinggevende functie), kan een assessment deel uitmaken van de procedure.