Teamvoorzitter Kanton Leiden/Gouda

Rechtbank Den Haag is op zoek naar een ervaren (senior) rechter met bij voorkeur leidinggevende ervaring voor de vacature van:

TEAMVOORZITTER KANTON LEIDEN/ GOUDA

Team Kanton Leiden/ Gouda

Als teamvoorzitter heb je de leiding over het team Kanton Leiden/ Gouda. Dit team behandelt zaken op het gebied van onder meer arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht alsmede CBM-zaken (curatele, bewind en mentorschap) Je bent verantwoordelijk voor het integraal aansturen van het team. Je doet dit in lijn met management- en resultaatafspraken met als doel het team effectief en efficiënt te laten functioneren. Je takenpakket bestaat voor een belangrijk deel uit de aansturing van je teamleden, waarbij je hen motiveert en coacht. Je werkt vanuit en bent mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kantoren in Leiden en Gouda waarbij met de lokale situatie rekening gehouden moet worden als het gaat om onder andere de gebouwen, de facilitaire zaken.

Met je collega teamvoorzitter Kanton Den Haag ben je verantwoordelijk voor de resultaten van het rechtsgebied Kanton. Door samen te werken, verbinding te maken zorg je voor het realiseren van innovatie en de gestelde kwaliteit binnen het rechtsgebied Kanton. Als leidinggevende maak je deel uit van het managementteam en ben je betrokken bij keuzes die de rechtbank als geheel aangaan. Daarmee draag je bij aan het strategisch beleid en de doelstellingen van het rechtsgebied en van rechtbank Den Haag.

De managementtaken nemen het grootste deel van je werktijd in beslag, de overige tijd ben je werkzaam als kantonrechter. De teamvoorzitter is een rechter die zijn of haar managementkwaliteiten wil inzetten voor een team met circa 8 (senior) rechters, circa 11 juridisch medewerkers en circa 32 administratief medewerkers. De uitvoering van de managementtaken is voor zowel de juridische als administratieve medewerkers met ondersteuning van twee Hoofden juridische ondersteuning (HJO) In deze functie verwachten we dat je belangstelling hebt voor de mensen die het werk doen. Verder kun je samenbindend en – waar nodig – sturend optreden.

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 170.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 220 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch medewerkers, administratief personeel en medewerkers van de bedrijfsvoering)

De rechtbank is onderverdeeld in 15 teams. Daarvan zijn 12 teams aangeduid als juridisch inhoudelijk team. Deze teams bestaan uit rechters, juridisch medewerkers en administratief medewerkers en zijn belast met de behandeling van het primaire proces. Elk afzonderlijk team wordt aangestuurd door een teamvoorzitter. Deze vormt samen met het hoofd juridische ondersteuning en de leidinggevende administratie het managementteam (MT)

Wat verwachten we van jou?

De Rechtbank is op zoek naar een ervaren (senior) rechter met bij voorkeur leidinggevende ervaring. De teamvoorzitter is (mede) verantwoordelijk voor:

  • de personele kwaliteit en ontwikkeling van rechters en de juridisch medewerkers en administratief medewerkers;
  • de planning en verantwoording over het beleid.

Je bent een teamplayer en stuurt samen met je collega teamvoorzitters op een goed resultaat. Je bewaakt de belangen van de professionals in je team en je houdt de belangen van het grotere geheel in het oog. Door je abstractievermogen kun je snel hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Waar nodig stuur je en neem je beslissingen en waar mogelijk durf je los te laten. Je motiveert medewerkers in hun ontwikkeling en weet gebruik te maken van hun talenten. Je bent overtuigend, initiatiefrijk en veranderingsgezind. Je bent in staat om collega’s mee te nemen in een verandering. Om deze functie goed te kunnen uitoefenen ben je rechter en heb je ruime ervaring in en affiniteit met het civiele recht.

Samen met de twee Hoofden juridische ondersteuning (HJO) zorg je voor de dagelijkse aansturing van het team. Je wordt bijgestaan door een managementondersteuner. Borging van de inhoudelijke kwaliteit van het team doe je samen met de kwaliteitscoördinator van het team. Je werkt samen met het bestuur en overige teamvoorzitters aan de missie en visie van de rechtbank Den Haag.

Wat bieden wij?

Een functie met uitdagingen en mogelijkheden om je kennis uit te breiden en je persoonlijk verder te ontwikkelen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld.

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 8.534,05 bij een 36-urige werkweek. Rechters die worden benoemd, krijgen een toelage naar het salarisniveau van senior rechter. Na minimaal een jaar kan, bij gebleken geschiktheid, benoeming tot senior rechter plaatsvinden. Daarnaast ontvangt de teamvoorzitter een maandelijkse toelage van € 250,- bruto.

Bij je aanstelling wordt bekeken of je kunt instromen in een management development traject bij de SSR voor teamvoorzitters, zodat je in je nieuwe rol wordt ondersteund.

Op de functie van teamvoorzitter is het landelijke functieprofiel van teamvoorzitter van toepassing.
Het functieprofiel is op te vragen bij het secretariaat van de president.

Procedure en inlichtingen

Inlichtingen over de functie en de sollicitatieprocedure kunnen bij mr. M.A. van de Laarschot worden ingewonnen. Hij is via het secretariaat te bereiken, telefoon (088) 361 2021.

Je sollicitatiebrief met cv kan je tot uiterlijk 17 september sturen aan de voorzitter van de selectiecommissie, de heer mr. M.A. van de Laarschot, president van de rechtbank Den Haag.

De sollicitatieprocedure voorziet in een gesprek met een selectieadviescommissie en een benoemingsadviescommissie. De gesprekken met de eerste commissie zullen naar verwachting plaatsvinden in week 39 (21 – 25 september 2020)

Indien je niet beschikt over een voldoende recent assessmentrapport (voor een leidinggevende functie), kan een assessment deel uitmaken van de procedure.