Teamvoorzitter Handel/Kanton (36 uur)

Werken bij de rechtbank Noord-Nederland betekent werken aan een rechtvaardige samenleving met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen. Onafhankelijk, integer, snel, toegankelijk en deskundig. Als teamvoorzitter draag je hier actief aan bij.

Wie zijn wij?

De rechtbank verzorgt vanuit drie volwaardige locaties in Assen, Groningen en Leeuwarden de rechtspraak in de drie Noordelijke provincies. Met ruim 750 medewerkers behandelen wij jaarlijks ongeveer 190.000 zaken.

De rechtspraak en de rechtbank Noord-Nederland zijn in beweging. Naast de ontwikkelingen met betrekking tot de digitalisering van de rechtspraak is de rechtbank betrokken bij talrijke initiatieven die moeten borgen dat de kwaliteit van de rechtspraak van een hoog niveau blijft en aansluit bij de wensen van de maatschappij. Daarnaast spelen er in de rechtbank Noord-Nederland nog cultuur- en fusie-gerelateerde vraagstukken, waaronder de verdere samenwerking en uniformering van de werkprocessen tussen de drie locaties.

Veranderen doen we samen en de rechtbank zet in op het gebruik van kennis, kracht en talenten van de leidinggevenden en de medewerkers.

De rechtbank kent een organisatiestructuur met teams verdeeld over de locaties Assen, Groningen en Leeuwarden, die samenwerken in clusters : de zaaksbehandeling wordt gedaan door de clusters bestuursrecht (alleen op locatie Groningen), strafrecht, familie & jeugd, CBM en handel/kanton. Per locatie wordt er door de teams uit het cluster administratie en het cluster bedrijfsvoering ondersteuning geboden.

Voor het team handel/kanton in Leeuwarden zoeken wij een teamvoorzitter.

Wat je gaat doen

Als teamvoorzitter stuur je het team aan, in nauwe samenwerking met de andere twee teamvoorzitters in het management team van het cluster.

Je bent resultaatverantwoordelijk voor de prestaties van het team in termen van kwaliteit en productie, als onderdeel van de afspraken die op clusterniveau met het bestuur gemaakt zijn. Je zorgt voor een prettig werkklimaat en stimuleert de leden van je team om hun kennis te delen. Je werkt nauw samen met de andere teamvoorzitters, binnen en buiten het cluster en je legt direct verantwoordelijkheid af aan het gerechtsbestuur. Je onderhoudt goede contacten met de overige leidinggevenden binnen de organisatie en met ketenpartners. Je houdt zicht op ontwikkelingen in de omgeving buiten het team en de rechtbank en past de interne werkprocessen waar nodig aan.

Het team zoekt een teamvoorzitter die:

 • daadkrachtig leiding geeft aan het team en met draagvlak veranderingen kan doorvoeren,
 • daarbij oog houdt voor de menselijke verhoudingen,
 • investeert in het verder ontwikkelen van het team,
 • in staat en bereid is tot intensieve en constructieve samenwerking.

Wat we van je vragen

Je vindt het leuk om samen met een team te werken en hebt hier ook ervaring mee opgedaan. Je vindt weerstand een uitdaging en je kunt mensen verbinden. Je ziet het belang van constructieve samenwerking. Je bent evenwichtig, resultaatgericht en kunt anderen, waaronder collega teamvoorzitters en het bestuur overtuigen. Je hebt oog voor mensen, invoelend vermogen en bent in staat te sturen op kwaliteit en kwantiteit, waarbij de kwaliteit van het werk centraal staat.

Om deze functie op goed niveau te kunnen uitoefenen:

 • Beschik je over ruime ervaring als rechter en/of raadsheer, bij voorkeur op meerdere rechtsgebieden,
 • beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden,
 • heb je ervaring met samenwerking (bijvoorbeeld in een landelijk project),
 • heb je ervaring en affiniteit met het coachen en motiveren van mensen en
 • heb je een opleiding en/of trainingen gevolgd op managementgebied of ben je bereid deze te volgen.

Kiezen voor de rechtbank Noord-Nederland betekent ook:

 • een minimaal passieve beheersing van de Friese taal of bereidheid een cursus Fries verstaan en lezen te volgen,
 • inzetbaarheid op de twee andere locaties van de rechtbank Noord-Nederland (Assen en Groningen).

Voor een beschrijving van onder andere de gevraagde competenties en resultaatgebieden word je verwezen naar het landelijke functieprofiel teamvoorzitter RM Het betreft een vacature voor 36 uur. Het blijft mogelijk om op beperkte schaal zittingen te blijven doen.

Wat we je bieden

Wij bieden je een functie met uitdagingen en mogelijkheden om je kennis uit te breiden en je persoonlijk verder te ontwikkelen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld

Het salaris van de teamvoorzitter is vastgesteld op dat van senior rechter (categorie 8 Besluit Rechtspositie Rechterlijke Ambtenaren). Indien je nog geen senior rechter bent, zal een toelage worden toegekend die na verloop van een jaar, bij gebleken geschiktheid, kan worden omgezet in een voordracht tot benoeming tot senior rechter.

Bij je indiensttreding wordt in overleg bekeken op welke wijze je kunt instromen in een management development traject bij de SSR, om zo je kennis en vaardigheden waar nodig uit te breiden.

Reageren?

Je kunt je sollicitatiebrief met cv tot maandag 15 juni aanstaande sturen aan de voorzitter van de selectiecommissie, mr. Herman van der Meer, wnd. president van de rechtbank Noord-Nederland via sollicitaties.rb.nnl@rechtspraak.nl.

De exacte datum voor de gesprekken is nog niet bekend. Waarschijnlijk worden deze eind juni/begin juli gehouden. Vanzelfsprekend volgen wij hierbij de adviezen van het RIVM.

Er zal een selectie plaatsvinden op basis van brief, CV, ervaring en opleiding.

Voor inhoudelijke informatie over het cluster handel/kanton kun je contact opnemen met mr. Albert Ploeger, bestuurslid en portefeuillehouder van het cluster handel/kanton, via het bestuurssecretariaat, tel.nr. 088-3615206.
Het bijbehorende functieprofiel is op te vragen via sollicitaties.rb.nnl@rechtspraak.nl . Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Dominique Lammers, adviseur W&S op tel.nr. 06-21715525.

 Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.