Strafrechter in opleiding met specialistische en/of zeer ruime strafrechtervaring, Rechtbank Den Haag

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u op zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Bent u een zeer ervaren (> 20 jaar) strafrechtjurist en wilt u onafhankelijk en onpartijdig met het recht bezig zijn? Dan is de overstap naar de rechterlijke macht wellicht iets voor u. Binnen de rechtbank Den Haag hebben we per 1 januari 2021 een opleidingsplaats beschikbaar voor een zeer ervaren strafrechtjurist. U wordt opgeleid binnen het cluster strafrecht en na uw succesvolle opleiding zult u werkzaam zijn in dit cluster.

Van belang is dat u beschikt over een ruime en actuele kennis van èn praktijkervaring met het straf- en strafprocesrecht. U heeft, bijvoorbeeld, een carrière van minimaal twintig jaar als gespecialiseerd strafrechtadvocaat achter de rug. Bovengemiddelde ervaring met fraude-, cybercrime- en/of mensenhandelzaken is een pré. Verder kunt u snel en effectief werken en beschikt u over goede communicatieve eigenschappen.

De opleiding

Indien u een opleidingsplaats wordt aangeboden, zal in overleg met u een opleidingsplan worden gemaakt waarin afspraken over de vormgeving en duur van de opleiding een plaats hebben. Doorgaans is de duur van de opleiding voor zeer ervaren kandidaten maximaal 12 maanden. Tijdens de opleiding zult u al grotendeels werkzaam zijn bij team Strafrecht van de rechtbank Den Haag.

Om voor deze opleidingsplaats in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste twintig jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak (dat wil zeggen: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie).
  • Voor overstappers vanuit het Openbaar Ministerie (officieren of advocaten-generaal) kunnen andere selectie- en aanstellingsvoorwaarden van toepassing zijn.

De opleiding tot rechter start op 1 januari 2021. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het salaris minimaal € 5.597,12,- en maximaal € 7.741,61,- bruto bij een 36-urige werkweek. Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u in beginsel bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen.

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 150.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 200 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch medewerkers, administratief personeel en medewerkers van de bedrijfsvoering).

Cluster strafrecht Den Haag

Het cluster strafrecht bestaat uit twee zittingsteams en een team waarin het Kabinet Rechter-commissaris en de administratie is ondergebracht. Tijdens uw opleiding zult u in één van de twee zittingsteams, elk bestaande uit ongeveer 25 rechters en 35 juridisch medewerkers, worden geplaatst. Het strafcluster behandelt alle typen commune- en bijzondere strafbare feiten.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088 – 361 10 25 of per mail:lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 35 is de briefselectie, in week 36 zijn de analytische testen en in week 37 en 38 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 39. In week 41 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen via het secretariaat van het gerechtsbestuur (telefoonnummer 088 – 361 20 21).
U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot woensdag 12 augustus 2020 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.