Senior raadsheer team Sociale Verzekeringen en Bijstand

De Centrale Raad van Beroep zoekt een senior raadsheer inhoudelijk adviseur bij het team Sociale Verzekeringen en Bijstand

De organisatie

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. De CRvB is eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB werken ongeveer 55 raadsheren en ruim 200 juridische en andere ondersteuners. De CRvB staat en gaat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen.

De Centrale Raad zoekt een senior raadsheer inhoudelijk adviseur voor de werkstroom Sociale Verzekeringen en voor de werkstroom Bijstand. Deze laatste functie heeft als aandachtsgebied bestuurs(proces)recht/Algemene wet bestuursrecht.

“Het mooie in deze functie vind ik de permanente aandacht voor kwaliteit als essentie van de functie. De structuur van de werkstromen met zowel leidinggevende teamvoorzitters als senior raadsheren inhoudelijk adviseur bevordert dat de kwaliteit en de kwantiteit in de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep in balans blijft.”

Stef van der Kolk, senior raadsheer inhoudelijk adviseur.

Wat ga je doen?

Bij de Centrale Raad van Beroep zijn de verschillende inhoudelijke expertgebieden verdeeld over drie werkstromen. In elke werkstroom werken een aantal senior raadsheren inhoudelijk adviseur (i.a.). Naast het ‘gewone’ rechterlijke werk is de senior raadsheer i.a.  ‘trekker op de inhoud’.

Samen met de teamvoorzitters en de andere inhoudelijk adviseurs zorgt de senior raadsheer i.a. voor ontwikkeling, behoud en borging van de inhoudelijke kwaliteit bij de voorbereiding en afdoening van zaken binnen een werkstroom. Ook houdt de senior raadsheer  i.a. zich bezig met werkstroom overstijgende en Raadsbrede onderwerpen.

Wat vragen we van je?

Je hebt ruime ervaring als (bestuurs-)rechter of raadsheer, bij voorkeur op het werkterrein van de Raad. Je hebt een open houding, bent betrokken en proactief. Je zoekt de samenwerking en verbinding op. Je hebt oog voor innovatie en kunt inspelen op ontwikkelingen binnen de samenleving en de Rechtspraak. De Professionele Standaarden bestuursrechtelijke colleges vormen voor jou een belangrijk ankerpunt.

Wat we je bieden

Het salaris bedraagt minimaal € 7.951,72 en maximaal € 9.393,02 per maand (categorie 7 Wrra).

Inlichtingen en procedure

Meer informatie over de organisatie en het functieprofiel is op te vragen bij het bestuurssecretariaat van de Centrale Raad van Beroep (secretariaat.crvb@rechtspraak.nl of  088 361 17 30).

Vragen over de functie kunnen worden gesteld aan:

  • de teamvoorzitters van de werkstroom Sociale Verzekeringen, Mascha Schoneveld of Willem-Jan van Brussel,
  • de teamvoorzitters van de werkstroom Bijstand, Antoinette Schaap of Georgette Hink, of
  • het rechterlijk bestuurslid Judith Boeree,

via het hiervoor vermelde telefoonnummer van het secretariaat.

Sollicitaties voor 28 november 2022 graag richten aan de president van de Centrale Raad van Beroep, Takvor Avedissian secretariaat.crvb@rechtspraak.nl. De gesprekken met de Benoemingsadviescommissie, Selectieadviescommissie en het bestuur vinden in weken 49 en 50 plaats.