Vacature voor een rechter/bijzonder hoogleraar voor de leerstoel Rechtspraak

De rechtbank Midden-Nederland zoekt een bijzonder hoogleraar voor de leerstoel Rechtspraak, gevestigd aan de Universiteit Utrecht, bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. De rechtbank faciliteert de leerstoel voor vijf jaar voor een dag per week (0,2 FTE). De bijzonder hoogleraar zal tevens (senior) rechter zijn bij de rechtbank Midden-Nederland (0.6-0.8 FTE).

Aard en inhoud van de leerstoel
De opdracht voor de bijzonder hoogleraar is het verbinden van wetenschap en (rechts)praktijk door kennisoverdracht en onderzoek. De afstemming van (eigen) wetenschappelijk onderzoek op de rechtspraktijk, kan door de bijzonder hoogleraar worden vormgegeven door actuele onderwerpen uit de wetenschap en de praktijk aan elkaar te verbinden. De bijzonder hoogleraar geeft ook onderwijs, in de vorm van gastcolleges, lezingen en specifieke modules in de masterfase van de rechtenopleiding. De verhouding tussen onderwijs en onderzoek wordt in overleg bepaald.

Rechtbank en universiteit vormen voor elkaar een meerwaarde: zo kunnen studenten stages lopen en onderzoek doen in de rechtbank en hoogleraren en docenten kunnen lezingen houden voor rechtbankmedewerkers. De bijzonder hoogleraar slaat de brug tussen praktijk en wetenschap en vervult behalve in het wetenschappelijk debat ook in het maatschappelijke debat een actieve rol als ambassadeur voor de Rechtspraak, bijvoorbeeld door publicaties, tijdens conferenties en in de media.

De bijzonder hoogleraar wordt geacht in overleg met de rechtbank en de universiteit, en als onderdeel van de sollicitatieprocedure, een visie te ontwikkelen op zijn opdracht. Invalshoeken waaraan kan worden gedacht zijn, bij wijze van voorbeeld, de ontwikkeling van de regiefunctie van de rechter en vergelijkend onderzoek naar de wijze waarop het rechtersvak en de rechtspleging zich ontwikkelen op verschillende rechtsgebieden.

Profiel beoogd kandidaat

  • (Senior) rechter met gezag
  • Gepromoveerd, en ook nadien actief publicerend op wetenschappelijk niveau;
  • Affiniteit met onderwijs en aantoonbare onderwijservaring en didactische kwaliteiten;
  • Aantoonbare bijdragen aan het wetenschappelijke en/of maatschappelijke debat over juridische onderwerpen of over de ontwikkeling en het functioneren van de Rechtspraak in het algemeen;
  • Gedegen kennis op meerdere rechtsgebieden is gewenst;
  • Affiniteit met empirisch onderzoek is een prĂ©.

Aanstelling
De aanstelling als bijzonder hoogleraar is voor 0,2 FTE, voor de duur van vijf jaar en is gekoppeld aan een reguliere vaste (senior) rechtersfunctie bij de rechtbank Midden-Nederland. Voordat de uiteindelijke benoeming als bijzonder hoogleraar kan plaatsvinden, doorloopt de kandidaat de reguliere procedure voor benoeming tot hoogleraar bij de Universiteit Utrecht. De startdatum wordt in overleg vastgesteld.

Inlichtingen
Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met mr. Julia Mendlik, president van de rechtbank Midden-Nederland, via 088-36 11791 of j.mendlik@rechtspraak.nl, of met prof. mr. dr. Ivo Giesen, hoofd departement rechtsgeleerdheid, via 030-253 9317 of i.giesen@uu.nl.

Sollicitatie
Gelieve uw motivatiebrief en curriculum vitae (incl. een lijst van publicaties en onderwijs activiteiten) vergezeld te laten gaan van uw visie (max. 3 A4) op de inhoudelijke invulling van de bijzondere leerstoel. U wordt gevraagd daarin op onderwijs en onderzoek in te gaan. U kunt reageren op deze vacature tot uiterlijk zondag 5 april, door een e-mail te sturen naar recruitment.rb-mnl@rechtspraak.nl.

De SAC gesprekken staan gepland op dinsdag 21 april. Het assessment zal enkele dagen hierna plaatsvinden, in dezelfde week. De gesprekken met mr. Julia Mendlik en prof. mr. dr. Ivo Giesen staan gepland op woensdagochtend 29 april, te Utrecht.