vacature Lid-secretaris LSR (raadsheer)

De landelijke selectiecommissie voor rechters (LSR) heeft een vacature voor een

 Lid-secretaris LSR (raadsheer)

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Het waarborgen van de kwaliteit van de Rechtspraak is daarbij van groot belang. Dat begint bij de werving van nieuwe rechters en raadsheren die iedere drie maanden landelijk wordt georganiseerd.

LSR

De selectie van rechters/raadsheren wordt – in samenwerking met en voor de gerechten – uitgevoerd door de Landelijke selectiecommissie rechters (LSR), die bestaat uit 18 selecteurs (deels afkomstig uit de rechterlijke macht en deels uit het maatschappelijke veld) en een coördinerend Presidium bestaande uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter (beiden presidenten van gerechten) en twee lid-secretarissen, afkomstig uit een gerechtshof c.q. uit een rechtbank. De LSR kent 6 wervingsrondes gedurende 4 perioden in het jaar. De LSR-activiteiten vinden plaats in Den Haag en Utrecht.

Per 1 januari 2020 is er een vacature voor een lid-secretaris, die als raadsheer werkzaam is in een gerechtshof.

Wat gaat u doen?
Als lid-secretaris voert u briefselecties uit voor de functie van rechter/raadsheer in opleiding (r(h)io). Dit doet u samen met een afgevaardigde van het bestuur van het wervende gerecht.

Na afloop van de selectiegesprekken met de landelijke dagcommissie vervult u bij de beraadslaging in raadkamer aan het eind van de dag de rol van technisch voorzitter/procesbewaker bij de totstandkoming van het LSR-advies. U kijkt met een objectieve blik naar de feedback die over de sollicitanten wordt gegeven, waarschuwt voor valkuilen in redeneringen, geeft zo mogelijk uitleg bij vraagpunten en uitkomsten van het gesprek in relatie tot het assessmentrapport, bewaakt de zorgvuldigheid en uniformiteit, geeft daarbij (on)gevraagd advies en bevordert de totstandkoming van de eindbeslissing door de selecteurs. Af en toe treedt u zelf als selecteur op.

Daarnaast beoordeelt u aanmeldingen en aanbevelingen met betrekking tot de benoeming van raadsheren- en rechters-plaatsvervanger. Dit betreft meestal een schriftelijk traject.

Als lid-secretaris van de Landelijke selectiecommissie rechters neemt u maandelijks deels aan de vergadering van het Presidium, waar u mede richting geeft aan het selectiebeleid van de zittende magistratuur.

Wat brengt u mee?
U bent geruime tijd werkzaam als rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast. U hebt ervaring met het voeren van selectiegesprekken of affiniteit met selectie en/of met opleiden van rechters/raadsheren.
U bent communicatief sterk ontwikkeld en kunt goed luisteren. U beschikt over inlevingsvermogen en sensitiviteit. U bent flexibel en samenwerken in teamverband gaat u goed af.

U bent bereid te worden ingezet gedurende – gemiddeld – 1 dag per week (0,2 fte). In de selectieweken, die ruim tevoren bekend zijn, kan het om meerdere dagen per week inzet gaan. Daarnaast neemt u een keer per maand deel aan de vergadering van het Presidium.

Bijzonderheden
U wordt benoemd door de Raad voor de rechtspraak en voor het uitvoeren van de werkzaamheden door het bestuur van uw gerecht vrijgesteld. U wordt voor drie jaar benoemd, waarna verlenging kan plaatsvinden. U kunt nadere informatie vinden in de Regeling LSR.

Gelet op de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een rechterlijk ambtenaar uit een ander hof dan het gerechtshof Den Haag.

Meer weten?
Als u meer informatie wilt over de functie en/of de LSR, kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M.W. Koek, voorzitter LSR, telefoonnummer 088-3622357.

Uw reactie
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan uw sollicitatiebrief, voorzien van een uitgebreid Curriculum Vitae, t.a.v. mw. mr. H. Rappa-Velt, lid Raad voor de rechtspraak, naar LSR@rechtspraak.nl.

U kunt tot en met 20 november 2019 reageren.