Teamvoorzitter(1 fte), 36 uur per week

Gerechtshof Den Haag Afdeling Strafrecht zoekt een:

Teamvoorzitter(1 fte) 36 uur per week

Gerechtshof Den Haag

Het hof werkt aan deskundige en tijdige rechtspraak in hoger beroep op het gebied van civiel recht, straf- en belastingrecht. Het hof zoekt daarbij aansluiting bij de behoefte aan rechtspraak bij mensen, bedrijven, instellingen en overheden. Samenwerking en bevlogenheid hebben wij hoog in het vaandel.

Afdeling strafrecht

De afdeling strafrecht kent drie juridisch-inhoudelijke teams en een kabinet raadsheer commissaris. Een team bestaat uit 30 tot 40 (senior) raadsheren en juridisch medewerkers, onder leiding van een teamvoorzitter die wordt bijgestaan door een teamsecretaris. De teamvoorzitters vormen met de afdelingsvoorzitter en het hoofd bedrijfsvoering het managementteam (MT) van de afdeling. Dit MT is in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor de resultaten op het gebied van de behandeling van alle strafzaken in het hof in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

De functie

Als teamvoorzitter stuurt u – samen met de teamsecretaris – op realisatie van afgesproken afdelingsresultaten. U motiveert de leden van het team vanuit een modern en professioneel leiderschap. U enthousiasmeert medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarbij:

  • houdt u voortgangs- en functioneringsgesprekken met de raadsheren;
  • stimuleert u een lerende organisatie en een actieve feedbackcultuur;
  • neemt u naast uw taak als manager (0,5 fte) als raadsheer (0,5 fte) deel aan het primaire proces in het team;
  • geeft u samen met bestuur en alle leidinggevenden van het hof richting aan beleid en ontwikkelingen in het hof en de landelijke rechtspraak;
  • levert u een actieve bijdrage aan innovatie en neemt u de professionals mee in de veranderprocessen naar digitalisering van het strafproces en naar een nieuwe inrichting van de huisvesting.

Functie-eisen

U beschikt over:

  • aantoonbare leidinggevende ervaring en/of capaciteiten en een heldere visie op gezamenlijk leidinggeven in de rechtspraak;
  • ruime ervaring als raadsheer/rechter, bij voorkeur in het strafrecht.

Bijzonderheden

  • als teamvoorzitter wordt u voor een periode van vier jaar benoemd; verlenging is mogelijk
  • een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Desgewenst worden trainingen aangeboden;
  • bij deze functie hoort het landelijke functieprofiel teamvoorzitter gerecht.

Functieschaal

Als raadsheer wordt u benoemd in de daarbij behorende salariscategorie. Daarnaast ontvangt u een toelage.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. mr. drs. H. (Henk) van den Heuvel, voorzitter afdeling Strafrecht tel.nr. 06 -137 39 251.

Solliciteren

U kunt t/m 1 december 2019 een sollicitatiebrief vergezeld van een actueel CV sturen naar de president van het gerechtshof Den Haag, mevr. mr. M.W. Koek, hrm.hof-dh@rechtspraak.nl onder vermelding van teamvoorzitter Strafrecht.

Indien de procedure met u wordt voortgezet, zult u worden verzocht twee referenten op te geven.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.