Teamvoorzitter (rechterlijk ambtenaar)

Het gerechtshof Amsterdam is voor zijn afdeling strafrecht op zoek naar:

een teamvoorzitter (rechterlijk ambtenaar)

die met durf en verantwoordelijkheid team I van de afdeling strafrecht weet te stimuleren tot het op effectieve wijze leveren van kwaliteit en werkplezier.

Het gerechtshof Amsterdam

heeft de ambitie toonaangevend te zijn in de appelrechtspraak in Nederland. Zoekt u inhoudelijke verdieping, ruimte voor kwaliteit en meervoudige rechtspraak met zeer ervaren collega’s? Bent u bereid hard te werken aan kwalitatief hoogwaardige uitspraken? Wij bieden een plezierige werkomgeving, een goede collegiale werksfeer en uitstekende arbeidsomstandigheden.

Organisatie. Vanaf 2013 is het gerechtshof Amsterdam gevestigd in het Paleis van Justitie aan het IJ in Amsterdam. Het gerechtshof Amsterdam kent drie afdelingen: de afdeling strafrecht, de afdeling civiel recht en belastingrecht en de afdeling bedrijfsvoering. De afdelingen bestaan uit verschillende teams met ieder een omvang van ongeveer 20-50 medewerkers. Centraal in de ontwikkeling van de cultuur van het gerechtshof staat de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit en de effectiviteit van het hof. Dit veronderstelt onder meer een open houding en nieuwsgierigheid ten aanzien van mogelijke verbeteringen. 

De functie teamvoorzitter

Als teamvoorzitter geeft u leiding aan een team dat bestaat uit (senior-) raadsheren en senior juridisch medewerkers en maakt u deel uit van het afdelings-MT strafrecht dat verantwoordelijk is voor de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van de afdeling. U behartigt de belangen van het team waaraan u leiding geeft en die van de afdeling als geheel. U draagt zorg voor goed werkgeverschap en u stuurt op kwaliteit en op resultaat. Als ‘meewerkend voorman’ doet u ook zelf zaken.

De uitgebreide functieomschrijving is te vinden in het landelijke functieprofiel teamvoorzitter gerecht:

Het team

De vacature betreft team I. De bijzondere aandachtsgebieden en kennisgebieden van team I zijn: Commuun, Kantonappellen, Opiumwet (invoer/Schiphol), Unus, Veemdelingenzaken (Art. 197 en 231) en Wegenverkeerswet (m.n. artikel 6).

De functie-eisen

U heeft ruime ervaring als rechter of als raadsheer en aantoonbare affiniteit met leiding geven. U heeft aanleg voor leidinggeven. U hebt oog voor de ontwikkeling van medewerkers en bent in staat hen te stimuleren tot samenwerken. U draagt bij aan een werkomgeving waarin kwaliteit leidend is. Omgevingsbewustzijn, inschatten van anderen en overtuigingskracht zijn bij u goed ontwikkelde competenties.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u telefonisch contact opnemen met:

  • mr. H.T. van der Meer, president, tel. 088 – 361 3632
  • mw.mr. W.F. Groos, rechterlijk bestuurslid, tel. 088 – 361 3604
  • mr.dr. V. Mul, voorzitter afdeling strafrecht, tel. 088 – 362 5839

Solliciteren

Een eerste gespreksronde (met de selectiecommissie) zal naar verwachting plaatsvinden op 12 of 13 augustus 2020. De tweede gespreksronde (met de benoemingsadviescommissies) zal naar verwachting begin september 2020 plaatsvinden.Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Indien u interesse heeft voor de functie van teamvoorzitter kunt tot en met 7 augustus 2020 uw sollicitatiebrief met vermelding van drie referenten en curriculum vitae digitaal sturen naar de president van het gerechtshof Amsterdam, mr. H.T. van der Meer, via Anita Meijer ( a.a.w.meijer@rechtspraak.nl).