TEAM INSOLVENTIES VAN RECHTBANK DEN HAAG ZOEKT NIEUWE TEAMVOORZITTER (Rechter)

VACATURE TEAMVOORZITTER TEAM INSOLVENTIES

(rechterlijk ambtenaar)

Per 1 april 2023

Het dynamische team Insolventies van rechtbank Den Haag is op zoek naar een nieuwe teamvoorzitter. Het schuldenrecht bij rechtbank Den Haag is gezichtsbepalend. Het maatschappelijke vraagstuk van problematische schulden presenteert zich op dagelijkse basis bij de zittingen en toezichthoudende werkzaamheden van dit team. Hier liggen voortdurende uitdagingen voor de Rechtspraak. Het hechte team verricht in de eerste plaats juridisch-inhoudelijke en toezichthoudende taken op het gebied van faillissementen en schuldsaneringen. Daarnaast is het team ook nauw betrokken bij innovaties, zoals de inzet van schuldenfunctionarissen, rechtspreken in klare taal en de ontwikkeling van wijkrechtspraak.

Daarin is het onderscheidend. We zijn op zoek naar een verbindende leidinggevende met grote verantwoordelijkheid op juridisch en bedrijfsmatig gebied.

Team Insolventies

Als teamvoorzitter geef je als meewerkend teamlid leiding aan team Insolventies. In het team worden alle voorkomende rechtszaken rondom surseance, faillissement, herstructurering en schuldsanering behandeld. De teamvoorzitter is een rechter, die in het primaire proces als rechter en rechter- commissaris wil optreden en zijn of haar managementkwaliteiten wil inzetten voor de verdere ontwikkeling van het team, dat bestaat uit rechters, gerechtsjuristen, administratief medewerkers en een MT. In deze functie verwachten we dat je belangstelling hebt voor de mensen die het werk doen. Verder kun je stimulerend en zo nodig sturend optreden, in lijn met de management- en resultaatafspraken.

Wat bieden wij?

Een functie met uitdagingen en mogelijkheden om je kennis uit te breiden en je persoonlijk verder te ontwikkelen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld.

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal schaal RA08 € 8765,67 bruto bij een 36-urige werkweek. Rechters die worden benoemd, ontvangen een toelage naar het salarisniveau van senior rechter. Na minimaal een jaar kan, bij gebleken geschiktheid, benoeming tot senior rechter plaatsvinden.

Daarnaast ontvangt de teamvoorzitter:

 • een maandelijkse toelage van € 250,- bruto;
 • verlof van 144 + 21,6 wettelijke bovenwettelijke vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur;
 • vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%;
 • pensioenopbouw volgens het ABP;
 • een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer als je reist met het openbaar vervoer (2e klas) en goede regelingen voor ouderschapsverlof en studiefaciliteiten.

Op de functie van teamvoorzitter is het landelijke functieprofiel van teamvoorzitter van toepassing. Het profiel vind je hier.

Bij je aanstelling wordt, indien van toepassing, bekeken of je kunt instromen in een management development traject voor teamvoorzitters, zodat je in je nieuwe rol wordt ondersteund.

Wat vragen wij?

Voor de functie is het nodig dat je affiniteit met het schuldenrecht hebt. Als vertegenwoordiger van de rechtbank is het verder belangrijk dat je je uitstekend kunt verstaan met de ketenpartners binnen het rechtsgebied (o.a. curatoren, bewindvoerders en schuldhulpverleners). Je ziet toe op het bewaken van de werkvoorraad, termijnen en streeft tijdige en moderne rechtspraak na. Als leidinggevende denk je creatief mee over ontwikkelingskansen en weet je de collega’s van je team hierin actief mee te nemen. Je staat voor een open en veilig werkklimaat en hebt aandacht voor een levende feedbackcultuur. Je stimuleert rechters, juridisch medewerkers en medewerkers administratie om het beste uit zichzelf te halen en neemt ze mee in hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkelingen. Je geeft vertrouwen en schept duidelijkheid in de verwachtingen.

Samen met het Hoofd Juridische Ondersteuning (HJO) en de managementondersteuner/roosteraar vorm je het managementteam, dat nauw met elkaar samenwerkt om het team optimaal te laten functioneren. Het takenpakket van het HJO bestaat voor een belangrijk deel uit de dagelijkse aansturing van juridisch en administratief medewerkers, terwijl de teamvoorzitter de rechters als voornaamste aandachtsgebied heeft. Borging van de inhoudelijke kwaliteit van het team doe je samen met de kwaliteitscoördinator. Versterking van het toezicht, inbedding van de professionele standaarden insolventie en de inzet van schuldenfunctionarissen zijn belangrijke prioriteiten. Samen met het bestuur en overige teamvoorzitters werk je aan de missie en visie van de rechtbank.

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 170.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 220 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch medewerkers, administratief medewerkers en medewerkers van de bedrijfsvoering).

De rechtbank is onderverdeeld in 15 teams. Daarvan zijn 12 teams aangeduid als juridisch team. Deze teams – bestaande uit rechters, juridisch medewerkers en administratief medewerkers – zijn belast met de uitvoering van het primair proces. Elk afzonderlijk team wordt aangestuurd door een teamvoorzitter.

Wat bieden wij?

Een functie met uitdagingen en mogelijkheden om je kennis uit te breiden en je persoonlijk verder te ontwikkelen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld.

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal schaal RA08 € 8765,67 bruto bij een 36-urige werkweek. Rechters die worden benoemd, ontvangen een toelage naar het salarisniveau van senior rechter. Na minimaal een jaar kan, bij gebleken geschiktheid, benoeming tot senior rechter plaatsvinden.

Daarnaast ontvangt de teamvoorzitter:

 • een maandelijkse toelage van € 250,- bruto;
 • verlof van 144 + 21,6 wettelijke bovenwettelijke vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur;
 • vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%;
 • pensioenopbouw volgens het ABP;
 • een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer als je reist met het openbaar vervoer (2e klas) en goede regelingen voor ouderschapsverlof en studiefaciliteiten.

Op de functie van teamvoorzitter is het landelijke functieprofiel van teamvoorzitter van toepassing. Het profiel vind je hier.

Bij je aanstelling wordt, indien van toepassing, bekeken of je kunt instromen in een management development traject voor teamvoorzitters, zodat je in je nieuwe rol wordt ondersteund.

Procedure en inlichtingen

Je kunt je sollicitatiebrief met cv tot uiterlijk 17 maart as. sturen aan de voorzitter van de selectiecommissie, dhr. mr. J. Visser, via e-mail adres: secretariaatgerechtsbestuur.rb.denhaag@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie en een benoemingsadviescommissie. Het gesprek met de selectiecommissie zal naar verwachting op donderdag 23 maart 2023 plaatsvinden.

Een assessment maakt deel uit van de procedure, tenzij de kandidaat al teamvoorzitter is of recent is geweest dan wel beschikt over een recent assessment rapport. De datum van het assessment is gepland op woensdag 29 maart 2023.

Een referentiecheck kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Collega-rechters die nog niet werkzaam zijn in de Haagse rechtbank zullen ook worden ontvangen door een vertegenwoordiging van de Haagse gerechtsvergadering.

Inlichtingen over de functie en de sollicitatieprocedure kunnen worden ingewonnen bij dhr. mr. J. Visser, rechterlijk bestuurslid van de rechtbank Den Haag (secretariaat tel. 088-361 2021).

Bijzonderheden

 • de vacature wordt zowel in- als extern opengesteld;
 • we streven ernaar de organisatie een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij, waarin iedereen de tijd en ruimte krijgt zich te ontwikkelen.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken. We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen. Doorplaatsing en/of overname van deze vacature is niet toegestaan.