De Centale Raad van Beroep zoekt een

Senior raadsheer/teamvoorzitter sociale verzekeringen

De organisatie

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. In het grootste deel van zijn zaken spreekt de CRvB recht in hoger beroep, in een kleiner deel van de zaken in eerste en enige aanleg. Daarmee is de CRvB eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB werken ongeveer 60 raadsheren en ruim 200 juridische en andere ondersteuners. De CRvB heeft daarbij de beschikking over een Wetenschappelijk Bureau en een Internationale Kamer. Verder investeert de CRvB in de toekomst, onder meer door het opleiden van jonge talentvolle juristen in het Opleidingshuis.

De CRvB staat en gaat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. Daarmee kan ook een bijdrage worden geleverd aan het vertrouwen van burger en samenleving in de Rechtspraak en aan de instandhouding en versterking van de democratische rechtsstaat. De komende jaren legt de CRvB focus op het wegwerken van achterstanden, het verkorten van doorlooptijden en beheersing van de werkdruk. Daarnaast maakt de CRvB intern en extern zichtbaar wat zijn toegevoegde waarde is voor rechtzoekenden en samenleving.

De werkstroom sociale verzekeringen bestaat uit vier teams bestaande uit juridische medewerkers, gerechtsauditeurs en raadsheren. Deze vier teams worden geleid door twee teamvoorzitters (ieder twee teams). Elk team behandelt arbeidsongeschiktheidszaken en heeft daarnaast een eigen expertgebied binnen de sociale verzekeringen. Binnen de werkstroom zijn er drie senior raadsheren inhoudelijk adviseur en twee senior gerechtsauditeurs inhoudelijk.

De functie van senior raadsheer/teamvoorzitter

De teamvoorzitter draagt samen met de collega teamvoorzitter zorg voor het goed functioneren van de werkstroom sociale verzekeringen die bestaat uit circa 60 medewerkers. Gezamenlijk zijn zij binnen de werkstroom eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, de kwantiteit (productie) en de personeelszorg, het terugdringen van de doorlooptijden met behoud van kwaliteit, een goede samenwerking tussen raadsheren en juridische ondersteuning en het hanteerbaar maken van de werkdruk. De teamvoorzitters worden daarbij ondersteund door een manager primair proces, de senior raadsheren inhoudelijk adviseurs en de senior gerechtsauditeurs inhoudelijk.

De leidinggevenden van de Centrale Raad van Beroep spelen een cruciale rol als het gaat om het uitdragen van de gemeenschappelijke organisatiedoelen. In goede samenwerking met de teamvoorzitters uit de andere werkstromen, andere leidinggevenden en het bestuur van de CRvB bespreekt de teamvoorzitter werkstroom overstijgende aspecten van het werk en handelt hij/zij proactief om de verantwoordelijkheden binnen de werkstromen en de CRvB waar te kunnen maken. Leidinggeven is een vak apart en dat doe je er niet zomaar bij. Om die reden krijgt de teamvoorzitter voor het verrichten van de leidinggevende taken een vrijstelling voor de inhoudelijke zaaksbehandeling van maximaal 50%.

Wie we zoeken

U heeft ruime ervaring als (bestuurs-)rechter of raadsheer. De attitude is open, betrokken en (pro-)actief. Vertrouwen, verbinding en samenwerking vormen sleutelbegrippen. U heeft oog voor innovatie en kunt inspelen op ontwikkelingen binnen de samenleving en de Rechtspraak. U heeft gevoel voor humor, geeft ruimte aan de professional en weet mensen te stimuleren en mee te nemen in benodigde veranderprocessen. Leidinggevende ervaring is een pre.

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 7.741,61 en maximaal € 9.144,83 per maand (categorie 7).

Inlichtingen en procedure

De functie valt open per 1 mei 2020. Het competentieprofiel voor de functie senior raadsheer/teamvoorzitter is op te vragen bij het bestuurssecretariaat van de Centrale Raad van Beroep ( secretariaat.crvb@rechtspraak.nl ), tel. 088-361 1730. Inlichtingen zijn tevens in te winnen bij de teamvoorzitter van de werkstroom sociale verzekeringen, mevrouw mr. M. Schoneveld, via het hiervoor vermelde telefoonnummer van het secretariaat of 088-362 5978.

Sollicitaties – uiterlijk 23 februari 2020 – te richten aan de president van de Centrale Raad van Beroep,

de heer mr. T. Avedissian: secretariaat.crvb@rechtspraak.nl.