Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week) rechtbank Gelderland

We hebben hiervoor drie opleidingsplekken beschikbaar

Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft u de kans om rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. Binnen de rechtbank Gelderland hebben we opleidingsplaatsen beschikbaar per 1 april 2020.

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal een jaar en drie maanden en maximaal drie jaar.
U hebt een brede belangstelling voor het recht en bent ook bereid u te verdiepen en werkzaam te zijn in andere rechtsgebieden.

Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel (met civiel effect) behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  • de Nederlandse nationaliteit.
  • ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

Op onze site https://www.werkenbijderechtspraak.nl/rechter-of-raadsheer-worden kunt u nalezen wat de formele vereisten zijn om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats. Het is mogelijk dat u, indien u niet (volledig) voldoet aan de hierboven genoemde criteria, toch kunt worden toegelaten op basis van de uitzonderingsbepalingen.

De opleiding tot rechter start op 1 april 2020. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt over de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning.

Wanneer u na de opleiding wordt benoemd tot rechter, bedraagt het bruto salaris, afhankelijk van uw salaris gedurende de opleiding, minimaal € 5.597,12 (ingroeitrede) met vervolgens een uitloopmogelijkheid tot
€ 7.741,61 (salariscategorie 9 Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek. Parttime werken is dan een mogelijkheid.

Gedurende de opleiding is uw arbeidsduur in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen 9a. Het bruto salaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode maximaal € 5.842,71 per maand bij een 36-urige werkweek.

Voor overstappers vanuit het Openbaar Ministerie (officieren) gelden onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen en andere aanstellingsvoorwaarden.

De rechtbank Gelderland

Werken bij de rechtbank Gelderland betekent werken in een professionele organisatie die een onmisbare rol heeft in het maatschappelijk verkeer. Iedereen die hier werkt, zowel rechters als ondersteunende medewerkers, draagt bij aan efficiënte rechtspraak van hoge kwaliteit. Daarbij staat het belang van de rechtzoekenden voorop.

Verantwoordelijkheidsbesef en de bereidheid om samen te werken maar ook nieuwsgierigheid om te onderzoeken hoe wij ons werk ten dienste van de samenleving zo goed mogelijk doen, vinden wij belangrijke eigenschappen. Wij zijn een lerende organisatie en stimuleren het geven en ontvangen van feedback. Kernwaarden die wij hanteren in onze manier van werken zijn vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid.

De rechtbank Gelderland telt ruim 160 rechters. Samen met de ongeveer 600 medewerkers behandelen zij elk jaar ruim 150.000 rechtszaken. Dat doen wij deskundig en met oog voor de belangen van de individuele rechtzoekende.

De rechtbank telt vier locaties: Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Zutphen. De hoofdlocaties zijn gevestigd in Arnhem en Zutphen. De rechtbank is georganiseerd in clusters: familie en jeugdrecht, kanton en handelsrecht, toezicht, strafrecht, bestuursrecht (waar het belastingteam deel van uitmaakt) en bedrijfsvoering. Rechtbank Gelderland is de enige rechtbank in Nederland met een militaire kamer. Hier staan Nederlandse militairen terecht, voor wetsovertredingen waar ook ter wereld gepleegd.

Wie zoeken wij

Wij zoeken goede juristen, nieuwsgierige mensen en kritische denkers die een bijdrage willen leveren aan het vertrouwen in de rechtstaat. Juristen die er elke dag opnieuw naar streven om samen met collega’s het beste resultaat af te leveren.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl

Na gebleken geschiktheid nodigt de selectiecommissie van de rechtbank u uit voor een sollicitatiegesprek.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 45 van 2019 is de briefselectie, in week 46 zijn de analytische testen en in week 47 de voorgesprekken. De assessments vinden plaats in week 48 en 49. In week 50 zijn de eindgesprekken bij de LSR. Het laatste deel van de procedure is de lokale selectie, inclusief de intakegesprekken in de weken 51 (2019), week 2 en 3 (2020).

In sommige procedurestappen kunt u een voorkeursdatum aangeven, welke valt in de week van de procedure- stap. De LSR zal hier dan proberen rekening mee te houden maar kan de doorgang ervan niet garanderen.

Let op: van de genoemde weeknummers kan niet worden afgeweken. Houdt hiermee rekening in uw planning.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met Rémy van Leest (bestuurslid) via 088-3618450. Ook u kunt contact opnemen met Marije Bos (senior rechter en opleidingscoördinator) via 06-11242831 of Carlijn Pouwels (rio) via 06-50264094

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met woensdag 23 oktober 2019 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.

 Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.