Rechter in opleiding (zeer ruime juridische werkervaring) Rechtbank Amsterdam

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

De rechtbank Amsterdam is op zoek naar een zeer ervaren jurist (advocaat of wetenschapper) die beschikt over buitengewone expertise en in het werkveld als autoriteit wordt gezien. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een kandidaat die doceert als hoogleraar op de universiteit en/of wetenschappelijke publicaties op zijn/haar naam heeft staan, als advocaat in grote rechtszaken heeft opgetreden, zeer ruime werkervaring heeft in zijn/haar vakgebied en/of als partner werkt bij een (groot) advocatenkantoor. Ervaring als plaatsvervanger is een pré.

Bent u een zeer ervaren generalist, met ten minste twintig jaar werkervaring op een hoog juridisch niveau, die toe is aan een carrière switch? Dan bieden wij u de mogelijkheid om in 12 maanden bij ons in één rechtsgebied opgeleid te worden tot rechter.
Binnen de rechtbank Amsterdam hebben we voor u een opleidingsplaats beschikbaar per 1 oktober 2021.

De rechtbank Amsterdam wil een realistische afspiegeling zijn van de samenleving, wij willen daarom in elk geval mannen en kandidaten met een niet- westerse achtergrond nadrukkelijk uitnodigen om te solliciteren.

De opleiding

  • Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen, heeft u:
    een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
  • de Nederlandse nationaliteit.
  • ten minste 20 jaar relevante juridische werkervaring na het afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 oktober 2021. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en het salaris.
Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling ten minste 32 uur per week. U wordt bezoldigd conform salariscategorie 9 Rechterlijke macht. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, maximaal € 7.795,80 bruto per maand.

De rechtbank Amsterdam

Werken in de rechtbank Amsterdam betekent werken in een unieke, dynamische en grootstedelijke omgeving. Het laat zich kenmerken door veel afwisseling, een breed werkterrein, interessante zaken – midden in de actualiteit. De rechtbank Amsterdam wil een lerende organisatie zijn, waarin het geven en ontvangen van feedback vanzelfsprekend is. We zetten in op een inclusieve en diverse organisatie, waarin verschillen worden omarmd en elkaar versterken. Talent als basis, diversiteit als kracht.

De cultuur binnen de rechtbank Amsterdam is gericht op samenwerken en delen van kennis, zoeken naar verbinding, teamwork en communicatie.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht in samenspraak met de rechtbank de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088 361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 19 is de briefselectie, in week 19/20 zijn de analytische testen en op 31 mei en 2 juni vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 23. In week 25/26 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie Rechters.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met
mevrouw mr. C.W. Bianchi, hoofd team Opleiding, Ontwikkeling & Kwaliteit van de rechtbank Amsterdam, op tel. 088 361 73 55 of per mail: c.w.bianchi@rechtspraak.nl.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met maandag 26 april a.s. richten aan de LSR via onderstaande knop.

Solliciteer nu