Rechter in opleiding (specialist) Rechtbank Rotterdam

Rechtbank Rotterdam heeft per 1 oktober 2021 één opleidingsplaats beschikbaar voor een specialist met minstens vijftien jaar relevante juridische werkervaring in het strafrecht of jeugd- en familierecht.

De opleiding is georganiseerd volgens het ontwerp van de nieuwe initiële opleiding (zie www.ssr.nl). De duur van de specialistische opleiding is in beginsel maximaal 12 maanden. In overleg met jou stellen we het rechtsgebied vast waarin je wordt opgeleid. Tijdens de opleiding word je intensief begeleid door ervaren collega’s.

Na een succesvolle afronding van de opleiding is een aansluitende benoeming tot rechter in de rechtbank Rotterdam verzekerd. 

De rechtbank

Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken van Nederland. Op de locaties in Rotterdam en Dordrecht behandelen 200 rechters jaarlijks 185.000 rechtszaken. Zij worden daarbij ondersteund door 850 juridisch medewerkers, bodes en medewerkers administratie en bedrijfsvoering. Naast de rechtsgebieden bestuursrecht, strafrecht, familie- en jeugdrecht, handel, insolventie en kanton heeft de rechtbank een aantal specialismen. Als één van de vier concentratierechtbanken behandelt de rechtbank grote landelijke terrorisme-, cybercrime- en andere strafzaken. Rotterdam beschikt over een extra beveiligde zittingszaal. Als logistiek knooppunt van wereldformaat is Rotterdam een centrum voor internationale handel. Dordrecht is gelegen aan het drukst bevaren waterknooppunt van Europa. Rechtbank Rotterdam ontwikkelde de maritieme kamer, die als enige in Nederland zaken behandelt over scheepvaart, de haven en vervoer over water. Rechtbank Rotterdam oordeelt als de enige rechtbank in Nederland in geschillen over delen van het economisch bestuursrecht (besluiten van de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Nederlandsche Bank).

Innovatie

Kenmerkend voor rechtbank Rotterdam is dat ideeën voor vernieuwende projecten de ruimte krijgen. Zo kwamen succesvolle pilots als Combi-zittingen huiselijk geweld, de Rotterdamse regelrechter, de Schuldenrechter en Wijkrechtspraak tot stand. De rode draad: de burger staat centraal in toegankelijke, oplossingsgerichte rechtspraak.

Roulatiebeleid

Rechtbank Rotterdam hanteert een roulatiebeleid voor rechters. Dit beleid biedt de mogelijkheid om binnen verschillende rechtsgebieden en op verschillende locaties te werken. Het bevordert de professionele ontwikkeling van de rechter en zorgt voor een flexibele organisatie. De locatie waar je zult werken, wordt in overleg vastgesteld. Je werkt in teamverband met andere rechters en juridisch- en administratief medewerkers. We stellen het op prijs als je in jouw sollicitatie vermeldt naar welk rechtsgebied en welke locatie je belangstelling uitgaat.

Rechtbank Rotterdam is er voor iedereen en dat zien we graag terug in de samenstelling van onze organisatie.

 Wat zoeken wij

Je moet voldoen aan de formele vereisten voor een rechterlijke benoeming. Dit houdt in dat je beschikt over:

  • een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect of voldoe je aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (WRRA);
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • minstens vijftien jaar relevante juridische werkervaring in het strafrecht of jeugd- en familierecht als specialist, waarvan minimaal twee jaar buiten de rechterlijke organisatie.

Wat bieden wij

De aanstelling bedraagt tenminste 32 uur per week. Het brutosalaris bedraagt conform de hiervoor geldende regelgeving gedurende de opleiding € 6.044,10 per maand bij een 36-urige werkweek. Na de opleiding word je ingeschaald op € 6.206,63 bij een 36-urige werkweek. Daarna is doorgroei mogelijk tot maximaal € 7.759,80 per maand (salariscategorie 9, Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Voor meer informatie  kun je je wenden tot het gerechtsbestuur. Hiervoor kun je contact opnemen met mevrouw mr. M.M. Gijsen, senior P&O-adviseur, tel. 088 362 55 23.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht in samenspraak met de rechtbank Rotterdam de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 19 is de briefselectie, in week 20 zijn de analytische testen en in week 21 en 22 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 23. In week 25/26 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie Rechters, waarna het lokale gerechtsbestuur besluit welke kandidaat in opleiding wordt genomen. Deze planning staat vast.

De lokale selectie bestaat uit gesprekken met de bestuursleden en uit gesprekken met de Rotterdamse Selectieadviescommissie. De gesprekken met de bestuursleden staan gepland op dinsdag 25 mei 2021,  woensdag 26 mei 2021.

 De gesprekken met Rotterdamse Selectieadviescommissie staan gepland op maandag 31 mei 2021 en dinsdag 1 juni 2021. Deze planning staat vast.

We verzoeken je bovengenoemde data vast te reserveren in je agenda.

Een standaard onderdeel van de lokale selectie is het zogenoemde rondschrijven. Hierbij delen we vertrouwelijk aan de gerechtsvergadering mee (alle rechters binnen de rechtbank) dat je op gesprek komt en we vragen of zij relevante informatie hebben omtrent jouw persoon.

Bij een positief resultaat volgt op 8 en 9 juli 2021 een intakegesprek waarin in overleg het opleidingstraject bepaald wordt.

Je kunt je sollicitatie met bijlagen tot en met maandag 26 april 2021 sturen aan de LSR via onderstaande knop.

Solliciteer nu

Je kunt je per wervingsronde bij maximaal twee gerechten aanmelden.