Rechter-in-opleiding, rechtbank Rotterdam

De rechtbank Rotterdam heeft per 1 oktober 2019 één opleidingsplaats beschikbaar voor uitstekende juristen met meer dan vijf jaar relevante juridische ervaring, waarvan minimaal twee jaar buiten de rechterlijke organisatie. De opleiding is georganiseerd volgens het ontwerp van de nieuwe initiële opleiding (zie www.ssr.nl) en duurt in beginsel minimaal 15 maanden. De duur van de opleiding en de rechtsgebieden waarin u wordt opgeleid worden in overleg met u vastgesteld. Tijdens de opleiding wordt u intensief begeleid door ervaren collega’s.

Na succesvolle afronding van de opleiding is een aansluitende benoeming tot rechter bij de rechtbank Rotterdam verzekerd.

Ter bevordering van de organisatorische flexibiliteit en de professionele ontwikkeling van de rechter geldt voor rechters bij de rechtbank Rotterdam een roulatiebeleid. Dit beleid biedt u de mogelijkheid om in verschillende rechtsgebieden en verschillende locaties te werken. De locaties waar u zult werken worden in overleg vastgesteld. U werkt in teamverband met andere rechters en juridisch en administratief medewerkers. Wilt u in uw sollicitatie vermelden naar welke afdeling(en) en locatie uw belangstelling in eerste instantie uitgaat?

U dient te voldoen aan de formele vereisten voor een rechterlijke benoeming. Dit houdt onder meer in dat u de meestertitel heeft behaald dan wel anderszins voldoet aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Als formele vereisten gelden verder dat u de Nederlandse nationaliteit heeft en tenminste vijf jaar relevante juridische werkervaring, waarvan minimaal twee jaar buiten de rechterlijke organisatie.

Tijdens de eerste drie maanden van de opleiding bedraagt uw aanstelling 36 uur per week, daarna tenminste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform salariscategorie opleidingen 9a. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.616,69 en maximaal € 5.452,26 per maand bij een 36-urige werkweek.

Na uw opleiding wordt u ingeschaald in de schaal van rechter conform de hiervoor geldende regelgeving en bedraagt het bruto startsalaris als rechter minimaal € 5.223,08 en maximaal € 5600,99 bij een 36-urige werkweek. Daarna is doorgroei mogelijk tot maximaal € 7.224,26 per maand (salariscategorie 9, Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek.

Voor nadere inlichtingen over werken bij de rechtbank Rotterdam kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Balen-Smith, junior P&O-adviseur, tel. 088-3625243 op maandag, dinsdag en donderdag tussen 08.30 en 12.00 uur.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 19 is de briefselectie, in week 20 zijn de analytische testen en in week 21 de voorgesprekken. Het assessment vindt plaats in week 22. In week 24/25 zijn de eindgesprekken bij de LSR. Van genoemde weeknummers kan niet worden afgeweken.

Daarna volgt een lokale selectie bestaande uit selectiegesprekken met de Rotterdamse Selectieadviescommissie op 24 en 25 juni 2019. Een standaard onderdeel van de lokale selectie is het zogenoemde rondschrijven. Hierbij wordt vertrouwelijk aan de gerechtsvergadering (alle rechters binnen de rechtbank) meegedeeld dat u op gesprek komt en gevraagd of zij relevante informatie hebben omtrent uw persoon.

Bij positief resultaat volgt op 4 juli 2019 een intakegesprek waarin in overleg met u het opleidingstraject bepaald wordt. U wordt verzocht bovengenoemde data gereserveerd te houden.

Tijdens de eerste drie maanden van de opleiding (de voorfase loopt van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019) is het niet mogelijk om langdurig verlof op te nemen. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met 25 april 17.00 uur a.s. richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier op www.rechtspraak.nl onder “Werkenbij /Rechter worden”.

Solliciteer

Rechtbank Rotterdam

De rechtbank Rotterdam bestaat uit twee hoofdlocaties, Rotterdam en Dordrecht, waar jaarlijks zo’n 210.000 zaken worden behandeld. De rechtbank Rotterdam heeft ongeveer 950 medewerkers in dienst waarvan 200 rechters. De rechtbank heeft de ambitie om het werk op beide locaties, Rotterdam en Dordrecht, te organiseren met de blik van buiten naar binnen. De maatschappij en het perspectief van de rechtzoekende staan daarbij centraal.

Met een haven van wereldformaat heeft de Rotterdamse rechtbank zich gespecialiseerd op het terrein van (inter)nationale scheepvaart-, haven- en handelszaken. Per 1 januari 2017 is de rechtbank Rotterdam exclusief bevoegd voor scheepvaartzaken. Daarnaast is de rechtbank exclusief bevoegd op het terrein van telecommunicatierecht, mededingingsrecht en financieel toezicht. Tevens behandelt de rechtbank de door het Landelijk Parket en Functioneel Parket aangeleverde strafzaken onder andere op het gebied van georganiseerde misdaad en fraude.