Rechter-in-opleiding, rechtbank Midden-Nederland

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft u de kans om meerdere rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen.

Binnen rechtbank Midden-Nederland hebben we twee opleidingsplaatsen beschikbaar per 1 oktober 2019. Het betreft een vacature met een generalistisch karakter. Dit wil zeggen dat u in beginsel in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden wordt opgeleid en na de opleiding in meerdere teams inzetbaar bent.

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal 1 jaar en drie maanden en maximaal 3 jaar. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 oktober 2019. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het salaris minimaal € 5223,08 en maximaal
€ 7.224,26 bij een 36-urige werkweek. Parttime werken is dan mogelijk.

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.616,69 en maximaal € 5.452,26 per maand.

Voor overstappers vanuit het Openbaar Ministerie (officieren) gelden onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen en andere aanstellingsvoorwaarden.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de landelijke voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl. Na gebleken geschiktheid nodigt de selectiecommissie van de rechtbank u uit voor een sollicitatiegesprek.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 19 is de briefselectie, in week 20 zijn de analytische testen en in week 21 de voorgesprekken. Het assessment vindt plaats in week 22. In week 24/25 zijn de eindgesprekken bij de LSR en na de lokale selectie in weken 26 tot en met 28 eindigt de procedure.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met: mw. mr. V.M.M. van Amstel, Opleidingscoördinator 088-361 95 11.

U kunt uw sollicitatie met de gevraagde bijlagen tot en met donderdag 25 april 17.00uur a.s. richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.

Solliciteer

Rechtbank Midden-Nederland

De rechtbank Midden-Nederland wil voldoen aan de vraag van de samenleving door innovatie en digitalisering met een wendbare organisatie en (persoonlijk) leiderschap.

De rechtbank bestaat uit de kantoor – en zittingslocaties Utrecht en Lelystad en de zittingslocaties in Almere en Amersfoort. Er werken ruim 850 mensen, waaronder 200 rechters. Samen behandelen zij per jaar 170.000 zaken voor de 1,8 miljoen inwoners van Utrecht, Flevoland, Gooi-&Vechtstreek. De organisatie bestaat uit twee grote afdelingen; straf-, familie & jeugdrecht en civiel- en bestuursrecht. Daarnaast is er een team toezicht en een afdeling bedrijfsvoering.