Rechter in opleiding Rechtbank Midden-Nederland

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doe jij als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Ben je zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft je de kans om alle rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. Binnen rechtbank Midden-Nederland hebben we 2 opleidingsplaatsen beschikbaar per 1 oktober 2021.

De rechtbank Midden-Nederland wil een realistische afspiegeling zijn van de samenleving, wij willen daarom kandidaten met een niet- westerse migratie achtergrond nadrukkelijk uitnodigen om te solliciteren.

De opleiding

Afhankelijk van jouw ervaring duurt de fulltime opleiding maximaal 2 jaar inclusief voorfase.

Je zult in beginsel in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden worden opgeleid en na de opleiding ben je in meerdere teams inzetbaar. Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen, heb je:

  • een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect of voldoe je aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (WRRA).
  • de Nederlandse nationaliteit.
  • ten minste zes jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 oktober 2021. Voorafgaand aan de opleiding worden met je afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en het salaris.

Tijdens de opleiding bedraagt jouw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding word je bezoldigd conform salariscategorie 9a Rechterlijke macht. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van jouw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.823,70 en maximaal € 5.883,61 per maand.

Wanneer je na de opleiding wordt aangesteld als rechter, wordt u bezoldigd conform salariscategorie 9 Rechterlijke Macht. Het startsalaris bedraagt dan € 5.636,30  of € 6.044,10, afhankelijk van het laatste inkomen als rechter in opleiding. Als rechter is het mogelijk om parttime te werken. Daarnaast krijg je 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Midden-Nederland

Werken in de rechtbank Midden-Nederland betekent werken in een unieke, dynamische omgeving. Het laat zich kenmerken door veel afwisseling, een breed werkterrein, interessante zaken – midden in de actualiteit. De rechtbank Midden-Nederland wil een lerende organisatie zijn, waarin het geven en ontvangen van feedback vanzelfsprekend is. We zetten in op een inclusieve en diverse organisatie, waarin verschillen worden omarmd en elkaar versterken. Talent als basis, diversiteit als kracht. Wij zijn een hoogwaardig opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht met een cultuur van samenwerking en delen van kennis, zoeken van verbinding, teamwork en communicatie.

De rechtbank Midden-Nederland bestaat uit de kantoor – en zittingslocaties Utrecht en Lelystad en de zittingslocaties in Almere en Amersfoort. De rechtbank biedt werk aan ruim 850 mensen, waaronder 200 rechters. Samen behandelen zij per jaar 170.000 zaken voor de 1,8 miljoen inwoners van Utrecht, Flevoland, Gooi-&Vechtstreek. 

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht in samenspraak de rechtbank de selectie van de kandidaten. Het secretariaat van LSR is bereikbaar op tel: 088 361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 19 is de briefselectie, in week 20 zijn de analytische testen en in week 21 en 22 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 23. In week 25/26 voer je de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie Rechters.

Voor de rechtbank Midden-Nederland zijn de lokale selectiegesprekken gepland op 25 en 26 mei.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:
mw. mr. G.A. Bos, Gerechtelijk Opleidingscoördinator 088-3619562 of mail g.a.bos@rechtspraak.nl.

Je kunt jouw sollicitatie met bijlagen tot en met maandag 26 april 2021 richten aan de LSR via onderstaande knop:

Solliciteer nu

Je kunt je per wervingsronde bij maximaal twee gerechten aanmelden.