Rechter in opleiding Rechtbank Limburg

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doe je als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,5 miljoen rechtszaken behandelen.

Ben je op zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft je de kans om verschillende rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. De rechtbank Limburg heeft per 1 oktober 2021 één opleidingsplaats beschikbaar..

De rechtbank Limburg staat bekend als een goede werkgever en sociale organisatie.  Wij vinden het belangrijk dat de mensen die bij ons werken zich in de rechtbank thuis voelen, plezier hebben in hun werk en zichzelf kunnen zijn.

 De opleiding

Afhankelijk van jouw ervaring duurt de fulltime opleiding doorgaans maximaal 2 jaar inclusief voorfase.

Je zult in beginsel in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden worden opgeleid en na de opleiding ben je in meerdere teams inzetbaar. Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen, heb je:

  • een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect of voldoe je aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (WRRA).
  • de Nederlandse nationaliteit.
  • ten minste zes jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 oktober 2021. Voorafgaand aan de opleiding worden met je afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en het salaris.

Tijdens de opleiding bedraagt jouw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding word je bezoldigd conform salariscategorie 9a Rechterlijke macht. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van jouw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.823,70 en maximaal € 5.883,61 per maand.

Wanneer je na de opleiding wordt aangesteld als rechter, word je bezoldigd conform salariscategorie 9 Rechterlijke Macht. Het salaris bedraagt dan € 5.636,30  of € 6.044,10, afhankelijk van het laatste inkomen als rechter in opleiding. Daarnaast krijg je 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Als rechter is het mogelijk om parttime te werken

De rechtbank Limburg

De rechtbank Limburg is een toegankelijke en open organisatie waar kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staan. Verantwoordelijkheden zijn laag in de organisatie belegd. De sfeer is informeel en tegelijk zijn eigen verantwoordelijkheid en discipline vanzelfsprekend. We hechten veel waarde aan samenwerken en verbinding, zowel in onze rechtbank als met de maatschappij en andere instanties in de keten. Bij de rechtbank werken ongeveer 100 rechters en 500 andere medewerkers.

De provincie Limburg staat bekend om de historie, gastvrijheid, gastronomie en het vele groen. Het werken als rechter in Maastricht en Roermond, twee fraaie riviersteden met een rijke historie en cultuur, geeft een extra dimensie.

De rechtbank Limburg staat bekend als een goede opleidingsrechtbank.

We werken als rechtbank graag met flexibele vakmensen met een gezonde werklust, met belangstelling voor maatschappelijke opvattingen. Omdat we organisatorisch flexibel willen zijn én onze rechters zich vakinhoudelijk willen laten ontwikkelen, heeft de rechtbank een roulatiebeleid. Dat bied je als rechter later de mogelijkheid om in verschillende rechtsgebieden te werken. Opleiding kan plaatsvinden zowel in de locatie Maastricht als in de locatie Roermond. Je werkt in teamverband met andere rechters en juridisch en administratief medewerkers. We willen je vragen in je sollicitatie te vermelden naar welke rechtsgebieden je belangstelling in eerste instantie uitgaat.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht in samenspraak met de rechtbank de selectie van de kandidaten. Het secretariaat van LSR is bereikbaar op tel: 088 361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 19 is de briefselectie, in week 20 zijn de analytische testen en in week 21 en 22 vinden de lokale gesprekken bij de rechtbank plaats. Dat is een gesprek met het bestuur en met de benoemingsadviescommissie. Wanneer je die gesprekken met succes afrondt, vindt in week 23 een assessment plaats. In week 25/26 voer je de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie Rechters.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kun je contact opnemen met mr. P.W.E.C. (Peter) Pulles, President, via 088 361 68 09/088 361 16 58.

Je kunt jouw sollicitatie met bijlagen tot en met maandag 26 april 2021 richten aan de LSR via onderstaande knop:

Solliciteer nu

Je kunt je per wervingsronde bij maximaal twee gerechten aanmelden.