Rechter in opleiding Rechtbank Den Haag

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 150.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 200 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch medewerkers, administratief personeel en medewerkers van de bedrijfsvoering).

Ben je opzoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft je de kans om meerdere rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen.

Binnen de rechtbank Den Haag hebben we drie opleidingsplaatsen beschikbaar per 1 oktober 2021, bedoeld voor uitstekende juristen met ten minste 6 jaar relevante juridische ervaring (bij voorkeur in het civiele – , strafrecht of handelsrecht).

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding is georganiseerd volgens het ontwerp van de nieuwe initiële opleiding (zie www.ssr.nl). De duur van de opleiding is in beginsel minimaal 15 maanden en maximaal 24 maanden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleid door ervaren collega’s en word je opgeleid in twee rechtsgebieden.

Na succesvolle afronding van de opleiding is een aansluitende benoeming tot rechter in de rechtbank Den Haag verzekerd.

Waar moet je aan voldoen?

Ter bevordering van de organisatorische flexibiliteit en de professionele ontwikkeling van de rechter geldt bij de rechtbank Den Haag een roulatiebeleid. Dit beleid biedt je de mogelijkheid om binnen verschillende rechtsgebieden te werken. Je werkt in teamverband met andere rechters en juridisch- en administratief medewerkers.

Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen, beschik je over:

  • een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect of voldoe je aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste zes jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

Tijdens de opleiding bedraagt jouw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding word je bezoldigd conform salariscategorie 9a Rechterlijke macht. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.823,30 en maximaal € 5.883,61 per maand.

Wanneer je na de opleiding wordt aangesteld als rechter, word je bezoldigd conform salariscategorie 9 Rechterlijke Macht. Het startsalaris bedraagt dan € 5.636,30 , afhankelijk van het laatste inkomen als rechter in opleiding. Als rechter is het mogelijk om parttime te werken.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met mevrouw Els van Woensel, senior HR adviseur, tel 06-52830166.

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht in samenspraak met rechtbank Den Haag de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088 361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De procedure

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 7 weken. In week 19 is de briefselectie, in week 19 en 20 zijn de analytische testen en in week 21 en 22 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 23. In week 25 en 26 voer je de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie. Van deze planning kan niet worden afgeweken.

De eerste drie maanden van de opleiding (de voorfase loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021) niet mogelijk om verlof op te nemen. Wij verzoeken je hier rekening mee te houden.

De rechtbank Den Haag wil een realistische afspiegeling zijn van de samenleving, wij willen daarom kandidaten met een niet- westerse migratie achtergrond nadrukkelijk uitnodigen om te solliciteren.

Je kunt jouw sollicitatie met bijlagen tot en met maandag 26 april 2021 richten aan de LSR via onderstaande knop.

Solliciteer nu

Je kan per wervingsronde bij maximaal twee gerechten aanmelden.