Rechter in opleiding met (zeer) ruime werkervaring rechtbank Rotterdam

De rechtbank Rotterdam heeft per 1 april 2020 twee opleidingsplaatsen beschikbaar. Eén opleidingsplaats is bedoeld voor een specialist met meer dan vijftien jaar relevante juridische werkervaring in bestuursrecht, civielrecht, strafrecht of jeugd- en familierecht dan wel een zeer ervaren generalist met meer dan vijftien jaar relevante juridische ervaring. De andere opleidingsplaats is bedoeld voor een uitstekende jurist met meer dan vijf jaar relevante juridische ervaring.

De opleiding is georganiseerd volgens het ontwerp van de nieuwe initiële opleiding (zie www.ssr.nl). De duur van de opleiding voor de specialist/zeer ervaren generalist is maximaal 12 maanden en het rechtsgebied waarin je wordt opgeleid wordt in overleg met jou vastgesteld. De duur van de opleiding voor de kandidaat met meer dan 5 jaar ervaring is in beginsel minimaal 15 maanden en de rechtsgebieden waarin je wordt opgeleid worden in overleg met jou vastgesteld. Tijdens de opleiding word je intensief begeleid door ervaren collega’s.

Na succesvolle afronding van de opleiding is een aansluitende benoeming tot rechter in de rechtbank Rotterdam verzekerd.

De rechtbank Rotterdam bestaat uit twee locaties, Rotterdam en Dordrecht, waar jaarlijks zo’n 210.000 zaken worden behandeld. De rechtbank Rotterdam heeft ongeveer 950 medewerkers in dienst waarvan 200 rechters. De rechtbank heeft de ambitie om het werk op beide locaties, Rotterdam en Dordrecht, te organiseren met de blik van buiten naar binnen. De maatschappij en het perspectief van de rechtzoekende staan daarbij centraal.

Met een haven van wereldformaat heeft de Rotterdamse rechtbank zich gespecialiseerd op het terrein van (inter)nationale scheepvaart-, haven- en handelszaken. Per 1 januari 2017 is de rechtbank Rotterdam exclusief bevoegd voor scheepvaartzaken. Daarnaast is de rechtbank exclusief bevoegd op het terrein van telecommunicatierecht, mededingingsrecht en financieel toezicht. Tevens behandelt de rechtbank de door het Landelijk Parket en Functioneel Parket aangeleverde strafzaken onder andere op het gebied van georganiseerde misdaad en fraude.

Ter bevordering van de organisatorische flexibiliteit en de professionele ontwikkeling van de rechter geldt bij de rechtbank Rotterdam een roulatiebeleid. Dit beleid bied je de mogelijkheid om binnen verschillende rechtsgebieden en op verschillende locaties te werken. De locatie waar je zult werken wordt in overleg vastgesteld. Je werkt in teamverband met andere rechters en juridisch- en administratief medewerkers. Wil je in jouw sollicitatie vermelden naar welke afdeling(en) en locatie je belangstelling in eerste instantie uitgaat?

Je dient te voldoen aan de formele vereisten voor een rechterlijke benoeming. Dit houdt onder meer in dat je de meestertitel hebt behaald dan wel anderszins voldoet aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Als formele vereisten gelden verder dat je de Nederlandse nationaliteit hebt en tenminste vijf jaar relevante juridische werkervaring, waarvan minimaal twee jaar buiten de rechterlijke organisatie.

Voor de kandidaat met meer dan 5 jaar werkervaring bedraagt de aanstelling in de 1e drie maanden 36 uur en daarna tenminste 32 uur per week. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van het huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.804,07 en maximaal € 5.842,71 per maand bij een 36-urige werkweek. Voor specialisten/zeer ervaren generalisten kunnen onder omstandigheden andere aanstellingsvoorwaarden gelden.

Voor nadere inlichtingen kun je wenden tot de president. Hiervoor kun je contact opnemen met mevrouw M. van Balen-Smith, junior P&O-adviseur, tel. 088-3625243 op maandag, dinsdag en donderdag tussen 08.30 en 12.00 uur.
De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 45 vindt de briefselectie plaats, in week 46 de analytische test, week en 47 de voorgesprekken, in week 48 en week 49 het assessment en in week 50 het eindgesprek met de LSR. Van deze planning kan niet worden afgeweken.

Daarna volgt een lokale selectie bestaande uit selectiegesprekken met de Rotterdamse Selectieadviescommissie op 16 december en 17 december 2019. Een standaard onderdeel van de lokale selectie is het zogenoemde rondschrijven. Hierbij wordt vertrouwelijk aan de gerechtsvergadering (alle rechters binnen de rechtbank) meegedeeld dat je op gesprek komt en gevraagd of zij relevante informatie hebben omtrent jouw persoon.

Bij positief resultaat volgt op 23 en 24 januari 2020 een intakegesprek waarin in overleg het opleidingstraject bepaald wordt. Je wordt verzocht bovengenoemde data gereserveerd te houden.

Voor de kandidaat met meer dan 5 jaar werkervaring is het tijdens de eerste drie maanden van de opleiding (de voorfase loopt van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020) niet mogelijk om verlof op te nemen. Wij verzoeken je hier rekening mee te houden.

Je kunt jouw sollicitatie met bijlagen tot en met woensdag 23 oktober 2019 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier op www.rechtspraak.nl onder “Werkenbij /Rechter worden”. Klik hier voor het sollicitatieformulier.