Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring voor (36 uur per week); Rechtbank Noord-Holland

Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft u de kans om meerdere rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen.

Binnen rechtbank Noord-Holland hebben we twee opleidingsplaatsen beschikbaar per 1 april 2021.

Het betreft in beginsel vacatures met een generalistisch karakter. Dit wil zeggen dat u in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden wordt opgeleid en na de opleiding in meerdere teams inzetbaar bent.  Heeft u ruime werkervaring in het belasting-, arbeids- of strafrecht, dan wordt  u in het bijzonder uitgenodigd om te reageren.

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding maximaal 2 jaar inclusief voorfase. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste zes jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 april 2021. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het brutosalaris minimaal € 5.597,12 en maximaal € 7741,61 (salariscategorie 9 Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek. Parttime werken is dan mogelijk.

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal Є 2804,07 en maximaal € 5842,71 per maand bij een 36-urige werkweek.

De rechtbank Noord-Holland

Bij de rechtbank Noord-Holland werkt u bij een organisatie die een onmisbare rol heeft in de maatschappij. Met circa 750 collega’s, waarvan 160 rechters, draagt u bij aan goede en toegankelijke rechtspraak. Bij alles wat we doen hebben we oog voor het belang van de rechtzoekende.

Jaarlijks behandelt de rechtbank zo’n 130.000 zaken op het gebied van strafrecht, bestuursrecht en civiel recht. Die gaan onder andere over misdrijven, verkeersovertredingen, bewindvoering, verblijfsvergunningen, arbeidsconflicten en echtscheidingen. Schiphol ligt in ons werkgebied en zaken rondom de luchthaven spelen dan ook regelmatig bij onze rechtbank. Als enige rechtbank in Nederland hebben we een douanekamer.

We hebben locaties in Haarlem, Alkmaar, Zaandam en Haarlemmermeer/Schiphol. Meer weten over de rechtbank Noord-Holland? Kijk op onze site op rechtspraak.nl.

De procedure

Eerst zijn er twee gesprekken met het gerecht (de selectiecommissie en vertegenwoordigers van het gerecht). Het gerechtsbestuur kiest de kandidaten die doorgaan naar de landelijke selectie. De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht deze selectie van de kandidaten. Deze selectie bestaat uit het assessment en de eindgesprekken met de LSR. Indien voor een opleidingsplaats meerdere kandidaten na de eindgesprekken geschikt zijn bevonden, maakt het bestuur in de eindselectie de keuze wie de opleidingsplaats krijgt

Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl aangeboden.

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088 361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 11 weken. In week 43 is de briefselectie, in week 44 zijn de analytische testen en in week 45 en 46 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Er zullen twee gesprekken met het gerecht plaatsvinden (de selectiecommissie en vertegenwoordigers van het gerecht). Het assessment vindt plaats in week 47. In week 49 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met Jan Moors, (rechterlijk) lid van het gerechtsbestuur 088-3614748 en Evelien Grosheide, opleidingscoördinator 088 361 49 47.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met woensdag 7 oktober a.s. richten aan de LSR via het onderstaande digitale sollicitatieformulier.

Sollicitatieformulier

U kunt maximaal bij 2 gerechten solliciteren per selectieprocedure.