Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring voor het team belastingrecht (36 uur), rechtbank Noord-Holland

Bent u op zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Per 1 juli 2020 heeft de rechtbank Noord-Holland één plaats beschikbaar voor een rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring.

De opleidingsplaats is voor het rechtsgebied belastingrecht beschikbaar.

Het team Belastingrecht is gehuisvest in het centrum van Haarlem en houdt zich bezig met de rijksbelastingzaken in Noord-Holland (inclusief de regio Amsterdam, doch exclusief Gooi- en Vechtstreek) en de lokale heffingszaken van lagere overheden in Noord-Holland (buiten de regio Amsterdam/Gooi- en Vechtstreek).

De te behandelen zaken eisen een hoge mate van deskundigheid en vaak specialistische kennis. Werken binnen het team belastingrecht betekent oordelen in hoogstaande juridische vraagstukken uit het financiële en zakelijke centrum van Nederland. De belastingkamer van de rechtbank Noord-Holland is daarin richtinggevend.

Binnen het team belastingrecht is tevens de landelijke douanekamer gehuisvest. De douanekamer is een bijzondere kamer in de zin van artikel 56 van de Wet op de rechtelijke organisatie. De douanekamer neemt daarmee een unieke positie in binnen de rechtspraak. De juridische vraagstukken waarover je gaat beslissen zijn divers en uniek en hebben vaak een technische component: is een ligfiets een fiets? Is een waterijsje met 0,5% alcohol nog wel als een ijsje aan te merken, wat is de waarde van 10.000 ton staal uit India? Vanuit de douanekamer werk je met de blik op Europa en heb je zicht op het internationale handelsverkeer. Naast het fiscale, zult u ook worden opgeleid in een ander rechtsgebied.

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

De opleiding

Afhankelijk van je ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal 1 jaar en drie maanden en maximaal 3 jaar. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heb je:

  • de meestertitel behaald of voldoet je aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 juli 2020. Voorafgaand aan de opleiding worden met jou afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer je na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het brutosalaris minimaal € 6002,09 en maximaal € 7741,61 (salariscategorie 9 Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek. Parttime werken is dan mogelijk.

Tijdens de opleiding bedraagt je aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt je bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van je huidige inkomen, in die periode minimaal Є 2804,07 en maximaal € 5842,71 per maand bij een 36-urige werkweek.

De rechtbank Noord-Holland

De rechtbank Noord-Holland verzorgt de rechtspraak in de provincie Noord-Holland buiten de regio Amsterdam. Zij heeft vestigingen in Haarlem, Alkmaar en Zaandam. Er werken circa 720 mensen. De rechtbank wil de kwaliteit van rechtspraak combineren met verbeterde dienstverlening en behoud van de toegankelijkheid van rechtspraak. Externe oriëntatie is hierbij het sleutelwoord. De rechtbank is zich bewust van haar positie in de samenleving en de relatie tot de ketenpartners. Onze medewerkers handelen steeds vanuit een open cultuur, flexibel, betrokken, actief en leergierig. Het delen van kennis en inzichten staat centraal.

 De procedure

Eerst zijn er twee gesprekken met het gerecht (de selectiecommissie en vertegenwoordigers van het gerecht). Het gerechtsbestuur kiest de kandidaten die doorgaan naar de landelijke selectie. De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht deze selectie van de kandidaten. Deze selectie bestaat uit het assessment en de eindgesprekken met de LSR. Indien voor een opleidingsplaats meerdere kandidaten na de eindgesprekken geschikt zijn bevonden, maakt het bestuur in de eindselectie de keuze wie de opleidingsplaats krijgt

Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nlaangeboden.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 7 is de briefselectie, in week 8 zijn de analytische testen en in week 9 en 10 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 11. In week 13 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met Jan Moors, (rechterlijk) lid van het gerechtsbestuur 088-3614748 en Evelien Grosheide, opleidingscoördinator 088-3614947.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met 30 januari 12.00 uur a.s. richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.