Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (RIO Ruim of specialist strafrecht); Rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft per 1 april 2021 twee opleidingsplaatsen beschikbaar. Één opleidingsplaats is bedoeld voor een uitstekende jurist met meer dan vijf jaar relevante juridische ervaring. De andere is voor een specialist met vijftien jaar of meer relevante juridische werkervaring in strafrecht.

De opleiding is georganiseerd volgens het ontwerp van de nieuwe initiële opleiding (zie www.ssr.nl). De duur van de opleiding voor de kandidaat met meer dan 5 jaar ervaring is in beginsel minimaal 15 maanden en maximaal 24 maanden; de rechtsgebieden waarin je wordt opgeleid worden in overleg met jou vastgesteld. De duur van de opleiding voor de specialist is maximaal 12 maanden en het rechtsgebied waarin je wordt opgeleid wordt in overleg met jou vastgesteld. Tijdens de opleiding word je intensief begeleid door ervaren collega’s.

Na succesvolle afronding van de opleiding is een aansluitende benoeming tot rechter in de rechtbank Den Haag verzekerd.

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 150.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 200 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch medewerkers, administratief personeel en medewerkers van de bedrijfsvoering).

Wat vragen en bieden wij

Ter bevordering van de organisatorische flexibiliteit en de professionele ontwikkeling van de rechter geldt bij de rechtbank Den Haag een roulatiebeleid. Dit beleid bied je de mogelijkheid om binnen verschillende rechtsgebieden te werken.  Je werkt in teamverband met andere rechters en juridisch- en administratief medewerkers.

Je dient te voldoen aan de formele vereisten voor een rechterlijke benoeming. Dit houdt onder meer in dat je de meestertitel hebt behaald dan wel anderszins voldoet aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Als formele vereisten gelden verder dat je de Nederlandse nationaliteit hebt en tenminste vijf jaar relevante juridische werkervaring, waarvan minimaal twee jaar buiten de rechterlijke organisatie.

Voor de kandidaat met meer dan 5 jaar werkervaring bedraagt de aanstelling in de 1e drie maanden 36 uur en daarna tenminste 32 uur per week. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van het huidige inkomen, gedurende de opleiding minimaal € 2.804,07 en maximaal € 5.842,71 per maand bij een 36-urige werkweek. Na de opleiding word je ingeschaald in de schaal van rechter conform de hiervoor geldende regelgeving en bedraagt het bruto startsalaris als rechter minimaal € 5.597,12 en maximaal € 6002,09 bij een 36-urige werkweek. Daarna is doorgroei mogelijk tot maximaal € 7.741,61 per maand (salariscategorie 9, Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek.

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met mevrouw Els van Woensel, senior HR adviseur, tel 06-52830166.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088 – 361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 11 weken. In week 43 is de briefselectie, in week 44 zijn de analytische testen en in week 45 en 46 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 47. In week 49 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie. Van deze planning kan niet worden afgeweken.

Voor de kandidaten met meer dan 5 jaar werkervaring is het tijdens de eerste drie maanden van de opleiding (de voorfase loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) niet mogelijk om verlof op te nemen. Wij verzoeken je hier rekening mee te houden.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met woensdag 7 oktober a.s. richten aan de LSR via het onderstaande digitale sollicitatieformulier:

Sollicitatieformulier vacature voor meer dan vijf jaar relevante juridische ervaring

Sollicitatieformulier vacature voor specialist met vijftien jaar of meer relevante juridische werkervaring in strafrecht.

U kunt maximaal bij 2 gerechten solliciteren per selectieprocedure.