Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week), rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft u de kans om meerdere rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen.

Binnen rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg hebben we 1 opleidingsplaats beschikbaar per 1 juli 2020.

Het betreft een vacature met een generalistisch karakter. Dit wil zeggen dat u in beginsel in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden wordt opgeleid en na de opleiding in meerdere teams inzetbaar bent.

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal 1 jaar en drie maanden en maximaal 3 jaar. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 juli 2020. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Na uw opleiding wordt u ingeschaald in de schaal van rechter conform de hiervoor geldende regelgeving en bedraagt het bruto startsalaris als rechter € 6.002,09 bij een 36-urige werkweek. Daarna is doorgroei mogelijk tot maximaal € 7.741,61 per maand (salariscategorie 9, Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek. Parttime werken is dan mogelijk.

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform salariscategorie opleidingen 9a. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.804,07 en maximaal € 5.842,71 per maand bij een 36-urige werkweek.

Voor overstappers vanuit het Openbaar Ministerie (officieren) gelden onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen en andere aanstellingsvoorwaarden.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

De rechtbank Zeeland-West-Brabant biedt rechtspraak van niveau en op maat. Met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen. Snel, toegankelijk en deskundig. De rechtbank is zichtbaar en bereikbaar in zuidwest Nederland met zittingen op vier locaties: Breda, Middelburg, Bergen op Zoom en Tilburg. Voor rijksbelastingzaken ook in Eindhoven en Limburg. Vanaf juni 2018 wordt gewerkt vanuit de hoofdlocaties Middelburg en het splinternieuwe gerechtsgebouw in Breda, gelegen naast het station. Werken bij deze rechtbank betekent werken in een professionele en efficiënte organisatie van ongeveer 700 professionals. Onafhankelijk, omgevingsbewust en eigentijds. De rechtbank is een lerende organisatie en investeert voortdurend in kennis en vaardigheden.

 De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 7 is de briefselectie, in week 8 zijn de analytische testen en in week 9 en 10 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 11. In week 13 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:         mr. Nol Vermolen, president van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, telefoon 088-3615958. Ook kunt u desgewenst in contact gebracht worden met een collega die momenteel in opleiding tot rechter is.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met 30 januari 12.00 uur a.s. richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.