Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring rechtbank Oost-Brabant

Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week)
Standplaats ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u op zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft u de kans om alle rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. Binnen de rechtbank Oost-Brabant hebben we 1 opleidingsplaats beschikbaar per 1 januari 2020.

 

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal een jaar en drie maanden en maximaal drie jaar. U zult in beginsel in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden worden opgeleid en na de opleiding bent u in meerdere teams inzetbaar. U bent bereid om op termijn op meerdere locaties en in andere afdelingen ingezet te worden. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie;
  • ervaring in het strafrecht.

De opleiding tot rechter start op 1 januari 2020. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het salaris minimaal €5.223,08 en maximaal € 7.224,26 (salariscategorie 9 Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek. Parttime werken is dan een te bespreken mogelijkheid.

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.616,69 en maximaal      € 5.452,26 per maand.

Voor overstappers vanuit het Openbaar Ministerie (officieren) gelden onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen en andere aanstellingsvoorwaarden.

 

De rechtbank Oost-Brabant

Bij de rechtbank Oost-Brabant werken ongeveer zeshonderd mensen onder wie juridisch medewerkers, rechters, administratief medewerkers, adviseurs en stafmedewerkers. Onze organisatie bestaat uit teams die werken in de rechtsgebieden civiel recht, familie- en jeugdrecht, strafrecht, toezicht en bestuursrecht. De teams Facilitaire Zaken, Control en HRM & Communicatie adviseren en ondersteunen het rechtbankbestuur en de teams op het gebied van personeelsbeleid, communicatie, automatisering, planning & control en huisvesting.

We behandelen op jaarbasis gemiddeld zo’n 100.000 zaken. Dat gebeurt in het Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch (direct naast het centraal station) en in het gerechtsgebouw in het centrum van Eindhoven.

Kennisdeling, een permanente dialoog en samenwerking tussen rechtsgebieden staan in onze organisatie centraal. Daarnaast investeren we in onze externe oriëntatie. We willen als rechtbank midden in de samenleving staan en op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen. Zo kunnen we de kwaliteit van de rechtspraak en van onze dienstverlening verbeteren.

Of je nu stafjurist bent, bode, rechter of adviseur; samen zijn we de rechtbank Oost-Brabant.
En van iedereen vragen we dezelfde kerncompetenties: u bent omgevingsbewust, ondernemend, resultaatgericht en integer. Samenwerken is voor ons vanzelfsprekend.
We vinden het belangrijk dat medewerkers flexibel zijn en bereid zijn bij te springen in andere teams als dat nodig is.

We stimuleren het als medewerkers naast hun werk meedoen met rechtbankactiviteiten en lokale of landelijke projecten: of het nu gaat om het lidmaatschap van een rechtbankcommissie of de ondernemingsraad, het deelnemen aan een project of de organisatie van het tweejaarlijkse zomerfeest.

 

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl. Na gebleken geschiktheid nodigt de selectiecommissie van de rechtbank u uit voor een sollicitatiegesprek.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 35 van 2019 is de briefselectie, in week 36 zijn de analytische testen en in week 37 de voorgesprekken. Het assessment vindt plaats in week 38 of 39. In week 40 zijn de eindgesprekken bij de LSR en na de lokale selectie in week 41, 42 of 43 eindigt de selectieprocedure.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met mevr. mr. Nicole Stegeman-Kragting (088-3621498), senior rechter en gerechtsbrede opleidingscoördinator, of met mevr. mr. Judy Willems (088-3621641), senior HRM-adviseur.

 

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot 15 augustus 2019 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier:

https://formulieren.rechtspraak.nl/Formulier.aspx?scenario=Solliciteren_017&ActiveNodeId=2019000858|Rechter|Rechtbank%20Oost-Brabant