Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring Rechtbank Noord-Nederland

Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week)

Rechtbank Noord-Nederland (locaties Groningen, Assen en Leeuwarden)

 

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel, iemand die een beslissing neemt, dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft u de kans om meerdere rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. Binnen de rechtbank Noord-Nederland hebben we 1 opleidingsplaats beschikbaar per 1 januari 2020. Het betreft een opleidingsplaats met een generalistisch karakter. Dit wil zeggen dat u in beginsel in meerdere teams met verschillende rechtsgebieden wordt opgeleid en na de opleiding in meerdere teams inzetbaar bent.

 

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal 1 jaar en drie maanden en maximaal 3 jaar. U zult in beginsel in meerdere teams met verschillende rechtsgebieden worden opgeleid en na de opleiding bent u in meerdere teams inzetbaar. U bent bereid om op termijn op meerdere locaties en in andere afdelingen ingezet te worden. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
  • de Nederlandse nationaliteit.
  • ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 januari 2020. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het salaris minimaal
€ 5.223,08 en maximaal € 7.224,26 bij een 36-urige werkweek. Parttime werken is dan mogelijk.

Tijdens de opleiding is uw arbeidsduur in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen 9a. Het brutosalaris bedraagt, ook afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal
€ 2.616,69 en maximaal € 5.452,26 per maand.

Voor overstappers vanuit het Openbaar Ministerie (officieren) gelden onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen en andere aanstellingsvoorwaarden.

 

De rechtbank Noord-Nederland

De rechtbank Noord-Nederland biedt ruimte aan professionals, waarbij verbinding met de samenleving een belangrijk uitgangspunt is. Het bestuur en management vertalen de ontwikkelingen in de samenleving naar doelen in de organisatie. Onze medewerkers werken resultaatgericht waarbij ze hun kwaliteiten en verantwoordelijkheden maximaal kunnen ontplooien. De rechtbank hecht grote waarde aan de kernwaarden van de Rechtspraak (integriteit, professionaliteit en onafhankelijkheid). De rechtbank Noord-Nederland heeft drie vestigingen. Daarom staan flexibiliteit, de bereidheid om samen te werken en mobiliteit voorop.

Bijzonderheden

Tenminste passieve beheersing van de Friese taal is gewenst of bereidheid tot het volgen van een cursus Fries verstaan en lezen is vereist.

Van u wordt verwacht dat u inzetbaar bent op alle drie de locaties van de rechtbank Noord-Nederland (Groningen, Assen en Leeuwarden).

 

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl

Na gebleken geschiktheid nodigt de selectiecommissie van de rechtbank u uit voor een sollicitatiegesprek.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 35 van 2019 is de briefselectie, in week 36 zijn de analytische testen en in week 37 de voorgesprekken. Het assessment vindt plaats in week 38 of 39. In week 40 zijn de eindgesprekken bij de LSR. Met het lokale selectiegesprek en het gesprek met de intakecommissie eindigt in week 41 de procedure.

In sommige procedurestappen kunt u een voorkeursdatum aangeven, welke valt in de week van de procedurestap. De LSR zal hier dan proberen rekening mee te houden maar kan de doorgang ervan niet garanderen. Let op: van de genoemde weeknummers kan niet worden afgeweken. Houdt hiermee rekening in uw planning.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met Carolien Telman, rechter en gerechtsbrede opleidingscoördinator, telefoonnummer 06-53857483. Wij adviseren u om van deze mogelijkheid gebruik te maken, zodat u een goed beeld krijgt van de inhoud van de opleiding.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met donderdag 15 augustus 2019 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier:

https://formulieren.rechtspraak.nl/Formulier.aspx?scenario=Solliciteren_017&ActiveNodeId=2019000865|Rechter|Rechtbank%20Noord-Nederland