Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week) Standplaats Amsterdam

Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week) Standplaats Amsterdam

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft u de kans om alle rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen. Binnen de rechtbank Amsterdam hebben we twee opleidingsplaatsen beschikbaar per 1 januari 2020. Voor één van de opleidingsplaatsen worden vooral kandidaten met strafrechtelijke voorervaring gevraagd om te solliciteren.

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal 1 jaar en drie maanden en maximaal 3 jaar. U zult in beginsel in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden worden opgeleid en na de opleiding bent u in meerdere teams inzetbaar. U bent bereid om op termijn op meerdere locaties en in andere afdelingen ingezet te worden. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
  • de Nederlandse nationaliteit.
  • ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen.

De opleiding tot rechter start op 1 januari 2020. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het salaris minimaal € 5.600,99 en maximaal

€ 7.224,26 (salariscategorie 9 Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek. Parttime werken is dan mogelijk.

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform salariscategorie 9a Rechterlijke macht. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.616,69 en maximaal € 5.452,26 per maand.

De rechtbank Amsterdam

Werken in de rechtbank Amsterdam betekent werken in een unieke, dynamische en grootstedelijke omgeving. Het laat zich kenmerken door veel afwisseling, een breed werkterrein, interessante zaken – midden in de actualiteit. De rechtbank Amsterdam wil een lerende organisatie zijn, waarin het geven en ontvangen van feedback vanzelfsprekend is. We zetten in op een inclusieve en diverse organisatie, waarin verschillen worden omarmd en elkaar versterken. Talent als basis, diversiteit als kracht.

De rechtbank Amsterdam is een hoogwaardig opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht met een cultuur van samenwerking en delen van kennis, zoeken van verbinding, teamwork en communicatie.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl. Na gebleken geschiktheid nodigt de selectieadviescommissie van de rechtbank u uit voor een sollicitatiegesprek.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 35 van 2019 is de briefselectie, in week 36 zijn de analytische testen en in week 37 de voorgesprekken. Het assessment vindt plaats in week 38. In week 40 zijn de eindgesprekken bij de LSR. De lokale gesprekken vinden plaats op 14 en 15 oktober 2019. De procedure eindigt uiterlijk in week 43.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met

mevrouw mr. C.W. Bianchi, hoofd team Opleiding, Ontwikkeling & Kwaliteit van de rechtbank Amsterdam, op tel. 088 – 3617355 of per mail: c.w.bianchi@rechtspraak.nl.

 

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met 15 augustus 2019 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.

https://formulieren.rechtspraak.nl/Formulier.aspx?scenario=Solliciteren_017&ActiveNodeId=2019000859|Rechter|Rechtbank%20Amsterdam