Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week) rechtbank Overijssel

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u op zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft u de kans om alle rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. Binnen de rechtbank Overijssel hebben we per 1 april 2020 één opleidingsplaats beschikbaar voor een rechter in opleiding met ruime voorervaring.

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal een jaar en drie maanden en maximaal drie jaar. U zult in beginsel in minstens twee verschillende rechtsgebieden worden opgeleid op de locaties Almelo en Zwolle en na de opleiding bent u in meerdere teams inzetbaar. U bent bereid om op termijn op alle locaties van de rechtbank Overijssel ingezet te worden. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring.

De opleiding tot rechter start op 1 april 2020. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het salaris minimaal € 5.597,12 en maximaal € 7.741,61 (salariscategorie 9 Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek. Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.804,07 en maximaal € 5.842,71 per maand.

De rechtbank Overijssel

De rechtbank Overijssel bestrijkt het gebied van de provincie Overijssel met vestigingen in Almelo, Zwolle en Enschede. De rechtbank Overijssel biedt de rechtzoekenden in Overijssel – dichtbij – goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, die gezaghebbend en vertrouwenwekkend is. De rechtbank Overijssel draagt bij aan de instandhouding en versterking van de rechtsstaat en het versterken van de onafhankelijke positie van de Rechtspraak als derde staatsmacht. Het vakmanschap van de rechter als professional staat daarbij centraal. Naast de kernwaarden van de Rechtspraak, zijn in de rechtbank Overijssel omgevingsbewustzijn en samenwerken belangrijke competenties die voor alle functies worden nagestreefd.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl. Na gebleken geschiktheid nodigt de selectiecommissie van de rechtbank u uit voor een sollicitatiegesprek.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. De planning is als volgt:

  • In week 45 van 2019 de briefselectie
  • in week 46 de analytische testen
  • in week 47 de voorgesprekken bij de LSR
  • in week 48 en 49 worden de referenten aangeschreven en vinden de assessments plaats
  • en in week 50 zijn de eindgesprekken bij de LSR
  • Daarna volgt de lokale selectie. Deze zijn gepland in week 2/2020.Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met mevrouw mr. W.P.M. Elderman, lid van het gerechtsbestuur, via 06-46846905 of 06-45442724 of via het Team Bestuursondersteuning 06-46800755.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met woensdag 23 oktober 2019 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.