Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week) rechtbank Noord-Holland

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u op zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Per 1 april 2020 heeft de rechtbank Noord-Holland één plaats beschikbaar voor een rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring. De opleidingsplaats is bij voorkeur voor het rechtsgebied belastingrecht, familierecht of strafrecht beschikbaar.

Het team Belastingrecht is gehuisvest in Haarlem en houdt zich bezig met de lokale heffingszaken van lagere overheden in Noord-Holland (buiten de regio Amsterdam/Gooi- en Vechtstreek) en de rijksbelastingzaken in Noord-Holland (inclusief de regio Amsterdam, doch exclusief Gooi- en Vechtstreek).

Alle zaken eisen een hoge mate van deskundigheid en meer of minder specialistische kennis. Dit betekent oordelen in hoogstaande juridische vraagstukken uit het financiële en zakelijke centrum van Nederland. De belastingkamer van de rechtbank Noord-Holland is daarin richtinggevend. De douanekamer van de rechtbank Noord-Holland werkt op landelijk niveau en is een bijzondere kamer in de zin van artikel 56 van de Wet op de rechtelijke organisatie. Daarmee neemt de douanekamer een unieke positie in binnen de rechtspraak. De juridische vraagstukken waarover je gaat beslissen zijn divers en uniek en hebben vaak een technische component: is een ligfiets een fiets? is een waterijsje met 0,5% alcohol nog wel als een ijsje aan te merken, wat is de waarde van 10.000 ton staal uit India? Vanuit de douanekamer werk je met de blik op Europa en heb je zicht op het internationale handelsverkeer.

Voor de rechtsgebieden strafrecht en familierecht zijn we op zoek naar een rechter die affiniteit heeft of wil opbouwen met de regio’s Zaanstreek-Waterland en Alkmaar en om die reden graag op onze locatie in Alkmaar wil werken.

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal een jaar en drie maanden en maximaal drie jaar. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 april 2020. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het brutosalaris minimaal € 6.002,09 en maximaal

€ 7.741,61 (salariscategorie 9 Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek. Parttime werken is dan mogelijk.

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal Є 2.804,07 en maximaal € 5.842,71 per maand bij een 36-urige werkweek.

De rechtbank Noord-Holland

De rechtbank Noord-Holland verzorgt de rechtspraak in de provincie Noord-Holland buiten de regio Amsterdam. Zij heeft vestigingen in Haarlem, Alkmaar en Zaandam. Er werken circa 720 mensen. De rechtbank wil de kwaliteit van rechtspraak combineren met verbeterde dienstverlening en behoud van de toegankelijkheid van rechtspraak. Externe oriëntatie is hierbij het sleutelwoord. De rechtbank is zich bewust van haar positie in de samenleving en de relatie tot de ketenpartners. Onze medewerkers handelen steeds vanuit een open cultuur, flexibel, betrokken, actief en leergierig. Het delen van kennis en inzichten staat centraal.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl. Na gebleken geschiktheid nodigt de selectiecommissie van de rechtbank u uit voor een sollicitatiegesprek

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 45 van 2019 vindt de briefselectie plaats. Geselecteerde kandidaten maken in week 46 een analytische test. De voorgesprekken vinden plaats in week 47. In week 48 en 49 worden de assessments afgenomen en worden de referenten aangeschreven. De eindgesprekken vinden plaats in week 50 en na de lokale selectie in week 51 t/m 2 2020 eindigt de procedure.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met Jan Moors, (rechterlijk) lid van het gerechtsbestuur 088-3614748 en Evelien Grosheide, opleidingscoördinator 088-3614947.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met woensdag 23 oktober 2019 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.